Özürlü, eski hükümlü terör mağduru çalıştırma oranları değişti


SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu" başlıklı 30. maddesinin 10. fıkrası ile, 3713 sayılı kanunun Ek 1'inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranların, bu kanunun 30'uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenene kadar geçerli olacağı öngörülmüştür.


Konu ile ilgili olarak 08.07.2005 tarihli 25869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 27.06.2005 tarihli ve 2005/9077 sayılı Kararname Eki kararında:


22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesine göre işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranının yüzde 6 olduğu, söz konusu yüzde 6'lık oranın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamına giren işyerleri için 01.01.2006 tarihinden itibaren zorunlu istihdam oranları, özel ve kamu kesimi için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.


01.01.2006'dan itibaren özürlü eski hükümlü terör mağduru


Kamu işyerlerinde %4 %2 -


Özel işyerlerinde %3 %1 %2


İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 20 Ocak 2006'da başlıyor!


İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işyerlerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaya yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. 20/01/2006 tarihinden itibaren, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası şartı aranacaktır.


Dolayısıyla 20.01.2006 tarihinden itibaren sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji, metalurji, endüstri, elektrik, elektronik, inşaat, fizik, jeofizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, gıda mühendisliği ve mimarlık bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarım makineleri bölümünden mezun iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir. Sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanlarından;


. A Sınıfı sertifikaya sahip olanlar bütün işyerlerinde,


. B Sınıfı sertifikaya sahip olanlar I'inci, II'nci, III'üncü ve IV'üncü risk gruplarında yer alan işyerlerinde,


. C Sınıfı sertifikaya sahip olanlar I'inci, II'nci ve III'üncü risk gruplarında yer alan işyerlerinde,


görev yaparlar. İşyerinde birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi halinde, en az bir iş güvenliği uzmanında yukarıda belirtilen şartlar aranır. İş güvenliği uzmanları, yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için:


I'inci Risk Grubu'nda yer alan işyerlerinde; ayda en az l iş günü,


II'nci Risk Grubu'nda yer alan işyerlerinde; ayda en az 2 iş günü,


III'üncü Risk Grubu'nda yer alan işyerlerinde; ayda en az 3 iş günü,


IV'üncü Risk Grubu'nda yer alan işyerlerinde; ayda en az 4 iş günü,


V'inci Risk Grubu'nda yer alan işyerlerinde; ayda en az 5 iş günü,


gitmek zorundadırlar. Bir iş güvenliği uzmanı en fazla on işyeri ile sözleşme yapabilir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği 13.04.2004 tarih ve 25432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.