Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: KARAYOLLARI YETKİ BELGELERİ HAKKINDA

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  <b style="">Değerli Meslektaşlar[/b]<b style="">
  [/b]<b style=""> Karayolları Yetki Belgelerinde sürenin yaklaşması nedeniyle, İZMİR SMMMO'sının yayın organı olan Dayanışma dergisinde yayınlanan yazımı buraya aktarıyorum.
  [/b]<b style="">
  [/b]<b style="">
  [/b]<b style="">T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 4925 SAYILI KARAYOLU
  TAŞIMACILIK KANUNU KAPSAMINDAKİ </span>YETKİ
  BELGELERİ İLE[/b]

  <b style="">MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ[/b]
  Mustafa YILMAZ S.M.
  Değerli
  Meslektaşlarım,
  Bundan evvelki 85 nolu Dayanışma dergisinde; 25 Şubat 2004
  tarihli 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlan 4925 sayılı Karayolu Taşıma
  Kanunu kapsamında hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan K1,
  K2 ve K3 belgeleri hakkında bilgiler verdim.
  Bu yazımda ise Bu yönetmelikle ilgili çıkarılan süre uzatımı ve diğer yetki
  belgelerini ele alacağım.
  25.02.2004 tarihinde çıkarılan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği�ne göre alınacak yetki belgelerinin son
  müracaat tarihi 25.02.2005 idi. Bu süre yoğun talep ve bu talebi karşılamada
  yaşanılan sıkıntılar nedeniyle, yetki belgesinin alım süresi altı ay yani
  25.08.2005 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarih itibariyle sorunun
  çözülememesi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü Bakanlığa talepte bulunarak
  bu süreyi tekrar ikinci kez altı ay uzatılmasını istemiştir. İlgili talep ve
  süre uzatımı ile ilgili yazı şöyledir,


  T.C.

  ULAŞTIRMA
  BAKANLIĞI


  Kara
  Ulaştırması Genel Müdürlüğü


  SAYI
  :
  B.11.0.KUG.0.11.00.00/12776

  KONU: Süre
  uzatımı 11.07.2005

  BAKANLIK
  MAKAMINA


  Malumları
  olduğu üzere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 19.07.2003 tarihli ve
  25173 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  4925
  sayılı Kanun ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
  Hakkında Kanunun Bakanlığımıza verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde
  hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 25.02.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi
  Gazete�de, karayolu taşımacılık faaliyetleri ile ilgili 4 adet ayrı Yönetmelik
  daha 2004 yılı içinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Son
  dönemde ekonomik ve ticari alanlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler
  içerisinde en önemlilerinden biri olan ve çok büyük bir sektörü
  kapsayan/etkileyen bu düzenlemelere; ilgili gerçek ve tüzel kişilerin mümkün
  olduğu kadar kolay intibaklarını sağlamak, bu kapsamda faaliyette bulunacak
  olanların yetki belgelerini almalarına yeni bir fırsat ve imkân
  vermek üzere; Karayolu Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve Karayolu
  Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
  dayanılarak ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık
  faaliyetleri için 25.02.2005 tarihine kadar olan yetki belgesi alma süresi,
  04.02.2005 tarih ve 2589 sayılı Olurları ile altı ay (25.08.2005�e kadar)
  uzatılmıştır.  Anılan
  Kanun ve Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten 25.02.2005 tarihine
  ve söz konusu uzatmanın başladığı 25.02.2005�ten bugüne kadar ilk defa
  yetki belgesi kapsamına alınmış olan karayolu taşımacılık faaliyetleri
  bakımından çok önemli değişimler ve gelişmeler gerçekleşmiş bulunmaktadır. (EK–1,
  Tablo–1)  Gelinen
  bu nokta; sektör temsilcileri ile muhtelif zamanlarda yapılan çeşitli toplantı
  ve görüşmeler, sektörün görüş ve talepleri ile Bakanlığımızca yürütülen kara
  taşımacılığı otomasyon projesi, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması
  gibi Bakanlığımızın idari ve teknik kapasitesini yükseltecek proje ve kurumsal
  düzenlemelerin mevcut durumları ve ayrıca Kanun koyucu Yüce Meclis�in,
  böyle büyük bir alanda yapılan düzenlemeye intibakta yaşanması muhtemel
  zorlukları göz önünde bulundurarak, kolay ve makul bir intibaka imkân
  vermek üzere, Bakanlığımıza 4925 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile ilk
  defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetlerine
  münhasır olmak üzere altışar aylık dönemler halinde en fazla bir yıl süre ile
  uzatma yetkisi vermiş olması da göz önünde bulundurularak; çok yönlü ve geniş
  boyutlu bir değerlendirmeye tabii tutulmuştur.  Bu
  değerlendirmeler sonucu; esasen ikinci altı aylık süre uzatımı ihtiyacının,
  sadece sektörün en büyük kesimini teşkil eden, çok büyük oranda da ferdi
  taşımacı gerçek kişiler tarafından icra edilen ve [K] türü yetki belgesi
  alınmasını gerektiren yurtiçi eşya taşımacılığı alanında mevcut olduğu tespit
  edilmiştir. Ancak, 4925 Sayılı Kanunun Bakanlığımıza tanıdığı süre uzatımına
  ilişkin yetkinin eşitlik prensibine uygun olarak kullanılması zarureti, sadece
  [K] türü yetki belgesine münhasır bir süre uzatımını mümkün kılmamaktadır.
  &a mp;a mp;n bsp;

  &amp ; ;nbs p;
  &amp ;a mp;n bsp;  Yukarıdaki
  hususlar muvacehesinde; Karayolu Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği
  yetkiye dayanılarak ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu
  taşımacılık faaliyetleri (A1, A3, G1, G3, G4, H1, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2,
  M3, N1, N2, P1, P2, R1, R2, T1, T2, T3) için 25.08.2005 tarihine kadar
  uzatılmış olan yetki belgesi alma süresinin, ikinci altı aylık süre uzatımı
  verme yetkisi de kullanılarak 25.02.2006 tarihine kadar uzatılmasının
  uygun olacağı mütalaa edilmektedir.  Takdir
  ve tensiplerinize arz ederim.
  Talat AYDIN


  Genel Müdür

  Bakanlık bu süre
  uzatımına aynı tarihte olumlu yanıt vererek süreyi altı ay daha
  uzatmıştır.

  Buna göre yetki belgesi alım süresi
  25.02.2006 ya kadar uzamıştır. Bakanlıktan olur alındıktan sonra Genel Müdür
  Talat AYDIN ilgili müdürlüklere süre uzatımı ile ilgili aşağıda örneği bulunan
  yazıyı göndermiştir.


  T.C.

  ULAŞTIRMA
  BAKANLIĞI


  Kara
  Ulaştırması Genel Müdürlüğü


  SAYI: B.11.0.KUG.0.11.00.00/12779

  &amp ;nbs p;


  KONU:
  Süre Uzatımı

  11.07.2005  İLGİ: 04.02.2005
  tarih ve 2597 sayılı yazımız.

  Karayolu
  Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici
  2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak ilk defa yetki
  belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetleri (A1, A3, G1, G3, G4,
  H1, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, P1, P2, R1, R2, T1, T2, T3) için
  ilgi yazımız eki Makam Olur�u ile 25.08.2005 tarihine kadar uzatılmış olan
  yetki belgesi alma süresinin, ikinci altı aylık süre uzatımı verme yetkisi de
  kullanılarak 25.02.2006 tarihine kadar uzatılması ilişikte bir örneği
  gönderilen Makam Olur�u ile uygun görülmüştür.  Bilgilerinizi
  ve gereğini rica ederim.
  &amp ;nbs p;
  Talat AYDIN


  Ba kan
  a.  Süre uzatımı ile ilgili verdiğim bilgilerden sonra Yetki Belgelerinin Belge
  Türü Kapsamı,nerelerde hangi belgelerin kullanılması gerektiği ve bu belgeler
  için alınacak ücretlerin ne kadar olduğunu gösterir tablo aşağıda
  sunulmuştur.

  </span>YETKİ BELGELERİ TÜRLERİ,
  KAPSAMLARI VE ÜCRETLERİ


  <b style="">A YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak
  gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere
  ayrılır. </span>
  </span><b style="">A1 Yetki belgesi[/b]: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
  yapacakların alacağı belgedir. Belge fiyatı ise 10.000 YTL’dir.  <b style="">A2 Yetki belgesi:[/b] Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı
  yapacakların alacağı belgedir. Belge fiyatı ise 10.000 YTL’dir.  <b style="">A3 Yetki
  belgesi:[/b] Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir. Bu
  belgenin bedeli ise 20.000. YTL’dir.

  <b style="">B YETKİ BELGESİ: Ticari[/b] amaçla otobüs ile uluslararası yolcu
  taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre
  aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">B1 Yetki belgesi:[/b] Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre,
  otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir. Belge
  fiyatı ise 40.000 YTL dir.  <b style="">B2 Yetki belgesi: [/b]

  <b style="">a)[/b] Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre
  arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacakların alacağı belgedir.  <b style="">b)[/b] Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp
  aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer
  düzenleyerek taşıma yapacakların alacağı belgedir.  <b style="">c)[/b] 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği
  Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri
  Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip
  olanlara verilen belgedir.
  </span>B2 yetki belgelerinin tutarı ise 20.000 YTL
  dir.  <b style="">B3 Yetki belgesi:[/b] Yetki belgesi
  sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya
  taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak
  ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. Belge fiyatı ise 5.000
  YTL dir.


  <b style="">C YETKİ BELGESİ: [/b]Ticari amaçla uluslararası eşya
  taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın
  şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  </span><b style="">C1 Yetki belgesi:[/b] Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak
  kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu
  ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık
  yapmayacaklara verilen belgedir. Belge fiyatı ise 5.000 YTL dir.  <b style="">C2 Yetki belgesi:[/b] Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli
  bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma
  yapacaklara verilen belgedir. Bu belgenin fiyatı ise, 40.000 YTL dir. </span>  <b style="">C3 Yetki belgesi:[/b] Ev ve büro eşyası
  taşıması yapacaklara verilen belgedir. Belgenin bedeli ise 10.000 YTL dir.  <b style="">D YETKİ BELGESİ:[/b] Ticari amaçla otobüs ile </span>şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak
  gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere
  ayrılır. </span>  <b style="">D1 Yetki belgesi:[/b] Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs
  ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir. Belgenin bedeli
  ise 30.000 YTL dir.  <b style="">D2 Yetki belgesi: [/b]

  <b style="">a)[/b] Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre
  arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilecek belgedir.  <b style="">b)[/b] Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp
  aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer
  düzenleyerek taşıma yapacaklara verilecek belgedir.  <b style="">c)[/b] 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği
  Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri
  Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip
  olanlara, verilen belgedir.
  </span>D2 Yetki belgelerinin bedeli ise 15.000 YTL dir.  <b style="">D3 Yetki belgesi:[/b] Yetki belgesi
  sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece
  kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla
  taşımacılık yapmayacaklara verilir. Bu belgenin bedeli ise 5.000 YTL dir.  <b style="">E YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.
  Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">E1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı
  yapacaklara verilecek belgedir. Belgenin bedeli ise </span>20.000 YTL dir.  <b style="">E2 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi ve/veya
  uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir. Bu belgenin bedeli ise
  40.000 YTL dir.
  <b style="">F YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere
  verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">F1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik
  yapacaklara, verilecek belgedir. Belgenin bedeli ise 4.000 YTL dir.  <b style="">F2 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası yolcu
  taşımacılığı konusunda antelik yapacaklara verilir. Belgenin bedeli ise 4.000
  YTL dir.
  <b style="">G YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel
  kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">G1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik
  yapacaklara, verilen belgedir. Belgenin bedeli ise 4.000 YTL dir.  <b style="">G2 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası eşya
  </span>taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilen belgedir. Belgenin
  bedeli ise 6.000 YTL dir.  <b style="">G3 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik
  yapacakların alacağı belgedir. Bu belgenin bedeli ise 4.000 YTL dir.  <b style="">G4 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası kargo taşımacılığı
  konusunda acentelik yapacaklara verilir. Belgenin bedeli ise 6.000 YTL dir.

  <b style=""> YETKİ BELGESİ: [/b]</span>Ticari
  amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel
  kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">H1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk
  yapacaklara verilecek belgedir. Belgenin bedeli ise 4.000 YTL dir.  <b style="">H2 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası eşya
  taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir. Bu belgenin bedeli ise </span>6.000 YTL dir.  </span>Daha evvelki yazımda K belgelerini
  geniş olarak açıklamıştım. Burada kısa olarak tekrar belirtmem gerekirse  <b style="">K YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
  Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">K1 Yetki belgesi:[/b] Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli
  bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara, verilen
  belgedir. Bu belgenin bedeli 10.000 YTL dir.  <b style="">K2 Yetki belgesi:[/b] Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve
  tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile
  ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  verilen belgedir. Bu belgenin bedeli ise 5.000 YTL dir.  <b style="">K3 Yetki belgesi:[/b] Ev ve büro eşyası
  taşımacılığı yapacaklara verilir.Bu belge bedeli ise 5.000 YTL dir.
  <b style="">L YETKİ BELGESİ: [/b]Ticari amaçla lojistik işletmeciliği
  yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki
  türlere ayrılır. </span>  <b style="">L1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,
  verilen belgedir. Bu belgenin bedeli 100.000 YTL dir.  <b style="">L2 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası lojistik
  işletmeciliği yapacaklara verilir. Bu belgenin bedeli ise 200.000 YTL dir.
  <b style="">M YETKİ BELGESİ:[/b] Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak
  gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere
  ayrılır. </span>  <b style="">M1 Yetki belgesi: [/b]İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği
  yapacakların alacağı belgedir. Bu belge ise 10.000 YTL dir.  <b style="">M2 Yetki belgesi:[/b] </span>Yurtiçi
  kargo işletmeciliği yapacaklara, verilen belgedir. Bu belgenin bedeli ise
  150.000 YTL dir.  <b style="">M3 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası kargo
  işletmeciliği yapacaklara verilir. Verilecek bu belgenin bedeli ise 200.000 YTL
  dir.

  <b style=""></span>
  N YETKİ BELGESİ:
  </span>[/b]</span>Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi
  nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
  Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">N1 Yetki belgesi:[/b] İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği
  yapacakların alacağı belgedir. Bu belgenin bedeli ise 2.000 YTL dir.  <b style="">N2 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi nakliyat
  ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir. Bu belge ise 20.000 YTL dir.  <b style="">P YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Dağıtıcılık
  yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki
  türlere ayrılır. </span>  <b style="">P1 Yetki belgesi: [/b]İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara verilen
  belgedir. Bu belgenin bedeli 10.000 YTL dir.  <b style="">P2 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçinde dağıtım
  yapacaklara verilir. Bu belge bedeli ise 150.000 YTL dir.  <b style="">R YETKİ BELGESİ: </span>[/b]Ticari
  amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel
  kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">R1 Yetki belgesi:[/b] Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara
  verilecek belgedir. Bu belgenin bedeli 150.000 YTL dir.  <b style="">R2 Yetki belgesi:[/b] Uluslararası </span>taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.
  Bu belge bedeli ise 200.000 YTL dir.  <b style="">T YETKİ BELGESİ[/b]: Terminal işletmeciliği yapacak tüzel
  kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır. </span>  <b style="">T1 Yetki belgesi:[/b] Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan
  yolcu terminali işletmeciliği yapacakların alacakları belgedir. Belgenin bedeli
  1.000 YTL dir.  <b style="">T2 Yetki belgesi:[/b] Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan
  yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilecek
  belgedir. Belgenin bedeli ise 1.000 YTL dir.  <b style="">T3 Yetki belgesi:[/b] Eşya terminali
  işletmeciliği yapacaklara verilir. Bu belgenin bedeli de 1.000 YTL dir.  <b style="">Y TÜRÜ YETKİ BELGESİ :[/b]

  </span>08.2004 tarihli Kara Ulaştırma
  Müdürlüğü tarafından </span>Y TÜRÜ BELGE
  hakkında bir yönerge yayınlanmıştır. Bu yönerge ile Büyük şehir merkezi dışında
  kalanlar ile şehir merkezine <st1:metricc&#111;nverter productid="100 Km" w:st="&#111;n">100
  Km</st1:metricc&#111;nverter> mesafelerdeki yolcu taşıma işleri ile ilgili belge
  yetkisi Valilik nezdinde Emniyet Müdürlüklerine verilmiştir. Yönerge şöyledir;  T.C.

  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

  KARA ULAŞTIRMASI
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  SAYI </span> </span>: B.11.KUG.0.12.00.02/215-

  KONU
  : Yönerge. </span></font>

  </span></span></span></font>

  </span>Bilindiği
  üzere; 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nin 2. maddesinin 3. bendi; “Taşıma
  mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100
  kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları
  ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında
  olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya
  kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar
  olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile
  işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile
  mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar il ve ilçe trafik komisyonları ile
  işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeliğin taşımacılar
  için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.”
  hükmünü amirdir. </span></span></font>

  </span></span></font>

  </span>Bazı
  valiliklerce hazırlanıp yürürlüğe konulan Yolcu Taşıma Yönergeleri arasında
  farklı hükümler </span>bulunduğu ve bu sebeple
  sorunlar yaşandığı tespit edilmiş olup, yönergeler arasındaki çelişkili
  hükümlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla,
  Bakanlığımızca hazırlanacak olan; il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları,
  100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye
  sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar ile ilgili yönetmelik
  yürürlüğe girinceye kadar Valiliklerce bu konuda yapılacak uygulamalarda ekte
  belirtilen hususlara uyularak gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda
  gereğini rica ederim.</span></font></span></font>

  EK: 1 ( 2 sayfa)</span></font>GEREĞİ:</span> </span></font>

  81 İl Valiliği
  </span></span></font>

  Ulaştırma Bölge Müdürlükleri</font>

  </span> </span></span> </span>EK:1 </span></font>

  <h5 style="text-align: center; font-family: Times New Roman,Times,serif;" align="center">YETKİ BELGESİ ALINMASINDA ARANACAK </span>ŞARTLAR</span></font></h5>

  <b style=""></span>[/b]</font>

  1-</span>
  Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu:</span></font>

  </span></font>

  </span>1) Taşımacılar, Ulaştırma
  Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır,
  Erzurum, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon illerinde Bölge
  Müdürlüklerinden, </span></font>

  </span></font>

  </span>2) Ulaştırma Bölge
  Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise; </span></font>

  </span></font>

  </span> </span>a-) Taşıma mesafesi 100 kilometreye kadar
  şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabilmek için Valilikten,</span></font>

  </span></font>

  </span> </span>b-) İl sınırlarında içerisinde yapılacak
  yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının
  taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşüyle </span>Valiliklerden yetki belgesi almak zorundadır.</span></font>

  </font>

  2-
  Karayolu taşıma mevzuatında </span>otobüs; </span>yapısı
  </span>itibariyle </span>sürücüsü </span>dahil
  </span>en </span>az </span>9</font>

  oturma yeri olan ve yolcu taşımak
  için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında
  kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteye sahip olmaları
  şarttır.</font>

  </font>

  3-</span>
  Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikalarda imal edildiği
  tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;</span></font>

  </span></font>

  a-) Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal
  taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz.</span></font>

  </span></font>

  b-) Yolcu taşımacılığı (Y türü) yetki belgesi almak üzere başvuran
  gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescilli edilmiş </span>sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1
  adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına
  kayıt ve tescilli sürücüsü / sürücüleri dahil
  </span>(30) koltuk kapasitelik özmal taşıta / taşıtlara sahip olunması şarttır.</span></font>

  </span></font>

  </span>c-)
  Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt
  kaydedilir. Ancak </span>31.12. 2006 tarihine
  kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.</span></font>

  </span></font>

  </span>4-
  Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12.
  2006 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt
  kaydedilebilir.</span></font>

  </span></font>

  </span>5-
  Yetki belgesi sahipleri “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
  Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
  Sigortası” nı yaptırmak zorundadır.</span></font>

  </span></font>

  </span>6-
  Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere idarece
  verilecek yetki belgesinin süresi 5 (beş) yıldır.</span></font>

  </span></font>

  </span>7-
  Yetki belgesi ücretleri:</font>

  </font>

  </span>(Y) türü yetki belgelerinin
  ücreti 500 milyon Türk Lirası, taşıt kartlarını ücreti 20 milyon Türk
  Lirası </span>olup, Ziraat Bankası Tandoğan
  Şubesindeki Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye
  </span>Saymanlığı 7071889 – 2002 no’lu hesabına yatırılır. </span></span></font>

  </font>

  </span></font>

  <h4 style="text-indent: 35.4pt; font-family: Times New Roman,Times,serif;">8</span>-</span> Yetki Belgesinin Yenilenmesi:</span></font></h4>

  <b style=""></span>[/b]</font>

  a)
  Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin
  otuz gün öncesinden</span> itibaren ilgili </span>Valiliğe
  / Ulaştırma </span>Bölge </span>Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski
  belgenin bitim tarihi esas </span>alınarak beş
  yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile
  zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve
  adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret
  alınmaz. </span></span></span></font>

  </font>

  </span>b) Yetki belgesi sahipleri
  tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün
  içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak
  alınır ve yetki belgesi yenilenir. </span></font>

  </font>

  </span>c)
  Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün
  içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum
  ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara
  ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz
  sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış
  gün içerisinde </span>Valiliğe / Ulaştırma
  Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.  </span>Bu suretle yetki belgesi geçersiz
  sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk
  yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.  </span>9- </span>Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt
  ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki
  yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar
  dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki
  İl valiliği </span>gerektiğinde kısıtlama
  getirebilir.  </span>Yetki belgelerinin yanında Ayrıca, 03.09.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne
  göre; </span>faaliyet
  türüne göre yetki belgesi alan firmaların, yetki belgesi türüne göre Üst Düzey
  Yönetici (ÜDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) ile tüm sürücülerin (SRC) türü
  Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.</span>


  </span>

  MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ İLE İLGİLİ
  AÇIKLAMA


  1. Karayolu Taşımacılık
  Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne göre;

  Üst düzey yönetici (ÜDY): Karayolu
  Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği
  temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim
  kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinator, genel
  sekreter ve benzeri konumundaki </span>veya bu
  ünvanlarla istihdam edilen kişileri,
  </span>  </span>
  Orta düzey yönetici (ODY):
  Karayolu Taşıma
  Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya
  buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir
  şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon
  yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri,


  Sürücü (SRC): Karayolunda
  motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

  ifade eder. 2. Karayolu Taşıma
  Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve Mesleki Yeterlilik Belgesi alma
  şartına tabi olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

  • B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1,
  R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda , gösterecekleri
  faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki
  Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki
  Yeterlilik Belgesi)

  • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2,
  G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında
  faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir
  adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ),

  • Yukarıda sayılan Yetki belgeleri ve B3,
  C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler
  (SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ).

  Bu kapsamda olup da Mesleki Yeterlilik Eğitimi
  Yönetmeliği'nin geçici 2 nci maddesi gereğince doğrudan Mesleki Yeterlilik
  Belgesi almak isteyenler için başvurular halen devam etmekte olup
  31.12.2005 tarihinde sona erecektir.


  3. BAŞVURU SIRASINDA ARANACAK EVRAKLAR

  SRC (Sürücü) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
  İçin:  • Başvuru sahibinin hangi tür Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini
  belirten bir dilekçe,  • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha
  önce çalıştığı firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda
  sürücü olarak ne kadar süreyle hangi faaliyet alanında ( Yolcu- Eşya)
  çalıştığını belirten
  bir yazı, (bu yazıda belirtilecek çalışma
  sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıl olacaktır. Eğer
  herhangi bir firmaya bağlı olarak çalışmıyor ise şoförler odasından alacakları
  oda kayıt belgesi),  • Yukarıda belirtilen yazılara ilave olarak tecrübe sahibi olunduğu
  belirtilen döneme ait sigorta dökümü veya Ticari taşıt kullanma belgesi veya
  uluslararası profesyonel sürücü belgesi veya varsa başka bir belge,  •2 Adet fotoğraf

  • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek)


  24.02.2001 ile 03.09.2004 tarihleri arasında
  Ticari Taşıt Kullanma Belgesi alan sürücüler; 31.12.2005 tarihine kadar
  Bakanlığımıza durumlarını belirten bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde
  eğitimden muaf olup Bakanlığımızca yaptırılacak sınav sonuçlarına göre belge
  alabileceklerdir.

  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN
  SÜRÜCÜLER

  a) Taşıma mesafesine
  bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye
  kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir
  alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları ile bu kapsamda çalışacak
  sürücülerin,

  b) Şehir içi taşımalarda
  faaliyette bulunan diğer ( ticari taksi, servis vb. sürücüleri). sürücülerin,
  yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmemektedir.


  <h4 style="text-align: justify;">ODY (Orta Düzey Yönetici) Türü Mesleki
  Yeterlilik Belgesi İçin : </h4>

  • Başvuru sahibinin hangi tür ODY Mesleki
  Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,

  • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek
  amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve
  Başvuru sahibinin bu firmalarda hangi işi ne kadar süreyle hangi
  ünvanla yaptığının
  belirtildiği bir yazı, (bu yazıda belirtilecek
  çalışma sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıl
  olacaktır)  • Yukarıda belirtilen yazılara ilave olarak tecrübe sahibi olunduğu
  belirtilen döneme ait sigorta veya bağkur dökümü veya halen çalıştığı veya daha
  önce çalışmış olduğu şirkete ait başvuru sahibinin adının ve ünvanının geçtiği
  ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

  • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC
  kimlik numarası belirtilecek).  <h4 style="text-align: justify;">ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Türü Mesleki Yeterlilik
  Belgesi İçin: </h4>

  • Başvuru sahibinin hangi tür ÜDY Mesleki
  Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,

  • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek
  amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve
  Başvuru sahibinin bu firmalarda hangi işi ne kadar süreyle hangi
  ünvanla yaptığının
  belirtildiği bir yazı, (bu yazıda belirtilecek
  çalışma sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 10 yıl
  olacaktır .)  • Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru
  sahibinin ünvanını ve/veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 24.02.2004
  tarihi itibariyle en az 10 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı
  örneği,

  • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC
  kimlik numarası belirtilecek)

  4. Başvurulara ilişkin
  değerlendirmeler devam etmekte olup, sonuçlar başvuru sahiplerine
  bildirilecektir.

  5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  ücretleri 10 YTL olup (10 milyon TL) sadece kendilerine belge almaya hak
  kazandıkları bildirilenler bu ücreti yatırdıktan sonra , banka dekontlarını
  Bakanlığa ibraz ederek belgelerini alabileceklerdir.

  6 . İki farklı tür Mesleki
  Yeterlilik Belgesi talep edilmesi halinde her bir tür için istenilen şartlar
  ayrı ayrı belgelenmelidir.

  7. Bakanlığımıza yapılacak
  müracaatlar, bireysel olabileceği gibi topluca da olabilir. Müracaatlar posta
  yoluyla da yapılabilir.

  8. Bu Yönetmelik yürürlüğe
  girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim
  programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
  hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri
  sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  31 Aralık 2005 tarihine kadar müracaat
  etmeyenler bu haklarını kaybederler.


  9. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  bulundurma şartı 30.06.2006 tarihine kadar aranmaz.

  <b style="">[/b]

  K A Y N A K  https://www.kugm.gov.tr/
  Edited by: mustafa
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik 18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  MADDE 1 — 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin;

  a) "C Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "C Yetki belgesi: Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır." ifadesi "C Yetki belgesi: Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır." şeklinde,

  b) "G2 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "G2 Yetki belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," ifadesi "G2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," şeklinde,

  c) "G4 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "G4 Yetki belgesi: Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," ifadesi "G4 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara," şeklinde,

  d) "H2 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "H2 Yetki belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara," ifadesi "H2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara," şeklinde,

  e) "L2 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "L2 Yetki belgesi: Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara," ifadesi "L2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara," şeklinde,

  f) "M3 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "M3 Yetki belgesi: Uluslararası kargo işletmeciliği yapacaklara," ifadesi "M3 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara," şeklinde,

  g) "R2 Yetki belgesi" başlıklı bölümünde yer alan "R2 Yetki belgesi: Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara," ifadesi "R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara," şeklinde
  değiştirilmiştir.

  MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olmaları,"

  MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin;

  a) "a) B1 yetki belgesi almak için başvuranların;" başlıklı bölümünde yer alan "Buralarda faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemesi," ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  b) "C Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "C2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3, K1 yetki belgelerini de alabilirler." ifadesi "C2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler." şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün sonunda yer alan "C3 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3 yetki belgesini de alabilirler." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  c) "a) D1 yetki belgesi almak için başvuranların;" başlıklı bölümünde yer alan "2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları, ayrıca buralarda faal taşımacı olduklarını da mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemeleri," ifadesi "2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları," şeklinde değiştirilmiştir.
  d) "L Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3, K1, K3 ve L1 yetki belgelerini alabilirler." ifadesi "L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler." şeklinde değiştirilmiştir.

  e) "M Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "M2 yetki belgesi sahipleri bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın M1 yetki belgesini alabilirler." ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve "M3 yetki belgesi sahipleri, M2 yetki belgesi almak için başvuranların (2) numaralı alt bendindeki şartları yerine getirmeleri ve bedelini ödemeleri kaydıyla M2 yetki belgesini, yine bedelini ödemeleri kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın M1 yetki belgesini de alabilir." ifadesi "M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3'er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır." şeklinde değiştirilmiştir.

  f) "N Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "N2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın N1 yetki belgesi alabilirler." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  g) "P Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "P2 Yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın P1 yetki belgesi alabilirler." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  h) "R Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan "R2 yetki belgesi sahipleri bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın R1 yetki belgesi alabilirler." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin;

  a) (f) ve (g) bendlerindeki "31/12/2005" ibareleri "25/2/2006" olarak değiştirilmiştir.

  b) (g) bendinin sonuna "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yurtiçi lojistik işletmeciliği veya taşıma işleri organizatörlüğü yapan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla L1 yetki belgesi ücreti %40 ve Rl yetki belgesi ücreti %60 oranında indirimli olarak uygulanır." ifadesi eklenmiştir.

  c) (1) bendinin sonuna "Bunlardan K1 yetki belgesi alacak tek taşıt sahibi gerçek kişilere ise; 25/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla yetki belgesi ücreti %97 oranında indirimli olarak uygulanır." ifadesi eklenmiştir.
  Yürürlük

  MADDE 5 — Bu Yönetmelik 31/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

  YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN AÇIKLAMASI
  Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği kamu-özel ilgili bütün tarafların görüşleri alınarak 25 şubat 2004’ de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Yönetmeliğin 1 inci maddesindeki amaca uygun olmak kaydıyla; ekonominin, piyasanın ve/veya sektörün görüş, eleştiri ve önerileri ile uygulama esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlar da gözetilerek Yönetmelikte de gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
  Bu bağlamda sektör mensupları ve bunların temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları ile ülke genelinde yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yazılı veya sözlü olarak dile getirilen görüş, eleştiri ve öneriler ile uygulama esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlar değerlendirilerek söz konusu yönetmelikte bir değişiklik daha yapılmış ve 18 Ocak 2006 tarih 26053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
  Yönetmelik değişikliği aşağıdaki 5 hususu içermektedir:

  1) Yönetmeliğin 11 inci maddesinde bazı teknik değişiklikler yapılarak uluslararası eşya taşımacılığı alanında taşımacı, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi veya organizatör olarak faaliyet yapanların; aynı tür faaliyeti, ilave bir yetki belgesi almadan yurtiçinde de yapmalarına imkan sağlanmıştır. Böylece uluslararası eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösterenler, ayrı bir yetki belgesi almadan aynı işi yurtiçinde de yapabileceklerdir.
  Bu teknik değişikliğin bir sonucu olarak, 13 üncü madde de gerekli uyarlama ve düzeltmeler yapılmıştır.

  2) Mevcut düzenlemeye göre yetki belgesi alması gereken gerçek veya tüzel kişilerin sadece ticaret odalarına veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan bu yönetmelik değişikliği ile ticaret odalarına kayıtlı olanların yanı sıra ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar da istedikleri yetki belgelerini alabileceklerdir. Bu değişiklik, bilhassa tek araç sahibi gerçek kişiler (Kamyoncular) için önemli bir ihtiyacın karşılanmasıdır.

  3) Belli şartlara haiz uluslararası faaliyete bulunan gerçek veya tüzel kişilere uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü (R2) veya uluslararası lojistik işletmeciliği (L2) yetki belgelerini %40 indirimli olarak almalarını teminen 31 Aralık 2005 tarihine kadar tanınan süre 25 Şubat 2006’ya kadar uzatılmıştır.

  4) Yine yönetmeliğin yayımlanmasından önce yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü(R1) veya yurtiçi lojistik işletmeciliği (L1) yapan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25 Şubat 2006’ya kadar; R1 yetki belgesini %60 , L1 yetki belgesini %40 indirimli olarak alabilmelerine imkan sağlanmıştır.

  5) Başka bir değişiklik ise; yurtiçi eşya taşımacılığında ekonomik açıdan en zayıf ve sayısal olarak en büyük kitleyi teşkil eden tek araç sahibi gerçek kişilere (Kamyonculara), K1 yetki belgelerini 25 Şubat 2006’ya kadar alabilmeleri için özel bir indirim (% 97) yapılmış olmasıdır. Böylece, bu kişiler 300 YTL bedelle K1 yetki belgelerini alabileceklerdir.

  İlgililere duyurulur. Edited by: mustafa
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">21 Ocak 2006 Tarih, Sayı: 26056[/B]

  İçişleri Bakanlığından:
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yapılmasına Dair Yönetmelik[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 1 — [/B]18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "2) Araç sahiplerinin araçlarını iş veya ikametlerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri esastır. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde işyeri veya ikameti bulunanlar, ilk tescile tabi araçlarını büyükşehir sınırları içerisindeki herhangi bir tescil kuruluşunda tescil ettirebilirler. İkamet veya işyerinin bulunduğu büyükşehir sınırları içerisindeki bir tescil kuruluşunda kayıtlı araçları satın alanlar ise aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşunda devir işlemi yaptırabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla kiralanan araçlar, kiracının bulunduğu yerin tescil kuruluşunda da tescil ettirilebilir."
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yürürlük[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 —[/B] Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yürütme[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 —[/B] Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •