Bu bilgi paylaşımı içinde Enf.düzeltmesinde takıldığım bazı sorunlar oldu
Ltd.Şti.2001 yılındabir mesken satın almış ve bunu 2004 yılının Kasım ayında satmış. Alınan mesken için zarar çıkmasın diye süreç içinde Amortismana tabi tutulmamış ve Yeniden Değerleme işlemi yapılmamış. herşeyi göze alarak herhangi bir işlem yapmadan mevcut bilgilerle işlemi yaptığım zaman 2003 Enf.Düzletme farkı 11 Milyar doğmakta ve bunu 252 Binalar bölümünde görebiliyorum. Buraya kadar normal işlemleri yaptım. Bundan sonrası için
1-Kasım ayında satış yapıldığı için 2004 yılı için yeniden Enf.düzeltmesi yapılacak mı?,
2-2003 yılı için doğan Enf.Düz.Farkı yeniden düzeltmeye tabi tuttulacak mı?
3-Enf.Düzeltme farkı Bilanço bazında Zarar doğmakta ama bina için belli miktarda yüksek bir maliyet çıkmakta
şöyleki bina:
252-Binalar 35.000.000.000
252 enf.düz.farkı: 11.000.000.000
bina kasım ayında 35.000.000.000 Tl.satılmış.
257-Birikmiş amortismanlarda hiç bir amortisman karşılığı ayrılmamıştır. fakat 2003 düzeltmesini yaparken ayrılmış kabul edip aynı şekilde düzeltmeye tabi ettik.
ama bilanço kalemleri içinde 257 nolu hesapta sadece bina Enf.düz.farkı bulunmaktadır.
252 ile 257 karşılaştırdığımda karşıma bir fark doğmakta yani 3 milyar kadar bir fark doğmakta. bu farkı genel olarak enf.düzeltmesiyle doğan bir zarar oluştuğu için zarardan düşsem ne olur? yada düşebilirmiyim.
İvedi olarak cevap alabilirsem sevinirim.
sitenizden izleyeceğim.
cemilalaca@hotmail.comEdited by: Mustafa Gülşen