Sahte fatura kullanımı ile ile ilgili olarak mal alışı yaptığımız firmaya vergi tekniği raporu düzenleniyor. Rapor tarihi 15.08.2016.

Vergi tekniği raporuna istinaden bizimde vergi incelememiz usulen yapılıyor ama sadece vergi tekniği raporu baz alınarak 2016 yılındaki bu firmadan yapılan tüm alışların sahte olduğu yönde rapor düzenleniyor. 1 kat vergi zıyaı cezası öngörülüyor.

Ödemelerin tamamı müşteri çekleri yapılıyor. Bilgisi müfettişi veriliyor, tutanakta yer almasına rağmen ama bu konuda inceleme yapılmıyor.
Faturalar; irsaliye fatura orak düzenlenmiş.

Vergi tekniği raporu düzenleyenen kişi 31/12/2016 tarihinde resen terk işlemi uygulandığı vergi dairesi söylüyor ama sistemden sorguladığımızda resen terk işlemi gözükmüyor.

Vergi tekniği raporunda rapor tarihinden sonraki işlemler için de yorum getirilebilir mi. Vergi tekniği raporu 15/08/2016 bize eleştirilen dönem Temmuz-Kasım dönemleri