T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIBilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121'inci maddesine göre ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarına ilişkin belgeleri, bağlı bulunduğu işverene yıllık olarak 20 Ocak akşamına kadar "Ücretlilerde Vergi İndirimine Ait Bildirim" ekinde vererek, bir önceki yıl ücret gelirinin vergi matrahı üzerinden belirli oranlarda hesaplanan miktarlarda şubat ayından itibaren vergi indirimi veya iadesinden yararlanmaktadırlar.
Ücretlilerde vergi indirimi uygulaması konusunda Başkanlığımıza yapılan ihbarlar, Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte belge ticaretine yönelik operasyonlar ve Başkanlığımızca önceki yıllarda yapılan vergi incelemeleri dikkate alındığında konu hakkında ücretliler ve işverenlerin uyarılmaları ve bilgilendirilmeleri gereği duyulmuştur.
Ücretliler ve işverenlerin bu konuda özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibidir:
-Vergi indirimine konu harcama belgelerinin okunaklı ve kanunen geçerli belge olması (Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihazlara ait Satış Fişi),
-Belgelerde yer alan harcamaların vergi indirimine konu harcama olması (Gıda, Giyim, Eğitim, Sağlık, Kira),
-Harcamaların ücretlinin kendisine, eşine ve çocuklarına ait olması,
-Beyanda bulunulan harcamaların iktisadi ve teknik icaplara uygun ve ücretlinin geliriyle mütenasip olması (gerçek alışveriş yapılan veya yapılmayan işletmelerden toplu olarak temin edilen belgeler muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge addedilerek reddedilmektedir),
-İsim kısmı karalanan,çeşitli yollarla kapatılan veya yırtılan, üzerinde ücretlinin kendisi, eşi veya çocuklarının adları dışında başka adlar yazılı belgeler geçersizdir.
-Birden fazla sayfadan ibaret belgelerin tüm sayfalarının bildirim içinde bulunması,
-Rakam ve toplam hatası veya hilesi yapılmaması,
-Sahte belge olmaması ( Menfaat karşılığı ücretlilere verilen belgeler sahte veya yanıltıcı olup genel olarak çalıntı yolu ile elde edilen ödeme kaydedici cihazlardan üretilmekte veya bilgisayar teknolojisi kullanılmak suretiyle matbaacılar tarafından düzenlenmekte ve organize şekilde dağıtılmaktadır).
Ücretlilerde vergi indirimi uygulanması hakkındaki mevzuat ile birlikte yukarıda yer alan hususlar da dikkate alınarak işverenlerce yapılacak denetimde ücretlinin kanuna uygun olmayan belgeleri beyan etmelerine fırsat verilmemesi, işverenlerin daha sonra yapılacak vergi incelemeleri sonucunda cezalı duruma düşmemeleri bakımından önem taşımaktadır.


Mehmet Akif ULUSOY
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı
Edited by: azizkaradag