<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">28 Aralık 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Yurtdışına çıkana ve gelene vergi iadesi var

YILBAŞI ve yaklaşan bayram tatili nedeniyle, yurtdışına tatil amaçlı çıkışlar başladı. Gurbetçilerin bir kısmı da yılbaşı ve bayramı Türkiye’de geçirmek için Türkiye’ye geliyorlar.


Yabancı ülkelere tatil amacıyla gidenler, o ülkede alış-veriş yaptıklarında, satın aldıkları malların bedeli içinde yer alan KDV’yi iade olarak alabiliyorlar.

Gurbetçiler de Türkiye’de kendilerine ya da yurtdışındaki yakınlarına aldıkları kıyafet ve hediyelerin KDV’sini, iade olarak geri alabiliyorlar.

YURTDIŞINA ÇIKANLAR

İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya gibi ülkelerde, KDV iadesi şöyle oluyor.

Alış-veriş yaparken, mal bedeli dahil olan KDV de ödenmiş oluyor.

Alış-veriş bittiğinde, o mağazadan ‘Tax Free Form’ diye adlandırılan ‘Value Addet Tax (VAT) Refunded Form’ yani KDV iade formunu düzenlettirip, imzalattırıyorlar.

Türkiye’ye dönerken, o ülkenin havaalanında, gümrük yetkilisine, aldıkları malları gösterip, KDV iade formunu damgalattırıp, imzalattırıyorlar.

Ardından, bilet ve pasaportlarını gösterip içeri girdiklerinde, ilgili ofis tarafından, KDV iadesi nakit ya da kredi kartı hesabına havale şeklinde yapılıyor.

Avusturya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde, bazı büyük mağazalarda, alış-veriş sonrası KDV iadesi nakit olarak yapılabiliyor. Bu gibi durumlarda, banka kartının numarası alınıyor. KDV formu, havaalanında gümrük memuruna mühürletip, üzerinde adres yazılı zarfa konulup oradaki kutuya atılıyor. Bu yapılmazsa, iade edilen KDV, yüzde 10 fazlasıyla banka kartınızdan tahsil ediliyor.

GURBETÇİLERE İADE

KDV iadesinden, TC tabiyetinde olmakla birlikte, yurt dışında bulunan ve yabancı ülkede ikamet ettiklerine dair, o ülke resmi makamlarından ikamet belgesi alan, Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

KDV iadesine konu malın, ‘izin belgeli’ satıcıdan alınması gerekiyor. Bazı işyerlerinin camına yapıştırılan ‘tax free’ yazısı bu anlama geliyor.

Alınan malların vergisiz tutarının, 100 YTL’nin üzerinde olması gerekiyor. (Bkz. 92 No.lu KDV Tebliği)

Satıcıların, KDV iadesine konu satışları için 4 nüsha fatura düzenlemeleri ve bunun 3 nüshasını alıcıya vermesi gerekiyor. Faturaya satıcı tarafından; alıcının pasaport türü ve numarası, alıcının yabancı ülkede ikamet ettiğini gösteren belgenin tarih ve numarası varsa alıcının banka şubesi ve numarasını yazması gerekiyor.

Alıcının faturada yazılı malı örneğin halı ve elbiseyi, satın aldığı tarihten itibaren 3 ay içinde, kendi beraberinde yurt dışına çıkarması gerekiyor.

Ayrıca, gümrükten çıkış sırasında, satıcı tarafından verilen 3 nüsha ‘fatura’nın ve varsa ‘çek’in, gümrük görevlilerine onaylattırılması ve onaylattırılan 3 nüsha faturanın, 2 nüshasının bu görevlilere verilmesi gerekiyor. KDV iadesinden, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu turistler de yararlanabiliyorlar.
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>