<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1>
<T>
<TR style="HEIGHT: 87pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 87pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
3. Aktifleştirme yasağı <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Madde 74.

(1) İşletmenin kuruluşu ve özsermaye temini maksadıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz.(2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz(3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için yapılan giderler aktifleştirilemez. </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 87pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
3. Aktifleştirme yasağı
Madde 74.

(1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse işletmenin kuruluşu ve özsermaye sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz.

(2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun.

(3) Sigorta sözleşmelerinin kurulması için yapılan giderler aktifleştirilemez; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun.
</TD></TR></T></TABLE>