Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

2006 yılı bazı vergi değişiklikleri

VERGİLERLE ilgili 2006 değişikliklerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okumayanlar için özetleyelim.


Dünkü yazımızda; fatura-fiş düzenleme sınırının 520 YTL olduğunu, düzenlenmeyen her fatura için 129 YTL’den az olmayacak şekilde, 60 bin YTL’ye kadar ceza kesilebileceğini, düzenlenmeyen her fiş için de 129 YTL özel usulsüzlük cezası kesileceğini açıklamıştık.

DEFTER TUTMA SINIRI

Yüzbinlerce esnaf ve tüccarı yakından ilgilendiren, defter tutma sınırı ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. Buna göre, belirlenen sınırları aşanlar, ‘birinci sınıf tüccar’ sınıfına girecek ve ‘bilanço esasına göre’ defter tutacaklar. Bu sınırları aşmayanlar ise, ‘ikinci sınıf tüccar’ olarak ‘işletme hesabına göre’ defter tutacaklar.

Buna göre, 2005 yılında;

- Yıllık alış tutarı 96.000 YTL’yi ya da yıllık satış tutarı 130.000 YTL’yi aşan; bakkal, kasap, konfeksiyoncu, kitapçı, ayakkabıcı, buzdolapçı, kuruyemişçi, mobilyacı, yedek parçacı gibi kişiler,

- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 52.000 YTL’yi aşan; nakliyeci, otel, kuaför gibi alım-satımla uğraşmayan kişiler,

- Bu iki işi yani alım satım işi ile hizmet işletmesini birlikte yapan ve iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 96.000 YTL’yi aşanlar,

- Her türlü ticaret şirketleri,

2006 yılında, birinci sınıf tüccar sayılacak ve ‘bilanço esasına göre’ defter tutacaklar.

AMORTİSMAN SINIRI

İşletmeye alınan demirbaş ve makinelerde, amortisman ayırma sınırı 2006 yılı için 520 YTL olarak belirlendi.

Buna göre, işletmeler değeri 520 YTL’ye kadar olan demirbaş, makine ve peştemallıklarını, amortismana tabi tutmadan, doğrudan gider yazabilecekler.

14 YTL’LİK ALACAK SİLİNİYOR

2006 yılında, 14 YTL’ye kadar olan vergi ve ceza alacağından vazgeçilecek. Buradaki vergi ve cezalar ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerin, tahakkukundan vazgeçilmesini ifade ediyor.

VERGİ BORCUNA GAZETE İLANI

İlan yolu ile tebliğ edilecek vergi ve ceza tutarının;

- 1.200-120.000 YTL arasında olması halinde, vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede ilan edilecek.

- 120.000 YTL ve daha fazla olması halinde, Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde, ayrıca ilan edilecek.

LEVHA ASMAYANLAR

İşyerinde vergi levhası bulundurmayan ya da levha asma mecburiyetine uymayanlara, 2006 yılında 129 YTL ‘özel usulsüzlük cezası’
kesilecek.

ARACINI DURDURMAYANLAR

Yük ve yolcu taşıyan araçlar, Maliye Bakanlığı’nın ilgili memurlarınca, özel işaretli levha ile yolda durdurulabilecek. Uyarıya rağmen aracını durdurmayan aracın sahibine, 2006 yılında 460 YTL ‘özel usulsüzlük cezası’
kesilecek.

MİRASÇI BAŞINA 83.139 YTL VERGİ DIŞI

Ölüm halinde, eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle, eşe ve çocukların her birine tanınan vergi istisnası, 2006 yılı için 83.139 YTL’ye yükseltildi.
Buna göre, 2006 yılında ölen Ali Bey Amca’dan; eşi ve iki çocuğuna 70 bin YTL (70 milyar TL) değerinde bir ev, 50 bin YTL (50 milyar TL) değerinde bir yazlık ve 50 bin YTL (50 milyar TL) değerinde bir otomobil ile 30 bin YTL (30 milyar TL) banka mevduatı olmak üzere toplam 200 bin YTL miras kalması durumunda, eşi ve çocuklarının payına düşen miras hisseleri, istisna sınırının altında kaldığı için, beyanname verecekler ancak veraset ve intikal vergisi ödemeyecekler.

Bağış ve hediyelerde ise, vergiden müstesna olan tutar 1.919 YTL’ye yükseltildi.

YARIN : 2006 YILI VERGİLERİYLE İLGİLİ BAZI İNCE NOKTALAR