Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 20 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: K2 belgesi

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  2,754
  şirkete kayıtlı olan ticari araçlarlaşehiriçi-şehirdışı müşterilere kendi malını gönderenişletmeler K2 belgesi alma zorunluluğu varmı?

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  07.Şubat.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  1
  evet var.şirkete kayıtlı bütün araçlara araç kartı alınıp, sadece bir araç için k2 belgesi alınacağını duydum.
  serdarsoysal

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  2,754


  yasa metni varmı?

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></PRE>K1 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,</PRE>K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,</PRE>K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir. </PRE>
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Elektronik Resmi Gazete ®
  Tarih : 26.02.2005 Cumartesi
  Sayı : 25739 (Asıl)
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Ulaştırma Bakanlığından: <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 1-[/B] 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Üst Düzey Yönetici (ÜDY) tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "[/B]Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri<B style="mso-bidi-font-weight: normal">"[/B]</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2- [/B]Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (c) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "c)[/B] Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on iş günü içinde ilgili kurumlara bir yazı ile bildirilir. Ayrıca bu yazının bir örneği de bilgi ve gereği için yetki belgesi sahibine gönderilir. Yetki</PRE>belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Bakanlığa iade etmek zorundadır."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3-[/B] Aynı Yönetmeliğin değişik 73 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan, "38 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde" ifadesi "38 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde" olarak değiştirilmiştir.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 4-[/B] Aynı Yönetmeliğin değişik 73 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan; "21 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar," ifadesi "21 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar," şeklinde, "51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) alt bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar," ifadesi "51 inci maddesinin A fıkrasının (b) ve (c) alt bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar," şeklinde değiştirilmiştir.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 5-[/B] Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</PRE> "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 9 uncu maddede belirtilen tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki Yönetmelik Bakanlıkça Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi altı aylık dönemler halinde en fazla bir yıl uzatabilir."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 6-[/B] Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (f) ve (g) fıkralarında geçen <B style="mso-bidi-font-weight: normal">25/2/2005 tarihleri 30/4/2005 olarak[/B], (g) fıkrasındaki "C5" ibaresi, "C5, G ve H" ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (h), (ı), (j), (k) ve (l) fıkraları eklenmiştir.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "h)[/B] Uluslararası eşya taşımacılığı yapmak üzere C türü, L2, M3 yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin; Avrupa'ya yönelik olmayan taşımalarda kullanılmak üzere taşıt belgelerine 25/2/2005 tarihine kadar kayıt edilmiş taşıtları için 1/1/2008 tarihine kadar yaş şartı aranmaz."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "ı)[/B] Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere E2, K türü, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 1/1/2009 tarihine kadar yaş şartı aranmaz."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "j)[/B] Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yurt içi eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ve 25/8/2005 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere gerekli şartları sağlayarak başvuran gerçek kişilerden, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 25 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt kapasitesine sahip olma şartı aranmaz."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "k)[/B] Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, K türü hariç ilk defa yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere, alacakları yetki belgesi türüne göre; yetki belgesi ücreti <B style="mso-bidi-font-weight: normal">25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %18[/B], bu tarihten <B style="mso-bidi-font-weight: normal">25/8/2005 tarihine[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">kadar ise %10 indirimli[/B] olarak uygulanır. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin</PRE> 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay <B style="mso-bidi-font-weight: normal">%15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %18 indirimden yararlanırlar."[/B]</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "l)[/B] Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, ilk defa K türü yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere yetki <B style="mso-bidi-font-weight: normal">belgesi ücreti 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %89,[/B] bu tarihten <B style="mso-bidi-font-weight: normal">25/8/2005 tarihine kadar ise %87 indirimli[/B] olarak uygulanır. </PRE>Ayrıca, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">30/4/2005 tarihine kadar[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini)[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında[/B], kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay %15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla <B style="mso-bidi-font-weight: normal">%89 indirimden yararlanırlar[/B]."</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/B]</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 7-[/B] Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme[/B]</PRE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 8- [/B]Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.</PRE>
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 6. #6
  Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  61
  Evet arkadaşım bu k1-k2 ve c1 c2 zorunlu hale getirildi. Anlaşılan 2005 yılında bizleri zorlu bir görev bekliyor.
  Gerçekçi Ol İmkansızı İste

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  29.Ekim.2007
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  1
  şirkete kayıtlı olan ticari araçlarlaşehiriçi-şehirdışı müşterilere kendi malını gönderenişletmeler K2 belgesi alma zorunluluğu varmı

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Haziran.2006
  Nereden
  Mersin
  Mesajlar
  1,214
  sn clark
  Değerli meslektaşımız MustafaYılmaz sorduğunuz sorunun cevabınu üst kısımda gayet açık bir şekilde vermiş.
  Şirketler kendi iştigal konuları ile ilgili olmak kaydı ile kendi mallarınıda taşısalar K2 yetki belgesi almak zorundalar
  Çalışmalarınızda başarılar dilerim

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2008
  Mesajlar
  2
  Selamlar,
  Alınan K2 belgeleri tekrar vize ettirilecek midir?

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2008
  Mesajlar
  2
  Selamlar,
  Alınan K2 belgeleri tekrar vize ettirilecek midir?

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •