"2. Önemli kararlar
MADDE 621- (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin
ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde
alınabilir:"

herkese kolay gelsin. yttk 621. madde ne demek istemiş.
yorumlarınızı alabilir miyim.