Bağ-Kur ve SSK prim borcuna 48 ay taksit

Bağ-Kur ve SSK’nın 21,3 milyar Yeni Türk Lirası’nı bulan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını bekleyen esnaf ve işadamlarına TBMM’den müjdeli haber geldi.

Borçların 36 ay taksitlendirilmesini ve gecikme zammı oranını yüzde 10’dan 3’e düşürülmesini öngören tasarı taslağı üzerinde ön görüşmeler yapan AK Partili vekiller, taksitin 48 aya çıkarılması üzerinde uzlaşmaya vardı. Yeni ödeme planına göre, borçlara uygulanan gecikme cezaları ve faizlerin tümü siliniyor. Bunun yerine Bağ-Kur borcu anaparasına TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) oranı, SSK prim borcunun 1999’a kadar olan kısmına gecikme cezası, bu tarihten sonra olan bölümüne ise TEFE oranında faiz uygulanması hükmü benimsendi. Yeniden yapılandırma düzenlemesi 31 Mart 2005’e kadar olan borçları kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Devlet Bakanı Ali Babacan, bazı AK Partili milletvekilleriyle birlikte yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak tasarı üzerinde ön görüşme yaptı. Önceki gece Meclis’te gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2005’ten sonra oluşan borçlara da bir kolaylık sağlanması konusu ele alınırken, tarihin değiştirilmemesi konusunda görüş birliği oluştu. Ancak bu tarihten sonraki borçlara gecikme faizi ve gecikme cezası uygulanması şartıyla 48 aylık taksitlendirme yapılması görüşü üzerinde duruldu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi AK Partili Mehmet Zekai Özcan, “Bu düzenleme emekliliği yaklaşmış olanlar için adeta piyangodur. Bu fırsatı kaçırmamaları gerekir. Zaten ödeyecekleri parayı 3,5 yıl içinde geri alacaklar.” diye konuştu. Toplantıda prim borcu olan Bağ-Kur’luların sağlık hizmeti alamaması da masaya yatırıldı. Geliştirilen ara formüle göre, yasanın çıkmasının ardından borçlarını yeniden yapılandıran Bağ-Kur’luların 4 aylık kesintisiz borç ödemeleri ve ödeme planını aksatmamaları şartıyla sağlık hizmeti alabilmeleri görüşü benimsendi.26.12.2005
Fatih Atik
Ankara
........... GAZETESİ