Akşam üstü, https://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsfsitesinde,
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=779>Ana Sayfa &gt; Mevzuat &gt; Kanunlar &gt; Vergi Usul Kanunu &gt; Tebliğler</TD></TR></T></T></TABLE>


adres çubuğunda, VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI yayımlandı.


Dikkatlerinizden kaçmasın, öncelikle bu bir TASLAK.


2. si ise, Taslağın özellikle 3. bölümündeki koşulları bir de tersten okur musunuz?


Neden 3568 e göre ruhsatlılarla sözleşme yapmış olanlar demiyor da?


Yalnızca YMM lerle Tam Tasdik Sözleşmesi yapmış olanlar diyor?


Şimdiye kadar belirli hadleri aşanlar, tam tasdik kapsamında idi, şimdi ise, tüm bilançolar tam tasdik kapsamına girmiş olmayacak mı?
<DIR>


Hem muhasebe ve hem de denetim, çifte kaymaklı Afyon'un Ekmek KADAYIFI? Afiyet olsun mu diyeceğiz ? Yeni yıla acı haberle mi gireceğiz? Bize lâyık görülen reva mı?


(Sade mükellefi zaten korkutuyorlar, yok kayıtdışını engelleyeceğiz, yok elektronik takip geliyor, canınıza okuruz Haa!, kuru gürültü, çart çurt filan..,)</DIR>


Adamcağızlar, zaten incelenmekten korkuyorlar !...


Birde bu işe ucuz tarife uyduruldu mu? İşlem tamamdır.


SM ve SMM ler taş yesin veya bulabiliyorlar ise, YMM lerin yanında iş bulsunlar, "üstadlarının" çantalarını taşısınlar, ekmek parasına.


Eğer acilenmüdahale edilip, 3568 şeklinde düzeltilmezse, meslektaşlarımızın önünü kimse kesemez !...