https://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp


Yazan Kişi:YALÇIN ÖNDER(---.ttnet.net.tr)
Tarih:04-05-05 16:53

Yıllardır, talep ettiğimiz üzere, nihayet sonunda Danıştay Kararları da bugünden itibaren internette yerini almıştır.

Adli yargıya ilişkin kararların çoğu yıllardır, www.yargıtay.gov.tr sitesinde yer alır ve herkesce ulaşılabilirken, kendi idari yargı alanımıza ilişkin, Danıştay Kararlarının internet ortamında yer almaması, kararlara ve emsallerine ulaşmaktaki zorluklar, maddi ve mesleki kayıplar, hem uygulamacılar olarak meslektaşlarımızı ve hem de idareyi ve idari yargıyı dolayısıyla mükellefi en çok uğraştıran konulardan birisiydi.

Bugün açılan Danıştay Bilgi Bankası meslektaşlarımızın ve idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sorgulanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi açısından gereken görevi üstlenecek içerik ve güncellikte olacağını umuyoruz.

Bilgi Edinme Hakkı Yasasından sonra, kaçınılmaz hale gelen bu gelişmeye katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla.

www,izmirmuhasebecileri.org

Yayın Kurulu
-------------------------------------
https://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp
----------------------------------------

Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim Sistemi Açıldı 05.04.2005

Emsal olarak belirlenen kararlar üzerinde sorgulama imkanı sağlayan Danıştay Bilgi Bankası kullanıma açıldı.


Dava Dosyası Sorgulama Sistemi Açıldı 05.04.2005

Danıştayda görülen davalara ilişkin bilgilere ulaşılan Dava Dosyası Sorgulama Sistemi kullanıma açıldı.


Danıştay Bilgi Bankası Kütüphane Sistemi Açıldı 05.04.2005

Danıştay kütüphanesinde eser ve mevzuat sorgulama imkanı sağlayan Danıştay Bilgi Bankası Kütüphane Sistemi kullanıma açıldı.