<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1>
<T>
<TR style="HEIGHT: 25.9pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
ONİKİNCİ BÖLÜM <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Cezai Hükümler
Madde 562

e) 369. maddeye aykırı bir şekilde şirketin gizli bilgilerini rakibe veya bundan yararlanabilecek kişilere verenler bir yıla kadar hapis veya üçyüz güne kadar adli para cezasıyla,

f) 404. maddeyi ihlal eden denetçiler üçyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezasıyla; çıkar sağlamışlarsa üç aydan sekiz aya kadar hapis cezasıyla,

g) 524. maddedeki ilanı yaptırmayanlar ikiyüz günden az almamak üzere adli para cezasıyla,

h) 527. maddedeki sır saklama yükümünü ihlal edenler bir yıla kadar hapis veya üçyüz güne kadar adli para cezasıyla,

ı) 549. maddeye aykırı hareket edenler,
bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezasıyla,

i) 550. maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla,

j) 551. maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla,

k) 552. maddeye aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla,

l) 1502. maddede öngörülen Web sitesini bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya Web sitesi mevcut ise aynı süre içinde gerekli tahsisi yapmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim şirkette komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca Web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
Madde 562

e) 524. maddedeki ilanı yaptırmayanlar ikiyüz günden az almamak üzere adli para cezasıyla,f) 549. maddeye aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla,g) 550. maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla,

h) 551. maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla,


ı) 552. maddeye aykırı hareket edenler
bir aydan altı aya kadar hapis
cezasıyla,

i) 1524. maddede öngörülen Web sitesini bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya Web sitesi mevcut ise aynı süre içinde gerekli tahsisi yapmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim şirkette komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca Web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.</TD></TR></T></TABLE>