<TABLE height=550 cellSpacing=1 cellPadding=4 width=996>
<T>
<TR>
<TD =row2 align=middle height=1></TD>
<TD =row4 height=1>Ise Giris Bildirgesi - Muhasebeciler için enson düzenlemelere göre imzasız olarak, A4 formatında cıktı alacak şekilde düzenlenmiştir.</TD>
<TD =style4 align=middle height=1>42kb.</TD>
<TD =row4 align=middle height=1>yükle</TD>
<TD =row2 noWrap height=1>Sabri Demirel</TD></TR>
<TR>
<TD =row2 align=middle height=1></TD>
<TD =row4 height=1>Tazminat Hesaplama Programı- Kıdem ve İhbar tazminatını hesaplar, dilekçelerle bilgi formlarını düzenler.</TD>
<TD =style4 align=middle height=1>91kb.</TD>
<TD =row4 align=middle height=1>yükle</TD>
<TD =row2 noWrap height=1>Sabri Demirel</TD></TR></T></TABLE>