<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=756>


İyi Çalışmalar Dilerim


Musa Özkeskin

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Konusu</TD>
<TD width=454>: Yeni Türk Lirasına geçiş sürecinde vergi iade bildirimlerinin doldurulması ve banka şubelerince yapılacak işlemler</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Tarihi</TD>
<TD width=454>: 13.12.2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Sayısı</TD>
<TD width=454>: VİK-1/2005-1 Emeklilere Vergi İadesi</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>İlgili olduğu maddeler</TD>
<TD width=454>: Vergi İadesi Hakkında Kanun madde 1,4</TD></TR></T></TABLE>
<DIV align=justify>1- GirişYeni Türk Lirası uygulamasına geçiş sürecinde vergi iadesinden yararlanan emekliler ve ödemeleri gerçekleştirecek banka şubelerince yapılacak işlemlere yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yeni Türk Lirası Uygulamasına Geçiş Sürecinde Vergi İadesinden Yararlananlar ve Banka Şubelerince Yapılacak İşlemler:

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin vergi iadeleri 7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinde(*) açıklandığı üzere yıllık dönem esasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, hak sahipleri 2005 yılına ait vergi iade bildirimlerini, yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelerle birlikte 2006 yılının Ocak ayının sonuna kadar ilgili banka şubelerine ibraz edeceklerdir.

5083 sayılı Kanun uyarınca 01.01.2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinin para biriminin Yeni Türk Lirası olması nedeniyle doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinde, “Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren her ne kadar Türkiye Cumhuriyetinin para birimi Yeni Türk Lirası olarak kabul edilmiş ise de, Türk Lirası 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası ile birlikte tedavül etmektedir.

Öte yandan, 65 Seri No.lu Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde(**) 01.01.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasına geçilmesi nedeniyle tüm ödeme kaydedici cihazların 02.05.2005 tarihine kadar (YTL) ve (YKR)’a göre işlem yapması yönünde ayarlanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler 02.05.2005 tarihine kadar Türk Lirası üzerinden ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyebilmektedirler.

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, 2005 yılı içerisinde yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak istemeleri halinde Türk Lirası (TL) ve Yeni Türk Lirası (YTL) olarak düzenlenmiş belgeler için iki ayrı “Vergi İade Bildirimi” düzenleyerek düzenledikleri değerler üzerinden vergi iade tutarını hesaplamak suretiyle 2006 yılının Ocak ayının sonuna kadar ilgili banka şubelerine ibraz edebileceklerdir. Vergi iade bildiriminin TL olarak düzenlenmiş olan belgeler YTL’na çevrilmek suretiyle hazırlanabileceği de tabiidir.

Banka şubeleri, kabul ettikleri vergi iade bildiriminde Türk Lirası üzerinden gösterilen vergi iade tutarlarını 5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen değişim oranını uygulayarak Yeni Türk Lirasına çevireceklerdir. Bu durumda yarım kuruşun altında kalan tutar dikkate alınmayacak, yarım kuruş ve üzerindeki değerler ise bir Yeni Kuruşa tamamlanacaktır. Yapılacak kayıtlar Yeni Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.


<DIV align=right>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=189></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=189>
<DIV align=right>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=189>
<DIV align=center>Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=189></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>
(*) 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(**) 07.04.2005 tarih ve 25779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

</TD></TR></T></TABLE>