<TABLE style="WIDTH: 646pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=860 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 154pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7497" width=205>
<COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112>
<COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71>
<COL style="WIDTH: 38pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1828" width=50>
<COL style="WIDTH: 168pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 8192" width=224>
<COL style="WIDTH: 101pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4900" width=134>
<COL style="WIDTH: 48pt" width=64>
<T>
<TR style="HEIGHT: 9.75pt; mso-height-source: userset" height=13>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 154pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 9.75pt; : transparent" width=205 height=13></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=112></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 53pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=71></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 38pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=50></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 168pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=224></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 101pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=134></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=64></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40>
<TD =xl94 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; : transparent" colSpan=7 height=40>ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 25.5pt; mso-height-source: userset" height=34>
<TD =xl50 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; : transparent" colSpan=7 height=34>ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 16.5pt; : transparent" height=22></TD>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 36.75pt; mso-height-source: userset" height=49>
<TD =xl53 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 36.75pt; : transparent" colSpan=3 height=49>01.01.2006 - 31.12.2006</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">SSK KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY)</TD>
<TD =xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531000000">531.000.000</TD>
<TD =xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531">531,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12pt; mso-height-source: userset" height=16>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12pt; : transparent" height=16></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 45pt; mso-height-source: userset" height=60>
<TD =xl56 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 291pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 45pt; : transparent" width=388 colSpan=3 height=60>16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)</TD>
<TD =xl28 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl56 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 317pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" width=422 colSpan=3>16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 21pt; mso-height-source: userset" height=28>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 21pt; : transparent" height=28></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531000000" x:fmla="=F5">531.000.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531" x:fmla="=G5">531,00</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="450000000">450.000.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="450">450,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>SSK PRİMİ % 14</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="74340000" x:fmla="=B9*0.14">74.340.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="74.34" x:fmla="=C9*0.14">74,34</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">SSK PRİMİ % 14</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="63000000" x:fmla="=ROUNDUP(F9*0.14,0)">63.000.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="63" x:fmla="=G9*0.14">63,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>İŞSİZLİK SİG.FONU % 1</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="5310000" x:fmla="=B9*0.01">5.310.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="5.31" x:fmla="=C9*0.01">5,31</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">İŞSİZLİK SİG.FONU % 1</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="4500000" x:fmla="=ROUNDUP(F9*0.01,0)">4.500.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="4.5" x:fmla="=G9*0.01">4,50</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>GELİR VERGİSİ %15</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="67702500" x:fmla="=(B9-B10-B11)*0.15">67.702.500</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="67.702500000000001" x:fmla="=(C9-C10-C11)*0.15">67,70</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">GELİR VERGİSİ %15</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="57375000" x:fmla="=ROUNDUP((F9-F10-F11)*0.15,0)">57.375.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="57.375" x:fmla="=(G9-G10-G11)*0.15">57,38</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>DAMGA VERGİSİ % 06</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="3186000" x:fmla="=(B9*0.006)">3.186.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="3.1859999999999999" x:fmla="=(C9*0.006)">3,19</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">DAMGA VERGİSİ % 06</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="2700000" x:fmla="=ROUNDUP(F9*0.006,0)">2.700.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="2.7" x:fmla="=G9*0.006">2,70</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>KESİNTİLER TOPLAMI</TD>
<TD =xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="150538500" x:fmla="=(B10+B11+B12+B13)">150.538.500</TD>
<TD =xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="150.5385" x:fmla="=(C10+C11+C12+C13)">150,54</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent">KESİNTİLER TOPLAMI</TD>
<TD =xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="127575000" x:fmla="=ROUNDUP(F10+F11+F12+F13,0)">127.575.000</TD>
<TD =xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="127.575" x:fmla="=G10+G11+G12+G13">127,58</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>NET ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="380461500" x:fmla="=B9-B14">380.461.500</TD>
<TD =xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="380.4615" x:fmla="=C9-C14">380,46</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">NET ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="322425000" x:fmla="=F9-F14">322.425.000</TD>
<TD =xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="322.42500000000001" x:fmla="=G9-G14">322,43</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 15pt; : transparent" height=20></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40>
<TD =xl59 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; : transparent" colSpan=3 height=40>İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)</TD>
<TD =xl29 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl59 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" colSpan=3>İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 18pt; : transparent" height=24></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 54pt; : transparent" height=72 rowSpan=2>ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="531000000" x:fmla="=B9">531.000.000</TD>
<TD =xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="531" x:fmla="=C9">531,00</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="450000000" x:fmla="=F9">450.000.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="450" x:fmla="=G9">450,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 27pt; : transparent" height=36></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="87750000" x:fmla="=F19*0.195">87.750.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="87.75" x:fmla="=G19*0.195">87,75</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 54pt; : transparent" height=72 rowSpan=2>SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="103545000" x:fmla="=B19*0.195">103.545.000</TD>
<TD =xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="103.545" x:fmla="=C19*0.195">103,55</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 168pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" width=224>İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) (1)</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="810000" x:fmla="=(F5-F9)*0.01">810.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="0.81" x:fmla="=(G5-G9)*0.01">0,81</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 27pt; : transparent" height=36></TD>
<TD =xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="9000000" x:fmla="=F19*0.02">9.000.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="9" x:fmla="=G19*0.02">9,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; HEIGHT: 54pt; : transparent" height=72 rowSpan=2>İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; : transparent" rowSpan=2 x:num="10620000" x:fmla="=B19*0.02">10.620.000</TD>
<TD =xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; : transparent" rowSpan=2 x:num="10.62" x:fmla="=C19*0.02">10,62</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 168pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" width=224>İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2)</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="1620000" x:fmla="=(F5-F19)*0.02">1.620.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="1.62" x:fmla="=(G5-G19)*0.02">1,62</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 27pt; : transparent" height=36></TD>
<TD =xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 168pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" width=224>SSK ALT SINIR PRİM FARKI (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="27135000" x:fmla="=(F5-F19)*0.335">27.135.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="27.135000000000002" x:fmla="=(G5-G19)*0.335">27,14</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 54pt; : transparent" height=72 rowSpan=2>İŞVERENE TOPLAM MALİYET</TD>
<TD =xl76 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="645165000" x:fmla="=SUM(B19:B23)">645.165.000</TD>
<TD =xl78 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="645.16499999999996" x:fmla="=SUM(C19:C23)">645,17</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 168pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" width=224>SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3)</TD>
<TD =xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="29565000" x:fmla="=F24+F23+F21">29.565.000</TD>
<TD =xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="29.565000000000001" x:fmla="=G24+G23+G21">29,57</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 27pt; : transparent" height=36></TD>
<TD =xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">İŞVERENE TOPLAM MALİYET</TD>
<TD =xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="576315000" x:fmla="=SUM(F19:F24)">576.315.000</TD>
<TD =xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="576.31500000000005" x:fmla="=SUM(G19:G24)">576,32</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 27pt; : transparent" height=36></TD>
<TD =xl31 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40>
<TD =xl80 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 646pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; : transparent" width=860 colSpan=7 height=40>KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktad</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40>
<TD =xl83 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 291pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; : transparent" width=388 colSpan=3 height=40>NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI</TD>
<TD =xl35 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 38pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" width=50></TD>
<TD =xl83 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 317pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" width=422 colSpan=3>İŞVERENE MALİYETİ</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.75pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 24.75pt; : transparent" height=33></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">TL</TD>
<TD =xl38 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent">YTL</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531000000" x:fmla="=B9">531.000.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531" x:fmla="=C9">531,00</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent">ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" x:num="531000000" x:fmla="=B9">531.000.000</TD>
<TD =xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="531" x:fmla="=C9">531,00</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>SSK PRİMİ % 14</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="74340000" x:fmla="=B31*0.14">74.340.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="74.34" x:fmla="=C31*0.14">74,34</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2>SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="103545000" x:fmla="=F31*0.195">103.545.000</TD>
<TD =xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="103.545" x:fmla="=G31*0.195">103,55</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>İŞSİZLİK SİG.FONU % 1</TD>
<TD =xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="5310000" x:fmla="=B31*0.01">5.310.000</TD>
<TD =xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="5.31" x:fmla="=C31*0.01">5,31</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 49.9pt; : transparent" height=66 rowSpan=2>DAMGA VERGİSİ % 06</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="3186000" x:fmla="=B31*0.006">3.186.000</TD>
<TD =xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2 x:num="3.1859999999999999" x:fmla="=C31*0.006">3,19</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; : transparent" rowSpan=2>İŞSİZLİK SİG.FONU % 2</TD>
<TD =xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; : transparent" rowSpan=2 x:num="10620000" x:fmla="=F31*0.02">10.620.000</TD>
<TD =xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 2pt double; : transparent" rowSpan=2 x:num="10.62" x:fmla="=G31*0.02">10,62</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>KESİNTİLER TOPLAMI</TD>
<TD =xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="82836000" x:fmla="=B32+B33+B34">82.836.000</TD>
<TD =xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; : transparent" align=right x:num="82.836000000000013" x:fmla="=C32+C33+C34">82,84</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD>
<TD =xl87 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" rowSpan=2>İŞVERENE TOPLAM MALİYET</TD>
<TD =xl88 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 101pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" width=134 rowSpan=2 x:num="645165000" x:fmla="=SUM(F31:F34)">645.165.000</TD>
<TD =xl90 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; : transparent" width=64 rowSpan=2 x:num="645.16499999999996" x:fmla="=SUM(G31:G34)">645,17</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33>
<TD =xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; : transparent" height=33>NET ASGARİ ÜCRET</TD>
<TD =xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="448164000" x:fmla="=B31-B36">448.164.000</TD>
<TD =xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; : transparent" align=right x:num="448.16399999999999" x:fmla="=C31-C36">448,16</TD>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent"></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.25pt; mso-height-source: userset" height=39>
<TD =xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 646pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 29.25pt; : transparent" width=860 colSpan=7 height=39>(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 sayılı kanunla, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.25pt; mso-height-source: userset" height=39>
<TD =xl92 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 646pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 29.25pt; : transparent" width=860 colSpan=7 height=39 x:str="Not: 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları uygulanacaktır. ">Not: 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları uygulanacaktır.</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 34.5pt; mso-height-source: userset" height=46>
<TD =xl93 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 646pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 34.5pt; : transparent" width=860 colSpan=7 height=46>Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca ; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.</TD></TR></T></TABLE>