<DIV =Secti&#111;n1>
__________________________________________________ __________ ________________<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape> Denet Duyuru
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 510.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=681>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Duyuru Tarihi</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
:</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
30.11.2005</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Duyuru No</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
:</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
DUYURU/2005-148</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Yayımlandığı Yer</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
: </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
MİLLİYET GAZETESİ / 30.11.2005</TD></TR></T></TABLE>

Erdoğan SAĞLAM
BDO Denet


Ücretlilerde, orta gelir grubunda vergi artacakBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeli açıklamayı grup toplantısında yaptı. Kurumlar vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıkladı.
Bu gerçek bir reform. Oranı azar azar düşürmek yerine cesur bir adım attılar. Yabancı yatırımları çekme konusunda rekabet ettiğimiz ülkeler son yıllarda kurumlar vergisi oranlarını düşürmüşlerdi. Oranın düşürülmesi bu ülkelerle rekabet açısından da gerekliydi.

Ayrım yok
Yeni oran büyük - küçük kurum ayırımı yapılmaksızın her kuruma uygulanacak. Önemli vergi kayıplarına yol açmasın diye oranı büyük mükelleflerde kademeli olarak indirme konusu tartışılmaktaydı. Böyle bir ayırımın yapılmaması da isabetli oldu. Vergi oranlarının düşürülmesinin yaratacağı kaybı istisna ve muafiyetlerin daraltılmasının karşılayacağı söyleniyor. Bu doğru bir söylem ve IMF'nin tezleriyle uyumlu ancak yatırım indiriminin bütünüyle kaldırılmaması gerekir. Kapsamı daraltılarak devam ettirilmeli. Eğer yatırım indirimi tamamen kaldırılacaksa büyük yatırımlar için düşük vergi oranları öngörülmeli.
Gelir vergisinde de yeni düzenlemeye gidiliyor. Mevcut uygulamada gelir vergisi tarifesi beş dilimden oluşuyor. İlk dilime ait oran yüzde 20, bu oran dilim yükseldikçe beşer puan artıyor ve son dilimde yüzde 40'a çıkıyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ise oranlar beşer puan indirilmek suretiyle uygulanıyor. Yani ücretlerde yüzde 15 - 35 aralığında bir vergilkendirme söz konusu.
Başbakanın açıklamasına göre dilim sayısı beşten dörde indirilecek ve oranlar yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak yeniden düzenlenecek. Ücret gelirleri için ayrı bir tarifenin uygulanmasından da vazgeçiliyor ve tarifeler birleştiriliyor. Ücretlere ilişkin oranların esas alındığı, üçüncü ve dördüncü dilimin birleştirilerek oranın ortalamasının alındığı, son dilime ait oranın ise beş puan azaltıldığı anlaşılıyor. Diğer gelirler için her dilimde beşer puan azalma söz konusu. Demek ki değişiklik özellikle ücretlilerin dışındaki kesime yarayacak.

Yüksek ücretliye iyi
Tabiidir ki, oran değişikliğinin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilmek için yeni dilim tutarlarının da bilinmesi gerekli ancak dilimler açıklanmadı. İlk dilimin 7 bin, ikinci dilimin ise 16 bin YTL seviyesinde belirleneceğini tahmin ediyoruz. Esas kritik dilim olan üçüncü dilimin seviyesi pek çok kişinin vergi yükünü belirleyecek.
Geçmişte ilk iki gelir dilimine giren ücretlilerin yükünün değişmeyeceğini, ancak üçüncü dilime giren (orta gelir düzeyindeki) ücretlilerin vergisinin bir miktar artacağını, yüksek ücretlilerin vergisinin ise azalacağını tahmin ediyoruz. Ücret dışındaki gelirlerin vergisi ise beşer puan azalacak.
Anlaşılan değişiklikten esas itibariyle ücret dışındaki gelir sahipleri ile yüksek ücretliler yararlanacak. Düşük ve orta seviyedeki ücretliler aleyhine oluşan bu durum, ücret vergi matrahından bazı ilave indirimlerin yapılmasına izin verilerek giderilebilir.<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>

Mevcut Gelir Vergisi dilimleri*
<DIV align=center>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-cellspacing: 1.5pt" cellPadding=0>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffd166; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" colSpan=2>
Ücret dışındaki gelirler için vergi tarifesi</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
6.600 YTY'ye kadar</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 20 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
15.000 YTL'nin 6.600'ü için 1.320 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 25</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
30.000 YTL'nin 15.000'ü için 3.420 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 30 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
78.000 YTL'nin 30.000'i için 7.920 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 35 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
78.000 YTL'den fazlasının 78.000'i için 24.720 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 40</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
</TD></TR></T></TABLE>

<DIV align=center>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-cellspacing: 1.5pt" cellPadding=0>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffd166; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" colSpan=2>
Ücret gelirleri için vergi tarifesi</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
6.600 YTL'ye kadar</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 15 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
15.000 YTL'nin 6.600'ü için 990 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 20 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
30.000 YTL'nin 15.000'i için 2.670 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 25 </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
78.000 YTL'nin 30.000'i için 6.420 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 30</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
78.000 YTL'den fazlasının 78.000'i için 20.820 YTL, fazlası</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffe4a6; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
% 35</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #ffefca; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
</TD></TR></T></TABLE>

* Başbakanın açıklamasına göre dilim sayısı beşten dörde indirilecek ve oranlar yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak yeniden düzenlenecek. Ücret gelirleri için ayrı bir tarifenin uygulanmasından da vazgeçiliyor. Eski tarife ile yenisini karşılaştırabilmek için yeni dilim tutarlarının bilinmesi şart. Bunlar ilan edilmedi. Ancak ilk dilimin 7 bin YTL civarında olması bekleniyor.