BİLGİ FORMU

Adı Soyadı
Ünvanı
Vergi Dairesi
Mükellefin Vergi Numarası
Adresi
Telefon No
Faaliyet Konusu

1-İşyerinde çalışan işçilerin adı soyadı ve sigorta numaraları ve ödenen ücretler

2-İşyeri Elektrik-Doğalgaz ve su abone numaraları ile 2004 ve 2005 (ocak-Nisan) yıllarında tüketilen elektrik doğalgaz ve su miktarları

3-İşyerinin kaç m2, mülkiyetini kime ait olduğu, ne zamandan beri işletmenin bu adreste faaliyet gösterdiği ve ödenen kira miktarı (stopaj hariç)

4-İşletmede kullanılan POS cihazlarının hangi bankalara ait olduğu ve bunlara ait üyelik numaralarının ne olduğu

5-İşletmenin çalışmış olduğu bankalar (şube isimleri ile beraber) ve hesap numaraları

6-İşletmenin 01,01,2004-31,12,2004 tarihleri arasındaki cirosu

7-İşletmenin 01,01,2005-30,10,2005 tarihleri arasındaki cirosu

8-İşletmenin faaliyet konusu emtialar ile ilgili olarak aşağıda görüldüğü şekilde bir değerlendirme tablosu yapılması,

Emtianın 31,12,2004 01,01,2005-30/10/2005 01,01,2005-30,11,2005 30,11,2005 30,11,2005
Cinsi Tarihli Stok Miktarı 2005 Tarihleri Arasındaki Tarihleri Arasındaki Tarihli Stok Miktarı Tarihli birim Satış
Mal Alış Miktarı Mal Satış Miktarı Fiyatı

9-İşletmenin Faaliyet konusu ile ilgili olan emtiaları nereden satın aldığı, en fazla mal aldığı beş (beş) mükellefin isim(ünvanı) adres, vergi dairesi ve vergi numaraları ile birlikte telefon numaraları,

10-İşletmede kullanılan ödeme kayıtedici cihazın markası, seri-sıra numarası,sözkonusu cihazın ytl'ye uygun hale getirilip getirilmediği,
dönüşümün hangi servisin yaptığı (adı ve adresi) ve bu işlem için servise ödenen servis ücretinin ne kadar olduğu

11-Demirbaş listesinde kaç adet bilgisayarın bulunduğu ve bu bilgisayarın (IP) numaralarının ne olduğu.
.
12-İşletmenin muhasebesinin kim tarafından tutulduğu (adı-soyadı, telefon numarası) ve aylık ödenen muhasebe ücretinin ne kadar olduğu,

13- İşletmenin merkez, şube ve depo adresleri (2004 ve 2005 yılları için).

Bursa pilot bölge seçilmiş olup başarılı olunursa tüm illerde uygulanmasi için maliye bakani talimat vermiştir.

Özcan DİLEKYİĞİT

B U R S A

İZMİRDE' DE UYGULAMABAŞLADI