Ücretlilere vergi indiriminde eğitim harcamaları


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Gelir Vergisi Yasası'nın mükerrer 121'inci maddesi gereği olarak gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, yükümlülerin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının vergi indiriminden yararlandırılması öngörülmüş bulunmaktadır.


Bu harcamaların her türü kendi içersinde vergi indiriminden yararlandırılması bakımından uygulamada duraksama yaratmaktadır.


Örneğin eğitim gideri olarak "Eğitim ve öğretim kurumları, ana okulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas" alınmaktadır.


Bu bağlamda ücretlilerin ehliyet almak üzere sürücü kurslarına ödemekte oldukları kurs bedelleri, dil kurslarına ve müzik eğitimi almak üzere kurslara ödedikleri ücretler, servis hizmeti görenlere okula gidip gelmek üzere ödenen servis ücretleri de bu kapsama dahil bulunmaktadır.


Özel veya vakıflara ait yurtlarda kalan yüksek öğrenim öğrencileri için yapılan ödemeler de bu yurtların gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri tarafından işletilmesi ve ödenen ücretin fatura ile belgelendirilmesi halinde indirimden yararlandırılmaktadır.


Ancak diğer yandan uygulamada eğitim amaçlı harcama niteliğinde olduğu düşünülen bazı harcamalar belgelendirilmiş olsa bile indirimden yararlandırılmamaktadır. Şöyle ki;


. Haftalık, aylık ve benzeri nitelikte belli zaman aralıkları ile yayımlanan siyasi, hukuki, ekonomik nitelikteki dergiler, özel nitelikteki hobiler ile ilgili yayınlar, günlük gazeteler için ödenen bedeller,


. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların aile birliklerine, okul koruma derneklerine yapılan bağış ve yardımlar,


. Tiyatro, sinema, konser ve spor karşılaşmalarını izlemek için alınan bilet ücretleri,


. Eğitim gideri özelliği bulunmayan fotokopi giderleri,


. Çocukların eğitimi ile ilgili olmayan bilgisayar, CD, DVD ve disket alımları için ödenen bedeller,


. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yabancı ülke okullarına ödenen eğitim ücretleri,


. Eğitimle ilgisi bulunmayan internet giderleri, kablolu yayın ücretleri,


. Eğitim amaçlı olmayan herhangi bir enstrüman satın alma bedeli, örneğin piyano, gitar, saz, flüt ve benzeri müzik aletleri alımı için yapılan bu tür ödemeler,


. Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüsü bulunmayan genel ve özel bütçeli idarelere ait olan kreş ve askeri kantinlere yapılan ödemeler,


. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan ödemeler,


. Fitness center olarak bilinen ve bu adla faaliyet gösteren spor merkezlerine yapılan ödemeler,


. Kurumlar vergisinden muaf olan özel üniversitelere yapılan eğitim ücreti ödemeleri ve öğrenim harçları.


Yukarıdaki harcamalar vergi indiriminden yararlandırılmamaktadır.


Buna karşılık,


. Kitap, defter, kalem, silgi, cetvel gibi öğrencilerin eğitimi için yapılan kırtasiye giderleri ile okul çantası, okul forması gibi okullarda giyilmek üzere satın alınan giysi bedelleri,


. Sözlük, atlas, ansiklopedi alımları için yapılan harcamalar,


. Eğitim ve öğrenim kurumlarına yapılan ödemeler ile ana okulu ve kreş giderleri, eğitim amaçlı internet hizmetleri için yapılan ödemeler, eğitim amaçlı dershanelere yapılan ödemeler,


. Dil kursları, müzik eğitimi veren kurslara, biçki-dikiş kurslarına, ehliyet kurslarına yapılan ödemeler,


. Okullara gidiş-geliş hizmeti veren yükümlülere ödenen taşıma (servis) ücretleri,


. Üniversitelere giriş sınavlarına hazırlık ve yabancı dil öğrenimine yönelik olarak yayımlanan dergi ve benzeri nitelikteki yayınlara ödenen alım veya abone ücretleri,


. Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü olmak koşuluyla özel yurtlara ve vakıflara ödenen yurt bedelleri,


. Öğrenimde bulunan çocuklar için kiralanan konut için ödenen kira bedelleri.


Yukarıdaki harcamalar da vergi indiriminden yararlandırılmaktadır.


Yapılan harcamanın bu bağlamda eğitim amaçlı olup olmadığının ayırımın da üzerinde durulan hususlar, yapılan harcamaların gerçekten eğitim ile ilgili olup olmadığının belirlenmesi ve ödemelerin de gelir veya kurumlar vergisi yükümlülere yapılması hususunun Vergi Usul Yasası'nda öngörülen belge türleri ile kanıtlanmış olmasıdır.