Enflasyon düzeltmesi programı güncellendi.

Bu sürüm ana hatlarıyla:
a) Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayınlanmakta olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına uyumlu olarak,
b) Hem kuyumcular için öteden beri, hem de kuyumcu dışındaki mükellefler için yapılacak 2021/IV. dönemi ve takip eden dönemleri kapsayacak şekilde,
tasarlandı.

https://www.guroldemir.net/Haberler/...tmesi_programi