İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLER ODASI YAYIN ORGANIOLAN 84 SAYILI DAYANIŞMA DERGİSİNDEN ALINMIŞTIR.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU [/B]<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">K AYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ [/B]<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">K1 K2 VE K3 YETKİ BELGELERİ [/B]Mustafa YILMAZ
SM

<O:P></O:P>
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği (25 Şubat 2004 tarihli 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)<O:P></O:P>
Yayınlanan bu yönetmelikten sonra üç yönetmelik daha yayınlanmıştır.<O:P></O:P>
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Eylül 2004 tarihli 25577 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)<O:P></O:P>
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15 Aralık 2004 tarihli 25671 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır) <O:P></O:P>
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26 Şubat 2005 tarihli 25739 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır) <O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde (K) türü belgelerin alımı ve yenilenmesi için gereken özel şartlar 13. madde ile düzenlenmiştir.[/B]<O:P></O:P>
<TABLE style="WIDTH: 516.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horiz&#111;ntal: column; mso-table-left: left; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=689 align=left ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="HEIGHT: 152.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 516.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 152.75pt" vAlign=top width=689>
Madde 13- Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları.<O:P></O:P>
K Türü yetki belgeleri için;<O:P></O:P>
K 1 Yetki Belgesi almak için: Başvuran, gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,<O:P></O:P>
K 2 Yetki Belgesi almak için: Başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta,<O:P></O:P>
K 3 yetki belgesi almak için:<O:P></O:P>
Başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır<O:P></O:P></TD></TR></T></T></TABLE>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde ise Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler sayılmıştır.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> K YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">[/B]<O:P></O:P>
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" ="square">
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1" ="Ms&#111;normal">Başvuru Dilekçesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1" ="Ms&#111;normal">Ön Değerlendirme Formu (Örneği Odamız web sitesinde (duyurular) ve Ulaştırma Bakanlığı İnternet sitesinde mevcuttur.)
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1" ="Ms&#111;normal">Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsili Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Örnekleri
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P></LI>[/list]
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" ="square">
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2" ="Ms&#111;normal">Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P></LI>[/list]
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" ="square">
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3" ="Ms&#111;normal">Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Taşımacı Gerçek Kişi/ Firmanın Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Oda Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3" ="Ms&#111;normal">Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3" ="Ms&#111;normal">Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği
25.02.2004 Tarihinden Önce Nakliyecilik Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen Vergi Dairelerinden Alınmış Yazı,
<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3" ="Ms&#111;normal">Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların Taşıt Kartları Ücretlerinin İçin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları (Ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5002 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.<O:P></O:P></LI>[/list]
Ayrıca K Belgesi müraacatı yapacaklar için ;<O:P></O:P>
<UL ="square">
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K türü yetki belgesi talep edenler, 30.04.2005 tarihine kadar yetki belgelerini %89 oranında, 25.08.2005 tarihine kadar %87 indirimli olarak alabilirler. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay %15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %89 indirimden yararlanırlar. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K2 yetki belgesi talep edenlerin, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi ibraz etmeleri zorunlu değildir. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2007 tarihine kadar yetki belgesi almak zorunlu değildir. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, 25.08.2005 tarihine kadar müracaat etmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde K1 yetki belgesi alabilecek, ancak durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun hale getireceklerdir. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K2 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki diğer şartları sağlamaları halinde K2 yetki belgesi alabileceklerdir. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K2 yetki belgesi talep edenlerin sadece kendi iştigal konularında vergi mükellefi olmaları ve bunu belgelemeleri yeterli görülmektedir. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K1 yetki belgesi talep eden bireysel taşımacıların tebligat adresi olarak bir adres beyan etmeleri ve bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri yeterli olmaktadır. ( Örneğin ev adresi ve bununla ilgili kira kontratı/tapu fotokopisi, ikametgah ilmühaberi veya vergi levhasında belirtilen adresten herhangi biri) <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce nakliye sektöründe faaliyette bulunduğunu herhangi bir belge ile belgeleyenlerden, meslek odalarından birine kayır şartı 25.08.2005 tarihine kadar aranmamaktadır. <O:P></O:P>
<LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4" ="Ms&#111;normal">K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden “nakliye sektöründe” faaliyette bulunma şartı değil, “ticari faaliyette” bulunma şartı aranır <O:P></O:P></LI>[/list]
<O:P></O:P>
YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ<O:P></O:P>
<TABLE style="mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: .7pt" cellSpacing=1 cellPadding=0 ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="15%">
BELGE TÜRÜ <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="17%">
TAM ÜCRET <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="31%">
30.04.2005 tarihine kadar %89 indirimli ücret <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 34%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="34%">
25.08.2005 tarihine kadar %87 indirimli ücret <O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="15%">
K1 <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="17%">
10 000 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="31%">
1 100 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 34%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="34%">
1 300 YTL <O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="15%">
K2 <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="17%">
5 000 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="31%">
550 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 34%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="34%">
650 YTL <O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="15%">
K3 <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="17%">
5 000 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="31%">
550 YTL <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 34%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8" width="34%">
650 YTL <O:P></O:P></TD></TR></T></T></TABLE>
Yukarıdaki tablodada K1 K2 ve K3 belgeleri için alınacak ücretleri göstermektedir. Ayrıca firmalar, her aracına bir adet taşıt kartı alacaktır. Taşıt kartı ücreti 50 YTL.'dir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Bakanlığın bilindiği üzere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği 25 Şubat 2004 tarihli 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandıktan itibaren bir yıllık süre 25.Şubat.2005 dolmuştur.<O:P></O:P>
Karayolu Taşıma Kanununun Geçici 1 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetleri için gerekli olan (K) yetki Belgelerini almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerin bu yetki belgelerini alma sürelerinin 25.08.2005 tarihine kadar 6(altı) ay süreyle uzatılmıştır.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.[/B]<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ULAŞTIRMA BAKANLIĞI [/B]<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ[/B]<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖN DEĞERLENDİRME FORMU[/B]<O:P></O:P>
(Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin) <O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1. BÖLÜM[/B]<O:P></O:P>
a)Daha önce yetki belgesi aldınız ise;<O:P></O:P>
Ticari ünvanı :................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
.................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
Belge türü :......................... Belge Numarası:......................................... .......... ..................<O:P></O:P>
b) Belgeniz iptal edildi ise;<O:P></O:P>
İptal tarihi :....................... İptal nedeni:........................................... .......... .......................<O:P></O:P>
(İlgili yönetmeliğin iptal ile ilgili maddesi yazılacak)<O:P></O:P>
c) İstenen yetki belgesi türü :................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
Ticari unvan :................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
(tam olarak yazılacaktır) <O:P></O:P>
Bu faaliyet kapsamında kullanılacak varsa kısa unvan : ………………………………………………………...<O:P></O:P>
Merkezi işyeri adresi :................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
.................................................. .......... .................................................. .......... .................................................. ......<O:P></O:P>
Tel :................................................. .......... .................................................. .......... .................................................. .<O:P></O:P>
Faks:............................................. .......... ...e.mail:........................................ .......... ................................................. <O:P></O:P>
d) Kayıtlı olduğunuz ticaret/sanayi odasının ;<O:P></O:P>
Adı:.............................................. .......... ........................Grubunuz:................. .......... .............................................. <O:P></O:P>
Kayıtlı sermaye :................................................. .......... .................................................. .......... ....<O:P></O:P>
İşletme sermayesi :………………………………………………………………………………...<O:P></O:P>
e) Yetkili/sorumlu yöneticilerin adı, soyadı:........................................... .......... .................................................. ........ <O:P></O:P>
……………………………………………………………………………………………………………………<O:P></O:P>
……………………………………………………………………………………………………………………<O:P></O:P>
- Gerçek kişiliklerde; sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yönetici/leri; <O:P></O:P>
- Anonim şirket ve taşıma kooperatifleri statüsündeki tüzel kişiliklerde; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yönetici/leri,<O:P></O:P>
- Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde; tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yönetici/ler, <O:P></O:P>
Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giydiler mi ?<O:P></O:P>
(Evet/hayır şeklinde cevaplayınız)<O:P></O:P>
.................................................. .......... .................................................. .......... .................................................. .......... .<O:P></O:P>
f) Yolcu/eşya terminali adresi :................................................. .......... .................................................. .......... .............<O:P></O:P>
.................................................. .......... .................................................. .......... .................................................. ..........<O:P></O:P>
g)Varsa şube adresi :................................................. .......... .................................................. .......... .............................<O:P></O:P>
h)Acentelik anlaşması yapılan taşımacı/taşımacılar:...................................... . .................................................. ......... <O:P></O:P>
.................................................. .......... .................................................. .......... .................................................. ..........<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2. BÖLÜM[/B]<O:P></O:P>
Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır.<O:P></O:P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 465.5pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=621 border=1 ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="HEIGHT: 12.5pt; mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=151>
İNCELEME YAPAN <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 352.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=469>
<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.4pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=151>
İNCELEME TARİHİ <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 352.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=469>
<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.5pt; mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=151>
İMZA <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 352.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=469>
<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.5pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=151>
DÜŞÜNCELER <O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 352.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " vAlign=top width=469>
<O:P></O:P></TD></TR></T></T></TABLE>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3. BÖLÜM[/B]<O:P></O:P>
a)Aşağıdaki tabloyu yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kurucu/mevcut ortaklar ile gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlar için doldurunuz.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto -30.6pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1 ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 144pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=192>
<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=72>
<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=132>
<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=312 colSpan=4>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bu Bölüm (Var/Yok) Şeklinde Doldurulacaktır.[/B]<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 144pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=192>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Adı Soyadı[/B]<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; transparent: " width=72>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Statüsü[/B]<O:P></O:P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99pt; PADDIN