Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: BAKANLAR KURULU KARARI No 2005/9826

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784

  B.K.K. No 2005/9826
  Başlık GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d VE MÜKERRER 121'İNCİ MADDELERİNE İLİŞKİN
  Resmi Gazete No 26038
  Resmi Gazete Tarihi 29/12/2005
  Kapsam


  Karar Sayısı 2005/ 9826
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 13/12/2005 tarihli ve 68310 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  19/12/2005 Tarih ve 2005/9826 Sayılı Kararnamenin Eki
  KARAR  Madde 1- 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
  Madde 2- 193 sayılı Kanunun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılında uygulanmak üzere 8,25 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 3- 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları; birinci derece sakatlar için 530 Yeni Türk Lirası, ikinci derece sakatlar için 265 Yeni Türk Lirası, üçüncü derece sakatlar için 133 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 4- 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 3.500 Yeni Türk Lirası, diğer yerlerde 2.500 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 5- 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 50.000 Yeni Türk Lirası, yıllık satış tutarı 72.000 Yeni Türk Lirası, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 25.000 Yeni Türk Lirası, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 50.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 6- 193 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 7- 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 875 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

  Madde 8- 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2006 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  "3.600 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i

  7.200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı

  7.200 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 7.200 Yeni Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için %4'ü."

  Madde 9- Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Kanuni Faiz


  <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 ="MsoTableGrid"><T>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 460.6pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=614>
  Bakanlar Kurulu Kararı<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">RG: 30 Aralık 2005 CUMA - Sayı : 26039& amp; nbsp;
  [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar Sayısı : 2005/9831[/B]<O:P></O:P>
  4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen kanuni faiz oranının 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2005 tarihli ve 43953 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.<O:P></O:P></TD></TR></T></T></TABLE>
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Değerli kağıtlar uygulaması
  Değerli kağıtlar uygulaması
  BİZE GÖRE / Veysi Seviğ  Değerli Kağıtlar Yasası'nın birinci maddesi hükmü gereği olarak bu yasaya bağlı tabloda yer alan kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" olarak kabul edilmektedir.


  Yasal düzenleme gereği olarak Değerli Kağıtlar Yasası kapsamına giren veya diğer yasalarla değerli kağıtlar kapsamına alınan kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na aittir.


  Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması zorunludur.


  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 23 seri numaralı "Değerli Kağıtlar Yasası" genel tebliğ ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olan değerli kağıt bedelleri yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. (17.12.2005 gün ve 26026 sayılı Resmi Gazete)


  Buna göre 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır.


  . Noter kağıtları


  - Noter kağıdı 2.50 YTL


  - Beyanname 2.50 YTL


  - Protesto, vekaletname, re'sen senet 5.00 YTL


  . Pasaportlar 70 YTL


  . Yabancılar için ikamet tezkeresi 70 YTL


  . Nüfus cüzdanları 2.50 YTL


  . Aile cüzdanları 24 YTL


  . Sürücü belgeleri 30 YTL


  . Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 30 YTL


  . Motorlu araç trafik belgesi 30 YTL


  . Motorlu araçlar tescil belgesi 24 YTL


  . İş makinesi tescil belgesi 24 YTL


  . Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 1.60 YTL


  Yukarıda belirtilen değerli kağıtlar 01.01.2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacak veya işleme tabi tutulacaktır.


  Örneğin 01.01.2006 tarihinden itibaren bankaların müşterilerine verecekleri çek karnelerinin her bir yaprağı 1.60 YTL değerli kağıt bedeline tabi tutulacaktır.


  Yasal düzenleme gereği olarak Değerli Kağıtlar Yasası'nda yazılı noter kağıtları yerine adi kağıt kullanılması halinde dahi bu kağıda ilişkin değerli kağıt bedelinin noter tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. (Değerli Kağıtlar Yasası Madde: 5) Bu mecburiyete uymayan noterlerden Değerli Kağıtlar Yasası'na göre belirlenen bedelin üç katı tutarında ceza alınmaktadır.


  Değerli kağıt bedellerinin belirlenmesine ve bedel karşılığında kullanılmasına ilişkin yasanın kapsamı giderek daraltılmaktadır. Bu bağlamda 2006 yılında 13 farklı belgenin söz konusu yasa kapsamında bırakılması uygun görülmüştür.


  Bu belgelerin bir bölümünün taklit edilmesi ve bunun sonucunda yanıltıcı işlemlerin yapılması ve Türk Ceza Yasası'na göre işlem yapılmasını gerekli kılabilecek belgeler de mevcuttur.


  Örneğin pasaport, sürücü belgeleri, motorlu taşıtlar trafik belgeleri gibi belgeleri bu bağlamda sayabiliriz.


  Söz konusu belgelerin belli bir kalitede basılması ve benzerlerinin üretilmesine olanak sağlanamayacak bir teknikle basılması gerekmektedir. Ancak Değerli Kağıtlar Yasası'na göre ücrete tabi tutulan ve her yıl bedeli yeniden belirlenerek kullanımı sağlanan bu belgelerin basımında kalite açısından belli bir standart getirilememektedir.


  Dünyanın birçok ülkesinde de bu tür belgelerin basımını ve kullanımını denetim altında tutabilmek için benzer uygulamalara gidilidiği ve safhada da resmi nitelik kazandırılan söz konusu belgelerin daha kaliteli ve benzerinden yani sahtelerinden kolaylıkla ayırt edilebilecek özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Ülkemizde de bu özelliğin dikkate alınarak özellikle kimlik tespitine yönelik kullanılan belgelerin üretiminin sağlanması gerekmektedir.  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •