Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: HAL DEFTERİ

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2005
  Mesajlar
  10

  İyi çalışmalar,


  Büroma hal'den bir defter geldi.Fakat bu hal defterinin tutulması hakkında bir bilgim yok arkadaşlardan hal'de mükellefi olan varsa verfi mevzuatı ve defter tutmada özellik arz eden bir durum varsa bildirirseniz sevinirim.


 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  19.Aralık.2005
  Nereden
  Türkiye
  Mesajlar
  271


  ORKA Bilgisayar Programlarında,


  TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE
  HAL KOMİSYONCUSUNUN MUHASEBE KAYITLARI

  II) TANIMLAR:

  II.1) MÜSTAHSİL : Meyve/Sebze Üreticisidir. Zirai Kazanç Vergisine tabidir.
  II.2) HAL : 80 sayılı yasa gereğince Belediyelerce kurulmuş olup, bir nev'i Meyve ve Sebze Borsası görevi görür.
  II.3) HAL RÜSUMU : Satılan Ürün bedeli üzerinden belirli oranda hesaplananve Belediyeye Ödenen bir nev'i Harç'tır.(Bu gün için %2 dir.)
  II.4) HAL KOMİSYONCUSU : Müstahsilin gönderdiği ürünleri HAL içerisinde MÜSTAHSİL namınasatışını gerçekleştiren ve bu hizmetine karşılık Satış üzerinden Komisyon alan kişi veya Kurum' dur.

  III) HAL KOMİSYONCUSUNUN GÖREVLERİ :

  Müstahsilin kendisine gönderdiği ürünlerin;
  1-) Navlun (Nakliye)bedellerini öder,
  2-) Müstahsilin ürününü O' nun namına satar,
  3-) Ürünün Satışından sonra;
  a-) Hal Rüsumunu öder,
  b-) Eğer Müstahsil Vergiden Muaf ise;* Zirai Ürün Stopaj Vergisi ve Fon' unu öder,
  c-) Satış sırasında tahsil ettiği KDV'ni (Yersiz ve Fazla HesaplananKDV. olarak) VERGİDAİRESİ' ne öder,
  d-) Bu hizmetlerine karşılık satış tutarı üzerinden KOMİSYON bedelive KDV.ni tahsil eder.
  IV) KOMİSYONCUNUN TUTACAĞI DEFTER ve KULLANACAĞI BELGELER:

  * 80 Sayılı Hal' ler Kanuna göre:
  1-) Satış Bordroları : Günlük Satışların dökümünün yapıldığı bordro olup,HAL RÜSUMU bu bordro üzerinden hesaplanır.
  2-) Cari Hesap Defteri : Müstahsile yapılan ödemelerin kaydedildiği defter.
  3-) Döküm Defteri : Müstahsillerin Günlük Satışlarını gösterir Defterdir. MÜSTAHSİL FATURASI Bu deftere göre tanzim edilir. <?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
  MÜSTAHSİL FATURASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

  a-) Satışların(Günlük olarak ) Miktar ve Tutarı.
  b-) Müstahsil Namına yapılan ödemeler.
  c-) Yapılan Vergi kesintileri.
  d-) Alınan Komisyon Bedeli.
  * VUK 'na Göre:
  1-) Komisyoncu, VUK.nu gereğince 1.ci veya 2.ci sınıf Tüccarın tutacakları yasal defterlerdir.
  KULLANACAĞI BELGELER :

  a-) Perakende Satış Faturası : Müstahsil Mallarının satışı sırasında tanzim edilen faturadır. Bu faturalardaki tutarlar Satış Bordrolarına aktarılır.
  b-) Müstahsil Faturası : (İçeriği yukarıda anlatılmıştır.)

  V) HAL KOMİSYONCUSUNUN MUHASEBE KAYITLARI:

  V.1) HESAP PLANI :

  100 KASA HESABI
  100 01 Nakit Kasası
  100 90 Hal Kasası

  329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
  (Gerekçe: Komisyoncuya Göre Müstahsil Bir Satıcı Değildir.)

  329 90 Müstahsiller
  329 90 1 Üretici Müstahsilleri
  329 90 2 Firma Müstahsilleri <O:P></O:P>
  800 MÜSTAHSİLLER HESABI (*)
  800 1 FİRMA Müstahsilleri
  800 1 01 FİRMA Müstahsil Ürün Satışları
  800 1 02 FİRMA Müstahsil Sandık Satışları
  800 1 03 FİRMA Müstahsil Tahsil Edilen K.D.V.
  800 2 ÜRETİCİ Müstahsilleri
  <O:P></O:P> 800 2 01 ÜRETİCİ Müstahsil Ürün Satışları
  800 2 02 ÜRETİCİ Müstahsil Sandık Satışları
  800 2 03 ÜRETİCİ Müstahsil Tahsil Edilen K.D.V.

  801 MÜSTAHSİL NAMINA YAPILAN ÖDEMELER HESABI
  801 1 FİRMA Müstahsilleri
  801 1 01 FİRMA Müstahsil-Komisyon
  801 1 02 FİRMA Müstahsil-Navlun(Nakliye)
  801 1 03 FİRMA Müstahsil-Hal Rüsumu
  801 1 04 FİRMA Müstahsil-Bağ-Kur
  801 1 05 FİRMA Müstahsil-Borsa
  801 1 06 FİRMA Müstahsil-Mera Fonu
  801 1 10 FİRMA Müstahsil-Diğer Masraf
  801 1 20 FİRMA Müstahsil-Vergi Stopajı
  801 1 21 FİRMA Müstahsil-Stopaj Fonu
  801 2 ÜRETİCİ Müstahsilleri
  801 2 01 ÜRETİCİ Müstahsil-Komisyon
  801 2 02 ÜRETİCİ Müstahsil-Navlun(Nakliye)
  801 2 03 ÜRETİCİ Müstahsil-Hal Rüsumu
  801 2 04 ÜRETİCİ Müstahsil-Bağ-Kur
  801 2 05 ÜRETİCİ Müstahsil-Borsa
  801 2 06 ÜRETİCİ Müstahsil-Mera Fonu
  801 2 10 ÜRETİCİ Müstahsil-Diğer Masraf
  801 2 20 ÜRETİCİ Müstahsil-Stopaj Vergi
  801 2 21 ÜRETİCİ Müstahsil-Stopaj Vergi Fonu

  (*) Bilindiği üzere Tekdüzen Hesap Planın da 8'li Guruptaki Hesaplar serbestbırakılmıştır,Önemli özelliği dönem sonlarında Borç ve Alacak bakiyesi veremeyecek olmasıdır.

  8'li HESAP Gurubunun Çalıştırılma gerekçesi :
  - Müstahsil Namına yapılan satışın,Komisyoncunun kendisine ait bir satışolmayışı,
  - Bu gurup hesapların istatistiki çalışmaya uygun oluşu,
  - Müstahsilin gönderdiği ürünlerin bozulmaya ve çürümeye yatkın oluşu nedeniile satış süresinin kısa oluşundan dolayı tercih edilmiştir.
  - Bütün Müstahsillere tek hesap açılış nedeni, komisyoncunun Bu hesaplarlailgili ayrıntıları gösteren defterleri Tutmak zorunda olduklarından Hesap Planı detaylarına gerek olmadığı kanaatindeyiz.
  V.2) HESAPLARIN ÇALIŞTIRILMASI :

  Mad.1) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  801 2 02 (Navlun) ..................... 117.000
  100 90 (Hal Kasası )......... 117.000 <O:P></O:P>
  Müstahsil A Ürününü satılmak üzere Komisyoncuya göndermiş.
  Komisyoncu 100.000._TL Nakliye ve 17.000 TL KDV ödemiştir. <O:P></O:P>
  Mad.2) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  100 90 (Hal Kasası )................... 2.088.000
  800 2 01 (Müstah.Ürün Satış) 1.500.000
  800 2 02 (Müst.Sandık Satış) 400.000
  800 2 03 (Müs.Namına Tah.Kdv) 188.000 <O:P></O:P>
  (Mal: 120.000 + Sandık: 68.000) <O:P></O:P>
  Müstahsil A Zirai Kazanç Vergisinden muaftır. Müstahsilin ürünü 1.500.000 TL.
  satılmış ayrıca satış sırasında % 8 üzerinden KDV tahsil edilmiştir.Yine müstahsile ait
  olan sandıkların satışından 400.000 TL elde edilmiş bu satış üzerinden de %17 KDV
  tahsil edilmiştir. <O:P></O:P>
  Mad.3) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  800 2 03 (Müs.Namına Tah.Kdv) ......... 188.000
  391 99 (Fazla Yersiz KDV).... 188.000 <O:P></O:P>
  Müstahsil KDV Mükellefi olmadığı için Tahsil edilen KDV'nin ilgili Hesaba virmanı <O:P> </O:P>
  Mad.4) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  801 2 03 (Hal Rüsümu) ................. 30.000
  100 90 (Hal Kasası )......... 30.000 <O:P></O:P>
  Müstahsil A'nın 1.500.000 Tl satış tutarı üzerinden % 2 Hal Rüsumu ödenmiştir. <O:P></O:P>
  Mad.5) ----------------- ./. ----------------- <O:P> </O:P>
  801 2 01 (Komisyon) ................... 144.400
  600 01 (Komisyon Geliri)..... 120.000
  391 17 (Komisyon Kdv)........ 20.400

  Komisyoncu,Müstahsilin ürünlerinin satış tutarı üzerinden %8 Komisyonunu tahsil
  etmiştir. <O:P></O:P>
  Mad.6) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  801 2 20 (Gelir Vergisi)..... 60.000
  801 2 21 (Gelir Vergisi-Fonu) 6.000
  360 01 01 Stopaj Gelir Ver... 60.000
  360 01 02 Stopaj Fon ........ 6.000 <O:P></O:P>
  Komisyoncu, ürün satış bedeli üzerinden %4 Zirai ürün Stopajı ve Fon payını tahsil
  etmiştir. <O:P></O:P>
  Mad.7) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  800 2 01 (Müstah.Ürün Satış) .......... 1.500.000
  800 2 02 (Müst.Sandık Satış) .......... 400.000
  801 2 01 (Komisyon) ......... 140.400
  801 2 02 (Navlun) ........... 117.000
  801 2 03 (Hal Rüsümu) ....... 30.000
  801 2 20 (Gelir Vergisi)..... 60.000
  801 2 21 (Gelir Vergisi-Fonu) 6.000
  329 90 1 (Çiftçi Müstahsil) 1.546.000

  Hesaplar arası virman <O:P></O:P>
  Mad.8) ----------------- ./. ----------------- <O:P></O:P>
  100 01 Nakit Kasa .................. 394.400
  329 90 2 (Çiftçi Müstahsil)........... 1.546.000
  100 90 (Hal Kasası )......... 1.941.000 <O:P></O:P>
  Müstahsil A'ya yapılan Ödeme./Hal Kasa Virmanı <O:P> </O:P>
  * NOT -1: Sandık, vesaire ambalaj malzemeler 900 (Nazım Hesaplar)`ın altında datakip edilebileceği aşikardır. anlaşılır olsun diye her bir işlem ayrı ayrı mahsup yapılmıştır. Orka entegre programı bazı maddeleri birleştirerek yapar.<O:P> </O:P>
  <O:P>* NOT -2: Bu Program anlatımı2000 yılında yazılmıştır.Bazıeksiklikler olabilir. Ama Temel mantık aynıdır. Ayrıntılı bilgi için www.orka.com.tr/forum adresinden yararlanabilirsiniz.</O:P>

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2005
  Mesajlar
  10

  DOĞAN bey ilginiz ve bilgileriniz için teşekkür ederim.Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •