<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">17 Aralık 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

2006 vergileriyle ilgili bazı ince noktalar

2005 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, 2006 yılı vergileriyle ilgili bazı ince noktaların bilinmesinde yarar var.

HAZİNE BONOSU

2005 yılı sonuna kadar ihraç edilen Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvilini (DT) alanlar, ciddi bir ‘vergi avantajı’ elde edecekler. Bu tahvil ve bonoların;

1) Faizleri ödenirken, stopaj (vergi kesintisi) yapılmayacak. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen bono ve tahvillerin ise, faizleri ödenirken yüzde 15 stopaj yapılacak.

2) Alım-Satım Kazancı, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilenlerde stopaja tabi değil. Bu tarihten itibaren ihraç edilenlerde ise, yüzde 15 stopaja tabi.

HB ve DT’lerin, 2005 yılı faiz gelirleri için, 407.4 bin YTL’ye kadar beyan edilmeyecek.

HİSSE SENETLERİ

1) 1 Ocak 2006 tarihinden önce edinilen hisse senetlerinin:

a) Alım-satım kazancı stopaja tabi değil.

b) Üç ay (Borsa dışında edinilenlerde bir yıl) geçtikten sonra satılmasından elde edilen kazanç, tutarı ne olursa olsun, beyana ve gelir vergisine tabi değil.

c) Üç ay içinde (borsa dışında edinilenlerde bir yıl içinde) elden çıkartılması durumunda, elde edilen kazanç, 13.000 YTL’lik istisnadan yararlanabilecek.

2) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen hisse senetleri

a) Alım-satım kazancı, yüzde 15 stopaja tabi.

b) Bir yıl (borsa dışında edinilenlerde iki yıl) geçtikten sonra satılmasından elde edilen kazanç, stopaja ve beyana tabi değil.

c) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen hisse senetlerine 13.000 YTL’lik istisna uygulanmayacak.

MEVDUAT VE REPO

Banka mevduatı, repo ve döviz tevdiatı hesabında sırasıyla yüzde 18, 22 ve 24 olan stopaj oranı, vadenin 2006 yılına sarkması durumunda, yüzde 15 oluyor.

SATIŞI 2006’YA ERTELEME

Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20’ye, gelir vergisi oranının da 5 puan inecek olması, aktifte kayıtlı gayrimenkul ve demirbaşlar ile bazı kıymetlerin satışını, 2006 yılına ertelemeyi cazip kılıyor.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Gerçek kişilere ait olan gayrimenkullerin satışında ‘alım-satıma esas asgari değer’
yönünden ciddi bir fark var. 2006 yılında, gayrimenkullerin, ‘emlak vergisi asgari değeri’ yükselecek. Gayrimenkulün 2005 yılı sonuna kadar elden çıkartılması durumunda, 2005 yılı Ocak ayındaki emlak vergisi asgari değeri üzerinden, ‘tapu harcı’ ödenmesi mümkün. 2006 yılında ise, yükseltilmiş değer üzerinden harç ödenecek.

OTOMOBİL VE DİĞER TAŞITLAR

2005 yılının Aralık ayında hatta ayın son gününde otomobil ya da diğer taşıtları alanların, 2005 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi’
ni ödemeleri gerekiyor.

Taşıtın Ocak 2006’da alınması ya da plakası Ocak 2006’da çıkartılacak şekilde alınması durumunda, 2005 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeyecek.

2006 yılı vergileriyle ilgili diğer ince noktalara da başka yazımızda yer vereceğiz.</TD></TR></T></TABLE>