<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" ="muhabir">13 Aralık 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%" ="hurtextverdana"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Fatura kesmeyene 60 bin YTL’ye kadar ceza geliyor

FATURA ve fiş kesme sınırı ve bunlarla ilgili cezalar belirlendi. Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili 354 No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

FATURA-FİŞ SINIRI 520 YTL

Sayısı 5 milyonu aşan Gelir, Kurumlar ve KDV mükelleflerini yakından ilgilendiren fatura-fiş düzenleme sınırı, 2006 yılı için 520 YTL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, fatura kesmeyen bir esnafa, tüccara ya da şirkete, 129 YTL’den 60 bin YTL’ye (60 milyar TL’ye) kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satıcıdan fiş, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da, ceza kesilebilecek.

Buna göre, 2006 yılında; esnaf, sanatkar, tüccar ve şirketler, 520 YTL‘ye kadar olan perakende satışları ya da hizmetleri nedeniyle ‘yazar kasa fişi‘ düzenleyecekler. Bu tutarı aşan satış ve hizmetlerde ise ‘fatura’ düzenlemek zorunda olacaklar. Ancak, müşterinin istemesi halinde, tutar ne olursa olsun, fatura düzenlenmesi gerekecek.

FATURA VERMEYENLER

Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkár, tüccar ya da şirketlere; faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında ‘özel usulsüzlük’
cezası kesilecek. Ancak bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 129 YTL’den aşağı olamayacak. 2006 yılı içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza da 60 bin YTL’yi aşamayacak.

FATURA ALMAYANA DA CEZA

Fatura vermeyene olduğu gibi, almayana da ceza var. Birinci ve ikinci sınıf tüccarların (yani şirketlerle, işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabının (yani avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müşavirlerin) satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı 520 YTL’nin altında dahi olsa, fatura almaları gerekiyor.

Almadıkları takdirde, satıcıya kesilen ‘özel usulsüzlük cezası’
nın aynısı, bunlara da kesilecek.

Sadece ‘tüketici’durumunda olanlara, fatura almadıkları takdirde, tespitin inceleme elemanınca yapılmış olması koşuluyla, 25 YTL 80 Yeni Kuruş özel usulsüzlük cezası kesilecek.

FİŞ KESMEYENE 129 YTL CEZA

1 Ocak 2006’dan itibaren; yaptıkları satışlar veya hizmetler için yazar kasa fişi ve perakende satış fişi düzenlemeyenlere, sinema, konser salonu ve tiyatro gibi eğlence yerlerinde; giriş bileti kesmeyenlere ya da taşımacılık yapıp da yolcu bileti düzenlemeyenlere, düzenlemedikleri her belge için, 129 YTL ‘özel usulsüzlük cezası’ kesilecek. Bu ceza; her tespitte 6 bin YTL’yi, 2006 yılı içinde de toplam 60 bin YTL’yi aşamayacak. Örneğin, 10 tane fiş kesmeyene, 1.290 YTL ceza kesilecek. 100 tane fiş kesmeyene ise bir defada en fazla 6.000 YTL ceza kesilebilecek.

Bu belgeleri almayanlar da unutulmadı. Onlara da, tespitin inceleme elemanınca yapılmış olması koşuluyla, 25 YTL 80 YKr özel usulsüzlük cezası kesilecek.

İRSALİYE CEZASI

Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müşteri listesi düzenlemeyen, kullanmayan ve bulundurmayanlara, her bir belge için 129 YTL (örneğin 20 irsaliye düzenlemeyene 2 bin 580 YTL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza, her bir belge türü için bir tespitte 6.000, bir takvim yılı içinde de 60.000 YTL’yi aşmayacak.

DOKTORLARA DA CEZA VAR

Doktorlar da, hastadan tahsil ettikleri ‘muayene bedeli’
ya da başka ad altında aldıkları paralar için, anında ‘serbest meslek makbuzu’ düzenlemek zorundalar.

Aksi halde, doktorun vermediği her makbuz için en az 129 YTL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Doktorun hastalarına da ceza var. Makbuz almayan hastaya da tespitin inceleme elemanınca yapılmış olması koşuluyla, 25 YTL 80 YKr, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz vermeyen doktora kesilecek ceza, 2006 yılında 60.000 YTL’yi geçemeyecek.

YARIN: 2006 YILI VERGİLERİ İLE İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER </TD></TR></T></T></TABLE>