Doğum yapan kadınların izin hakkı


İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt


e-mail: info@ resulkurt.comwww.resulkurt.com

Sayın Kurt, İş Kanunu'na göre çalışan kadının doğum öncesi ve doğum sonrası ücretli ve ücretsiz izin hakkı nedir? Ömer Aydoğdu


Sayın Aydoğdu, analık halinde çalışma ve süt izni konusu, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz gibi) halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenerek 10 hafta olarak uygulanacaktır. Ayrıca, sağlık durumu uygun olduğu takdirde ve doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği ve çalışılan sürelerin doğum sonrası sürelere eklenmesi suretiyle, kadın işçilerin özellikle çocuğuna bakabilmeleri açısından ihtiyaç duydukları doğum sonrası iznin 13 haftaya kadar artırılması mümkündür.


Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.


Öte yandan, hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için izin verileceği; ayrıca, hekim raporu ile kanıtlandığı takdirde hamile kadın işçinin hamilelik süresince, ücretinden bir indirim yapılmaksızın, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması yükümlülüğü getirilmiştir. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verileceği ve bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni kullandırılacağı hükme bağlanmıştır.


4857 sayılı kanunun 74. maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya işveren vekiline 2005 yılında 714,46.-YTL para cezası verilecektir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.


Yaşlılıktan dolayı SSK'dan emeklilik


1956 doğumlu bir yakınım var. Şimdiye kadar hiç sigortası olmamış. Şimdi SSK'lı olarak bir işte çalışacak olup, sigortasına başlarsa ne zaman emekli olabilir? Ercan Kapucuoğlu


Sayın Kapucuoğlu, 4447 sayılı kanunla yapılan değişiklik nedeniyle, ilk defa 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren sigortalılara Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.


a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,


b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,


Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklardır. Bu nedenle, yakınınız en erken 25 yıl sonra 4500 günü doldurmak koşuluyla SSK'dan emekli olabilecektir.


Vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku portalı


Günümüzde, mevzuatta meydana gelen hızlı değişikliği takip etmenin zorluğunu bir çok uygulamacı yaşamaktadır. Özellikle, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, insan kaynakları ile vergi hukuku uygulamalarına ilişkin güncel bilgilere ilk elden sağlıklı bir şekilde ulaşmak hepimiz için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görünmektedir.


Bu bağlamda, hem okuyuculara daha sağlıklı bir bilgi kaynağı sağlamak, hem de, iş hukuku ve sosyal güvenlik ile vergi hukuku konusunda tüm kaynakları tek sitede toplamak gerektiğini gördüm. Bu nedenle, bir süreden beri yazılımı ve test yayını devam eden vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku portalı www.resulkurt.com, okurlarımızın hizmetine sunulmuştur. Tamamen ücretsiz olan ve her gün güncellenen www.resulkurt.com isimli sitede, iş hukuku, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, SSK ve vergi uygulamaları konularında makaleler, soru, cevap ve açıklamalar, güncel mevzuat değişiklikleri, pratik bilgiler, form, belge ve dilekçe örnekleri, önemli linkler ve saygın köşe yazarlarımızın günlük yazılarına yer verilmektedir.


Ayrıca, okurlarımız, soru ve sorunlarını info@resulkurt.com mail adresinden bana ulaştırabilirler.