Hürriyet Gazetesi


İndirilmesi unutulan faizler hangisi?

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff><T>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD vAlign=top width=563 ="hurtextverdana">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left><T>
<T>
<TR>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16 ="digermansetler">Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%" ="hurtextverdana">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" ="muhabir">14 Ocak 2006 </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%" ="hurtextverdana"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

İndirilmesi unutulan faizler hangisi?

2005 yılı enflasyon oranlarının, yüzde 8 olan yıllık hedefin de altında gerçekleşmesi, herkesi sevindirdi. 2005'te yüzde 7.72 ile son 37 yılın en düşük enflasyonu yaşandı.


Enflasyon oranlarındaki gerileme, faiz oranlarını da olumlu yönde etkiliyor. Olay bununla bitmiyor. Başka oranları da aşağı çekiyor. Örneğin, bankalar kredi kartı borcu olanlara uyguladıkları faiz oranını, pek istenildiği gibi olmasa da yine aşağı çekiyor.

Son olarak, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'a göre uygulanan kanuni faiz oranı yüzde 12'den yüzde 9'a indirildi
(Bkz. 30 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2005/9831 sayılı Kararname).

UNUTULAN FAİZ

Bu arada, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir faiz oranı var. O unutuldu!.. Oturduğu evin emlak vergisini, bindiği otomobilin motorlu taşıtlar vergisini ödemeyi geciktiren, yüz binlerce hatta milyonlarca vatandaş var. Gelir vergisi borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen yüz binlerce esnaf, sanatkár ya da tüccar var. Liste KDV, stopaj, kurumlar vergisi borcu olanlar diye uzayıp gidiyor. Hatta vergi ile de sınırlı kalmıyor, diğer kamu alacaklarını da kapsıyor.

Bu tür borcu olanlara, aylık yüzde 3, yıllık yüzde 36 gecikme zammı uygulanıyor.

Enflasyon oranları sürekli olarak geriledi ve 2005 yılı sonu itibariyle; TÜFE yüzde 7.72, ÜFE yüzde 2.66 olarak açıklandı.

O halde, vergi borcunu ödemeyi geciktirenlere uygulanan aylık yüzde 3, yıllık yüzde 36 gecikme zammı oranının da indirilmesi gerekiyor.

Örneğin yüzde 36 oranı, yüzde 18'e indirilebilir. Daha sonra, enflasyondaki ve faiz oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak, 2006 yılı ortasında ve sonunda, biraz daha aşağı çekilebilir.

Vergi borcunu ödemeyenlere uygulanan gecikme zammı oranının, enflasyon oranına ya da banka kredi faizine kıyasla yüksek tutulmasının, belli bir amacı var. O da verginin bir finansman kaynağı olarak kullanılmasını engellemek. Gecikme faizi oranının, banka kredi faizinin çok üzerinde olması durumunda, vergiyi ödemeyip bir finansman kaynağı olarak kullanmanın maliyeti çok yüksek olmaktadır. Özetle, şu aşamada, gecikme zammı oranlarının aşağı çekilmesini gerektiren koşullar oluşmuş durumda.

ARTIRILMASI UNUTULAN DA VAR

Yıllardır, ısrarla yazıyoruz değiştirilinceye kadar da yazmaya devam edeceğiz. Devleti dolandıran, zimmetine para geçiren, usulsüz işlem yaptığı ortaya çıkartılanlara; "Devleti dolandırmanın, dayanılmaz cazibesi"
dedirtecek, sembolik bir faiz uygulanıyor.

Sayıştay Kanunu'nun 64. maddesinde yer alan bir hükme göre; bu tür borç çıkartılan birisi, borcuna itiraz edip olayı mahkemeye intikal ettirse, yıllar süren yargılama sonucu, haksız olduğu kesinleştiğinde, örneğin 10 yıllık gecikme için yüzde 10 yani yıllık yüzde 1 gecikme cezası ödüyor.

Sayıştay Yasası'ndaki bu maddenin bir an önce değiştirilmesi ve artırılması, unutulan bu faizin bir endekse bağlı tanımı yapılarak, yükseltilmesi gerekiyor...</TD></TR></T></T></TABLE></TD></TR></T></T></TABLE></TD></TR></T></T></TABLE></TD></TR></T></T></TABLE>Edited by: Yusufsefag