<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1 ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="HEIGHT: 25.9pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Denetçi olabilecekler <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
Madde 400<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
(1) Denetçi ancak bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenir. Aşağıdaki hallerden birinin varlığında mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız dış denetleme kuruluşu, bunun pay sahiplerinden biri ve yeminli mali müşavirin, serbest muhasebeci mali müşavirin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun pay sahibinin yanında çalışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri,<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P> <O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P> <O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P> <O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P> <O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P> <O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O: P>2) Bir bağımsız denetleme kuruluşu, menkul kıymetleri borsada işlem gören bir şirket için on yıl içnde altı defa onay yazısı vermişse, o şirkete denetçi olamaz. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
(3) Bu madde hükümleri, ilgili konuda uzmanlığı şart olan işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
Denetçi olabilecekler<O:P></O:P>
Madde 400 <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
(1) Denetçi, ancak üyeleri yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri bir Tüzükle düzenlenir. Aşağıdaki hallerden birinin varlığında yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu, bunun pay sahiplerinden biri ve yeminli mali müşavirin, serbest muhasebeci mali müşavirin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun pay sahibinin yanında çalışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri,<O:P></O:P>
<O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P><O:P></O:P>
(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşu, bir şirket için altı yıl arka arkaya denetçi raporu vermişse, söz konusu bağımsız denetleme kuruluşu veya o şirketin denetimi için özgülediği denetçi ile onunla birlikte çalışan denetim takımı en az dört yıl için değiştirilir. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında başka bir danışmanlık veya hizmet veremez. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
(4) Bu madde hükümleri, işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır. <O:P></O:P>
<O:P></O:P></TD></TR></T></T></TABLE>Edited by: Mustafa Gülşen