<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">24 Aralık 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Asgari ücretin yüzde 70’i yine kesinti

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ödenecek net asgari ücretin, yine yüzde 70’i kadar kesinti var. Başka bir anlatımla, istihdam üzerindeki yük değişmiyor. Dünya rekoru yine bizde!..


1 Ocak - 31 Aralık 2006 dönemi için belirlenen yeni asgari ücret ile ilgili ayrıntılar, tabloda gösterilmiştir.

Tablonun incelenmesinden de fark edileceği gibi;

- İşçi ve işveren kesintileri(150.54 + 114.17=) 264.71 YTL

- İşçiye ödenecek net asgari ücret 380.46 YTL

- Kesintilerin net ücrete oranı 264,71 / 380,46 = % 70

- Kesintilerin brüt ücrete oranı 264,71 / 531.00 = % 50

- Kesintilerin toplam maliyete oranı 264,71 / 645,17 = % 41

Bu oranlar bırakın OECD ülkelerini, dünyada bile rekor!..

İstihdam üzerindeki yüklerin yüksek oluşu, "kayıtdışı istihdamı" körüklüyor. Bundan doğan vergi ve sigorta primi kaybı ise, 20 milyar YTL. Başka bir anlatımla, 11 aylık bütçe açığının iki katından fazla.

KAPICIYA VERGİ YOK

Asgari ücret alanların içinde, kapıcılar nispeten de olsa biraz avantajlı. Nedenine gelince, konut kapıcılarına ödenen ücretler, gelir vergisi kesintisine tabi değil.
Böyle olunca, kapıcıların eline geçen net ücret 67,70 YTL daha fazla oluyor.

Aslında yalnızca kapıcılar değil dadılar, bahçıvanlar ve evdeki temizlikçi kadınların ücretleri de gelir vergisinden müstesna tutuluyor (Gelir Vergisi Kanunu Md.23/6).

ASGARİ ÜCRETLİYE YOK

2004 yılı sonunda yapılan bir yasa değişikliği ile gelir vergisinin üst dilimi, yüzde 45’ten yüzde 40’a indirildi. Ancak, asgari ücretlinin yüzde 15 olan vergi oranı değişmedi.

Bu yıl da Başbakan tarafından, gelir vergisindeki üst dilimin yüzde 40’tan, yüzde 35’e düşürüleceği açıklandı. Ancak, asgari ücretten alınan yüzde 15 vergi, yine değişmiyor.

Yüksek gelir gruplarında; vergi oranı iki yıl arka arkaya toplam 10 puan indirilirken, asgari ücretlide 1 puan dahi indirilmedi.
Bu da vergi adaleti, ayırma kuramı ve ödeme gücü ilkesi yönünden kafaları karıştırıyor.
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>