<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">1 Ocak 2006 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Rüşvetin de vergisi var

BAŞLIĞI okuyunca ‘Hadi canım sende, rüşvetin de vergisi mi olurmuş' demeyin. Oluyor...
Ancak, bu vergi tüm rüşvetler için değil bazı rüşvetler için sözkonusu. Üstelik, Gelir Vergisi Yasası'nda bununla ilgili madde bile var!

İsterseniz, sözü uzatmadan, hangi rüşvetin gelir vergisine tabi olduğunu açıklayalım.

HANGİ RÜŞVET

Gelir Vergisi Yasası'nda ‘Arızi kazançlar' başlıklı 82. madde var. Bu maddenin, birinci fıkrasının (2) no.lu bendinde;

‘.....İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat' gelir vergisine tabi ‘arizi kazanç' olarak belirtilmiş.

Yasa hükmüne göre, arızi kazanç olarak belirtilen ‘ihaleden çekilme karşılığı' alınan paranın, müteahhitler arasındaki deyimle ‘çıkmaların', elde edildiği tarihi izleyen yılın 1-15 Mart tarihinde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek suretiyle, beyan edilmesi gerekiyor.

Beyan edilen bu gelirin de biri mart diğeri de temmuz ayında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

BEYAN EDEN VAR MI?

Merak edip araştırdık, şimdiye kadar hiç kimse ‘İhaleden çekilmek için şu kadar para aldım' diye beyanda bulunmamış dolayısıyla vergi de ödememiş.

Yukarıda belirtilen yasa maddesi de bir süs olarak kalmış!..

Beyan edilmeyişinin çok sayıda nedeni var. Önemli nedenlerden birini belirtelim.

Gelir Vergisi Yasası'nda ‘İhaleden çekilme karşılığı elde edilen hasılat beyan edilsin ve gelir vergisi ödensin' deniliyor ama olay Türk Ceza Yasası açısından da suç!.. Bunun yaptırımı da beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası (TCK Md.235).

Hem alan hem de veren yönünden suç oluşturuyor ve hapis cezasını gerektiriyor. Ayrıca, İhale Yasası açısından da ihaleye fesat karıştırıldığı için, ihalenin iptalini veya sözleşme yapıldıysa sözleşmenin feshini gerektiriyor.

İhaleden çekilme karşılığı alınan para, 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi gerektirdiği sürece, Maliye bu paraların beyan edilmesini ve vergisinin ödenmesini daha çok bekler!..

22 lehçede yılbaşı mesajı

TÜRK Dil Kurumu, Türkçe'nin 22 lehçesinde yeni yılı kutlama mesajı yayımladı.İşte TDK'nın internet sitesindeki mesajlar:

Yeni yılınız kutlu olsun (Türkiye)

Yeni iliniz mübarek olsun (Azerbaycan)

Canga cılıngız kuttı bolsın (Kazak)

Canga cılıngız kuttu bolsun (Kırgız)

Yengi yılıngız mübarek olsun (Özbek)

Teze yılınızı gutlayaarın (Türkmen)

Yengi yılıngızğa mübarek bolsun

(Y. Uygur)

Canga cılıngız kuttı bolsın (Karakalpak)

Sezne yanga yıl belen tebrik item (Tatar)

Yanı ılınız kaırlı olsun (Kırım Tatar)

Hezze yangı yıl menen kotlayım (Başkırt)

Cangngı cılğıznı alğışlayma (Karaçay-Balkar)

Yana yılınız men (Nogay)

Yangı yılıgız kutlu bolsun (Kumuk)

Yeni yılınızı kutlerim (Gagauz)

Sizni yanhı yıl bıla kutleymın (Karay/Karaim)

Naa çılnanga alğıstapçam şirerni (Hakas)

Caa çıl-bile bayır çedirip or men (Tuva)

Slerdi cangı cılla utkup turum (Altay)

Naa çıl çakşı polzun (Şor)

Senel sul yaçepe salamlatap (Çavuşça)

Ehingi şanga cılınan eğerdeliibin (Sahaca/Yakutça)

Ne zaman tıraş olmalı

ADAM bir sabah uyanmış. Duşunu yapıp, tıraşını olduktan sonra karısına dönerek:

- İnsan tıraş olunca, kendini 10 yaş genç hissediyor, demiş. Karısı da hemen taşı gediğine koymuş;

- Peki, o zaman niye gece yatarken tıraş olmuyorsun?

Mortgage mi yurt mu

SON aylarda, adını çok sık duyduğumuz ‘mortgage' ipotekli konut kredisi anlamına geliyor.

Ancak, bazı sözcükler İngilizce okunuşu gibi değil yazıldığı gibi okununca, anlam kayboluyor. Örneğin mortgage; ‘morgıç' diye okunduğunda bir anlam ifade ediyor. Ancak, halkımızın bir kısmı ‘mort-ga-ge' diye okuduğunda, hiçbir şey anlaşılmıyor.

Hürriyet okurlarından Levent Kocabıyık, Türklerin Orta Asya'daki çadırlarından da esinlenerek, ‘mortgage' sözcüğü yerine ‘YURT' kısaltmasının kullanılmasını öneriyor. Açılımı da şöyle;

Y.U.R.T. = Yuva edinmede Uzun vadeli Rehineli Taksitlendirme/Tedarik

Ne dersiniz? Bize göre, düşünmeye değer bir öneri.


Günün sözü

En çok yaşayan insan, en çok yıl saymış olan değil, hayatı en çok hissetmiş olandır.

J.J. Rousseau
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>