<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=970 colSpan=2>Resmi Gazete No:26039</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=970 colSpan=2>Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=970 colSpan=2>Kapsam : </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=970 colSpan=2><DIV align=justify>
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2006 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
<DIV align=justify>
<DIV align=justify>Lütfen Aşağıdaki Link'e tıklayınız
<DIV align=justify>
<DIV align=justify> https://www.gelirler.gov.tr/gelir2.n...cretarifesi200 6?OpenPage</TD></TR></T></TABLE>Edited by: Davut