Amerika oturma izni bulunan ve oranın sosyal güvenlik bulunan bir arkadışımız aynı zamanda Türkiyede de sigortalı olmak istiyor. Sigortalı olmasında bir mahsur olur mu?