VUK Sirküleri (Sıra No:130) ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020-I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gecikme zammı programı bu değişiklik üzerine güncellenmiştir. Bu vesileyle ücretsiz mini programda yer alan kısıtlamalar da kaldırılmıştır.

Tetkik ve indirme için https://www.guroldemir.net/Merhaba/Gecikme