Biz bir inºaat firmasıyız ve yol yapıyoruz.Taºaronlarımızdan birisi adına devamlı çimento talebinde bulunuyoruz ve Yibitaº firması nakliye için baºka bir aracı firma kullanıyor.Çimentoları bizim iºçilerimiz teslim alıyor ve Yibitaºın mal irsaliyesi bizim adımıza düzenleniyor ve bize fatura ediliyor bizde bu fiyatı taºaronumuzun hakediºinden düºüyoruz.Çünkü çimentoyu bu taºaron firma kullanıyor.Diğer taºıma irsaliyesi ise taºaron firma adına kesiliyor ve biz hiç nakliye ile muhattap olmuyoruz.Taºaron firma kendisi ödüyor.Fakat iº bitti ve bizden hakediºi kalmadı bu taºaronun ve maalesefki çimentonun nakliye fiyatını bu nakliye firmasına ödememiº.ªimdiye kadar hep ödeniyordu ve nakliye firması ben nasıl olsa çimento irsaliyelerini size teslim ediyorum geçmiºe dönük sizin firmanıza ait sevk irsaliyesi ve fatura keserim böylece taºaronunuzun bana olan borcunu sizden alırım diyor.Hem de avkat tuttm yasal olarak çimentolar nasıl olsa size geliyor bende taºaronuza kestiğim nakliye faturaları sizden alırım diyor.

1-Sizce bu nakliye firması elindeki bize ait olan çimento irsaliyesinden dolayı taºarona kestiği taºıma nakliye irsaliyesini bize yansıtabilir mi?
2-ݺi bitip giden taºaronlarımız maalesef ki hep piyasaya borçlanıp gitmiºler ve maüteahhit firma olarak hep bizim adımızı kllanmıºlar ºimdi bu taºaronların iºçilik ödemeleri haricindeki dıºarıya ola borçlarından bizim ne kadarlık bir sormluğmuz var ve ileride baºımızın ağrımaması için neler yapmalıyız?
Herkese teºekkürle.