Merhaba; 2017 Yılında Vergi Dairesi tarafından yoklama sonucu Resen terk edilen limited şirket, 2020 yılı Ocak ayında hisse devri sonucu yeniden vergi dairesine dilekçe verilerek aktif hale getirilmiştir.
Ocak 2020 yılında aktif duruma getirilen şirket Temmuz 2020 itibariyle tasfiyeye gitmeyi düşünüyor.
2016 yılı sonundaki bilanço kayıtlarında şirkete ait demirbaşlar, Stoklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Geçmiş yıl karları da bulunmaktadır. Şu durumda tasfiyeye gidilirken daha önceki bilanço da bulunan Stoklar ve Demirbaşların fatura ile çıkışını yapmamız gerekiyor mu? Şirketin Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtımını Yapmamız gerekiyor mu? Daha önce almış oludğu hibe bedelini vergilendirmemiz gerekiyormu? Yoksa 2020 OCak itibari ile yeni sıfırdan açılış fişimi yapmamız gerekiyor? Teşekkürler.