<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">22 Aralık 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Gerçekten memurlar vergi ağası mı

PAZARTESİ günü, bazı gazetelerde "Memur Vergi Ağası mı?", "Memur Vergiye Çalışıyor", "Memurun Vergisi Zenginden Fazla", "Memuru Kaz Gibi Yoluyorlar" gibi ilginç başlıklarla, memurların ödediği yüksek vergiler dile getiriliyordu.

Salı ve Çarşamba günleri, "Bu işte bir yanlışlık var" diye açıklama yapılmasını bekledim. Ancak, kimseden ses çıkmadı.

İlginç bir ülkede yaşıyoruz. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda, bir sendika "araştırma sonuçları" diyerek, çok önemli bir açıklama yapıyor. Sanki Patagonya’daki bir olaymış gibi herkes susuyor. Sadece bu olayda değil, birçok konuda böyle oluyor!..

AĞALARA BİR BAKALIM

Kimseden ses çıkmayınca, "vergi ağası"
denilen memurların, ne kadar gelir vergisi ödediğine ve olayın doğru olup olmadığına, bir bakalım dedik. Tablodaki oranlar ortaya çıktı.

Tablodan da farkedileceği gibi, kadrolu devlet memurlarının ödediği gelir vergisinin, aylık gelirine oranı, üst düzey kamu görevlilerinde, yüzde 3 ile 5 arasında değişiyor. Kadrolu devlet memurları arasında, aylık gelirine kıyasla en yüksek oranda vergi ödeyen memurlar; odacı, bekçi ve şoförler!.. Genel Müdür yüzde 4, odacısı yüzde 10.3, müsteşar yüzde 3.7, şoförü yüzde 10.3 gelir vergisi ödüyor!..

Şimdi diyeceksiniz ki; "Bu nasıl oluyor, ücretlilerin vergi oranı yüzde 15’ten başladığı halde, ödenen vergi niçin yüzde 15’in altında?" Hemen açıklayalım. Memurlara ödenen; makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, ek tazminat, askeri tazminat, dil tazminatı, üniversite ödeneği, yargı ödeneği, temsil ve görev tazminatı, aile yardımı ve daha birçok ödemeler vergi dışı bırakılıyor. Bu yolla, toplam ücretin yüzde 70-80’i gelir vergisine tabi olmuyor. Böyle olunca, odacı genel müdürden, şoför müsteşardan, asistan profesörden daha yüksek oranda gelir vergisi ödüyor. İstisnalar dışında, "vergi ağası" denilen memurların durumu böyle...

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR

Yukarıdaki açıklama, kadrolu ve sayısı 2 milyon civarında olan devlet memurları ile ilgili. Bir de sayısı 36 bin civarında olan sözleşmeli çalışanlar, 84 bin civarında olan sürekli işçiler var.

Sözleşmelilerin ödedikleri gelir vergisi, yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Başka bir anlatımla, aynı görevi yapan memurlardan, sözleşmeli olanın ödediği gelir vergisi, diğerinin birkaç kat fazlası.

Bu arada göze çarpan bir başka ilginç tablo da aynı ücreti alan işçinin, kadrolu devlet memurundan, 4-5 kat fazla vergi ödemeleri.
Ancak, kamuda çalışıp, aynı görevi yapanlar arasında, işçi kadrosunda olup memur kadrosunda olandan iki üç kat ücret alanlara da rastlanıyor. Özetle, gelir vergisini kadrolu devlet memurları değil işçiler ödüyor. İşin doğrusu, bu vergiyi de genellikle işverenler üstleniyor.

Yazımızı bitirmeden bir gerçeği daha vurgulayalım, gelir vergisi dolaysız vergi. Memurlar bir de KDV, ÖTV gibi dolaylı vergi ödüyorlar. Tıpkı öğrenci, ev hanımı, işçi, emekli, esnaf ve tüccarların; ekmek alırken, su içerken, yemek yerken, kıyafet alırken ödediği dolaylı vergileri, memurların da ödediğini hatırlatalım...</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>