2005 Yılında Beyana Tabi Olan ve Olmayan Gelirler
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#cccccc>
<T>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Gelirin Türü</TD>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Stopaj Durumu</TD>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Beyan Durumu</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Ticari kazanç</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Zarar olsa dahi beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Serbest meslek kazancı (Doktor, avukat, muhasebeci vs.)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Zarar olsa dahi beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Ücretler</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (Ücretlere ilişkin vergi tarifesine göre)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Tek işverenden alınıyorsa tutarı ne olursa olsun beyan dışı. Birden fazla işverenden alınıyorsa, birinciden sonraki ücretlerin tutarına bağlı. Eğer birinciden sonraki ücretler 15.000,- YTL'yi aşmıyorsa bütün ücretler beyan dışı.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Konut kirası</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>2.000 YTL.'lik istisna tutarını aşan kısım beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>İşyeri kirası</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi (*)</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Menkul kıymet yatırım fonu (MKYF) kâr payları</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (Vadeye göre değişken. En yaygın ve yüksek olanı %18)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Repo gelirleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (%22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Menkul kıymet yatırım fonu kar payları</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok (Fon bünyesinde stopaj var. Stopajın oranı A tipinde % 0, B tipinde % 10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Şirket kar payları (Yatırım ortaklıklarından elde edilenler dahil)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi. (*) Kar payının yarısı vergiden müstesna. Ancak hesaplanan vergiden kesilen verginin tamamı (istisna kısımdan yapılan stopaj dahil) indiriliyor. Kaynağını 1998 yılı karlarının oluşturduğu kar payları vergiden müstesna. Kaynağını istisna kaynaklı 1999-2002 yılı kazançlarının oluşturduğu kar payları da vergiye tabi, ancak bunların beyanında fiilen kesilen vergiler değil, vergi alacağına benzer şekilde götürü olarak hesaplanan vergi (brüt kar payının 1/9'u) mahsup ediliyor.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Devlet tahvili ve Hazine bonosu (Eurobondlar dahil) faiz gelirleri (Bono veya tahvil vadesi beklenmeden satılırsa elde edilen gelir alım-satım kazancı oluyor. )</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (%0)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Prensip olarak beyana tabi. (*) Ancak 26.7.2001-31.12.2005 arasında ihraç edilenlerin faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarının 174.033 YTL'lik kısmı vergiden müstesna. Bu istisna indirim sonrası tutara uygulanıyor. İndirim oranı 2004 yılı için % 43,8 olup 2005 için henüz belli değil. 2005 yılının sonlarına doğru belli olacak.İstisnanın öncelikle faiz gelirlerine mi, yoksa alım-satım kazançlarına mı uygulanacağını mükellefler serbestçe belirleyebiliyorlar.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Özel sektör tahvil faizleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (1.10.1998-31.12.2003 ihraçlılarda %12, 1.1.2004'ten sonra ihraçlılarda %10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi. (*) Ancak enflasyon indirim uygulaması var.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Borsada işlem gören hisse senetlerinin kazançları (Bedelsizler hariç)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>3 ay elde tutulup satılanlar beyana tabi değil. Diğerlerinin 13.000 YTL.'yi aşan kısmı beyana tabi. Kazanç tespit edilirken maliyetin TEFE ile artırımı mümkün.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin alım-satım kazançları</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>1 yıl elde tutulup satılanlar beyana tabi değil. Diğerlerinin 13.000 YTL.'yi aşan kısmı beyana tabi. Kazanç tespit edilirken maliyetin TEFE ile artırımı mümkün.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Devlet tahvili ve Hazine bonosu (Eurobondlar dahil) alım-satım kazançları</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Prensip olarak beyana tabi. Ancak 26.7.2001-31.12.2005 arasında ihraç edilenlerin alım-satım kazançları ile faiz gelirlerinin 174.033 YTL'lik kısmı vergiden müstesna. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Yabancı devlet ve özel sektör bonolarının faiz gelirleri ile alım satım kazançları, yabancı fon gelirleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Faiz gelirleri 800 YTL'yi aşarsa beyana tabi. Döviz cinsinden elde edildikleri için indirime tabi değiller. Alım-satım kazançlarının ise 13.000 YTL'yi aşan kısmı vergiye tabi. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Konut, işyeri gibi gayrimenkul satışlarından sağlanan kazançlar</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Dört yıl elde tutulduktan sonra satılanlar beyana tabi değil, dört yıl içinde yapılan satışlardan doğan kazancın 13.000 YTL'yi aşan kısmı beyana tabi. Satış kazancının tespitinde maliyetin TEFE ile revizesi mümkün.</TD></TR></T></TABLE>
(*) Beyana tabi olan bu gelirler, vergiye tabi bütün gelirler toplamı 15.000 YTL'yi aşmazsa beyan edilmez. Yani bunların beyanı kendi tutarlarının yanı sıra vergiye tabi diğer gelirlerin tutarına da bağlıdır. Gelirler toplamı 15.000 YTL'yi aşarsa bunlar da beyan edilir. Beyan sınırının (15.000 YTL'nin) hesabında tüm gelirlerin istisna, indirim ve giderler uygulanmış yani indirilmiş tutarları dikkate alınır. Vergiye tabi olmakla birlikte beyan dışı olan repo, mevduat faizi ve MKYF kar payları haddin hesabında dikkate alınmaz.<HR width="100%" SIZE=1><A name=2004></A>

2004 Yılında Beyana Tabi Olan ve Olmayan Gelirler
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#cccccc>
<T>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Gelirin Türü</TD>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Stopaj Durumu</TD>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee height=30>Beyan Durumu</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Ticari kazanç</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Zarar olsa dahi beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Serbest meslek kazancı (Doktor, avukat, muhasebeci vs.)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Zarar olsa dahi beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Ücretler</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (Ücretlere ilişkin vergi tarifesine göre)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Tek işverenden alınıyorsa tutarı ne olursa olsun beyan dışı. Birden fazla işverenden alınıyorsa, birinciden sonraki ücretlerin tutarına bağlı. Eğer birinciden sonraki ücretler 14 milyarı aşmıyorsa bütün ücretler beyan dışı.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Konut kirası</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>1.800.000.000 liralık istisna tutarını aşan kısım beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>İşyeri kirası</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi (*)</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Mevduat faizi (TL ve Döviz cinsinden)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (Vadeye göre değişken. En yaygın ve yüksek olanı %18)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Repo gelirleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (%22)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Menkul kıymet yatırım fonu kar payları</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok (Fon bünyesinde stopaj var. Stopajın oranı A tipinde % 0, B tipinde % 10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi değil</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Şirket kar payları (Yatırım ortaklıklarından elde edilenler dahil)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (% 10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi. (*) Kar payının yarısı vergiden müstesna. Ancak hesaplanan vergiden kesilen verginin tamamı (istisna kısımdan yapılan stopaj dahil) indiriliyor. Kaynağını 1998 yılı karlarının oluşturduğu kar payları vergiden müstesna. Kaynağını istisna kaynaklı 1999-2002 yılı kazançlarının oluşturduğu kar payları da vergiye tabi, ancak bunların beyanında fiilen kesilen vergiler değil, vergi alacağına benzer şekilde götürü olarak hesaplanan vergi (brüt kar payının 1/9'u) mahsup ediliyor.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri (Bono veya tahvil vadesi beklenmeden satılırsa elde edilen gelir alım-satım kazancı oluyor. )</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (%0)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Prensip olarak beyana tabi. (*) Ancak 26.7.2001-31.12.2004 arasında ihraç edilenlerin faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarının 156.505.290.000 liralık kısmı vergiden müstesna. Bu istisna indirim sonrası tutara uygulanıyor. İndirim oranı 2003 yılı için % 57,5 olup 2004 için henüz belli değil. 2004 yılının sonlarına doğru belli olacak.İstisnanın öncelikle faiz gelirlerine mi, yoksa alım-satım kazançlarına mı uygulanacağını mükellefler serbestçe belirleyebiliyorlar.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Özel sektör tahvil faizleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Var (1.10.1998-31.12.2003 ihraçlılarda %12, 1.1.2004'ten sonra ihraçlılarda %10)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Beyana tabi. (*) Ancak indirim uygulaması var. İndirim oranı 2003 yılı için % 57,5 olup 2004 için henüz belli değil. 2004 yılının sonlarına doğru belli olacak.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Borsada işlem gören hisse senetlerinin alım-satım kazançları (Bedelsizler vergiye tabi değil)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>3 ay elde tutulup satılanlar beyana tabi değil. Diğerlerinin 12 milyar lirayı aşan kısmı beyana tabi. Kazanç tespit edilirken maliyetin TEFE ile artırımı mümkün.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin alım-satım kazançları (Bedelsizler vergiye tabi değil)</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>1 yıl elde tutulup satılanlar beyana tabi değil. Diğerlerinin 12 milyar lirayı aşan kısmı beyana tabi. Kazanç tespit edilirken maliyetin TEFE ile artırımı mümkün.</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Devlet tahvili ve Hazine bonosu alım-satım kazançları </TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Prensip olarak beyana tabi. Ancak 26.7.2001-31.12.2004 arasında ihraç edilenlerin alım-satım kazançları ile faiz gelirlerinin 156.505.290.000 liralık kısmı vergiden müstesna. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Yabancı devlet ve özel sektör bonolarının faiz gelirleri ile alım satım kazançları, yabancı fon gelirleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>750 milyon lirayı aşarsa beyana tabi</TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Off-shore faiz gelirleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>750 milyon lirayı aşarsa beyana tabi. TL cinsinden elde edilenlerde indirim uygulaması var. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>Alacak faizleri</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>750 milyon lirayı aşarsa beyana tabi. TL cinsinden elde edilenlerde indirim var. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =tablo_bosluk2 bgColor=#eeeeee>İster konut isterse işyeri olsun gayrimenkul satışlarından sağlanan kazançlar</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Yok</TD>
<TD =tablo_bosluk2>Dört yıl elde tutulduktan sonra satılanlar beyana tabi değil, diğerlerinin 12 milyarı aşan kısmı beyana tabi. Satış kazancının tespitinde maliyetin TEFE ile revizesi mümkün.</TD></TR></T></TABLE>
(*) Beyana tabi olan bu gelirler, vergiye tabi bütün gelirler toplamı 14 milyar lirayı aşmazsa beyan edilmez. Yani bunların beyanı kendi tutarlarının yanı sıra vergiye tabi diğer gelirlerin tutarına da bağlıdır. Gelirler toplamı 14 milyar lirayı aşarsa bunlar da beyan edilir. Beyan sınırının (14 milyarın) hesabında tüm gelirlerin istisna, indirim ve giderler uygulanmış yani indirilmiş tutarları dikkate alınır. Vergiye tabi olmakla birlikte beyan dışı olan repo, mevduat faizi ve MKYF kar payları haddin hesabında dikkate alınmaz.


Bu sayfada kullanılan bilgiler tahmini bir vergi hesaplaması yapılabilmesi için BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Müşterilerimizin ödeyecekleri nihai vergi rakamlarını, gerekirse Mali Müşavir desteği de alarak tespit etmeleri/ettirmeleri kendi sorumluluklarındadır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bu sayfada kullanılan bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek hata ve eksiklikler ile doğrudan ya da dolaylı oluşabilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.


https://www.teb.com.tr/2004/bireysel...asp?id=56#2004