Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: DERNEKLERDE TİCARİ FAALİYET

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  29.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  146
  Öncelikle kolay gelsin.Bizim köyümüzün yardımlaşma derneği var.Üyelerine düşük bir bedel karşılığı çay ve meşrubat satmaktadır.Lokal açma izin yılımız 1999 yılındadır.Bu ay özel yoklama memurları tarafından yoklama tutulmuştur.Biz bu yoklama tarihine göre açılış yapmak istesekte daire 1999 yılından mükellef tutarım diyor.Ayrıca tutanakta 10 adet fiş kesilmemiş diye yazıyor.Size sorum biz bu geçmiş için ve gelen özel usulsüzlük cezaları için mahkemeye gidelim mi?Yada bu konuda ne yol izlememiz hakkında yardımcı olurmusunuz.
  Kolay gelsin...

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784


  Sayın Adem ERÇİN


  Vergi dairesi tespit halinde heriye doğru tescil yapabilir.


  Denetim elemanlarının düzenlemiş olduğu tutanakta ne kadarda 10 adet fiş kesilmemiştir desede, bir tespit olduğundandava açtığınız takdirde kazanırsınız. Bu şekilde kazanılmış benimde davalarım var. Kısacası davayı kazanırsınız.Size sayın Mustafa GÜLŞEN in bu konuda hazırlamış olduğu dava dilekçe örneğini aşağıdadır.
  <DIV ="Secti&#111;n1">
  Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na
  <H1 style="TEXT-ALIGN: justify">ANTALYA</H1>
  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
  1. DAVACI ......................:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti.
  Adres:YeniToptancıHaliVakıfbankArkası
  NO: 865 – ANTALYA
  Vergi Sicil No :
  2. DAVALI.........................: ……… Vergi Dairesi Başkanlığı
  <O:P></O:P>
  3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ:<O:P></O:P>
  Türü Dönemi Tutarı(YTL) Kat Tutarı
  Özel Usulsüzlük Cezası01/2005 -12/2005 118.- 10 1,1180,00 YTL
  <O:P></O:P>
  4. DAVAYA KONU VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİNİN (Bknz.Ek1):<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  -Tarihi:..............................: 05.08.2003
  -Sıra No.............................: 20030805120000034370
  -Tebliğ Tarihi....................: 07.08.2003
  5. DAVANIN DAYANAĞI KUKUKİ DELİLLER:
  5.1. V.U.K’nun; 240, Mükerrer 257 ve 353’üncü maddeleri hükmü,
  5.2. V.U.K’nun; 173,181,199 ve 229 sıra no’lu Genel Tebliğleri,
  5.3. Danıştay’dan çıkmış aşağıda dökümleri ve özeti bulunan 5 adet konuya ilişkin karar.
  <O:P></O:P>
  KARARI VEREN YÜKSEK<O:P></O:P>
  <H3 style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify">MAHKEME VE DAİRESİ TARİHİ ESAS/NO KARAR NO’SU<O:P></O:P></H3>
  Danıştay Dördüncü Dairesi 12.04.2001 2001/637 2001/1510
  Danıştay Dördüncü Dairesi 25.01.2000 1999/1208 2000/184
  Danıştay Dördüncü Dairesi 23.09.1997 1997/548 1997/2691
  Danıştay Dördüncü Dairesi 31.01.1996 1995/2902 1996/321
  Danıştay Dördüncü Dairesi 31.01.1996 1994/5213 1995/326
  <O:P></O:P>
  5.4. Diğer İlgili Mevzuat
  <O:P></O:P>
  6. DAVANIN ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:<O:P></O:P>
  6.1 DAVANIN ESASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER:<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Vergi Usul Kanununun 353/2 maddesinde; perakende satış fişi ödeme kaydedici cihazla verilen fiş ve yolcu taşıma bileti , sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için (2003 yılında) 84.000.000.TL özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.
  <O:P></O:P>
  Şirketimize “ Ambar Tesellüm Fişi” Düzenlenmediği için Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir. Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayınlanan 173 seri no’lu V.U.K. Genel Tebliğinde “Ambar Tesellüm Fişi “nin düzenlemesi hususunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  “.....Nakliye ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri ihtiva eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilen üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlemesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  2<O:P></O:P>
  bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Ambar tesellüm fişinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur. <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  a- Makbuzu düzenleyen taşıma ambarının, adı, soyadı varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi, ve hesap numarası;<O:P></O:P>
  b- Malı tevdi edenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;<O:P></O:P>
  c- Malın ambara giriş tarihi;<O:P></O:P>
  d- Malın nev’i ve miktarı;<O:P></O:P>
  e- Malın nereye ve kime gönderildiği ( Alıcının adı ve adresi);<O:P></O:P>
  f- Alınan taşıma ücreti ;<O:P></O:P>
  g- Makbuzun düzenlenme tarihi;<O:P></O:P>
  h- Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin müteselsil seri ve sıra numarası<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Buna göre, ambar tesellüm fişiyle ambara tevdi edilen mallardan birden fazla kişiye ait olanların tek bir taşıt veya birdin fazla taşıtta taşınması suretiyle ambardan çıkışı gösterilen ve taşıma irsaliyesinde bulunması zorunlu olan diğer bilgileri de ihtiva eden liste şeklinde düzenlenecek bir taşıma irsaliyesi kullanılacaktır. Ayrıca, liste şeklinde düzenlenecek taşıma irsaliyesine tesellüm fişlerinin bir örneği ile, malı taşınan tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin de eklenmesi zorunludur.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması halinde ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, Vergi Usul Kanunun 240’ıncı maddesi uyarınca sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Ambar tesellüm fişlerinde; yukarıda sayılan asgari bilgiler yanında ayrıca, tesellüm fişinin müteselsil seri ve sıra numarası, müşterinin, komisyoncunun veya aracının adı, soyadı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgiler de bulunacaktır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Diğer taraftan, gerek ambar tesellüm fişleri ve gerekse toplu şekilde düzenlenen taşıma irsaliyesinin; Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 159 ve 164 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara uyulmak şartıyla anlaşmalı matbaalara bastırılarak veya noter tasdikli olarak kullanılması gerekmektedir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Ayrıca, tesellüm fişleri anlaşmalı matbaalara 10x20 cm. veya 22x29 cm., toplu taşıma irsaliyesi ise 28x20 cm. ebadında bastırılarak kullanılabilecektir.”
  <O:P></O:P>
  V.U.K. hükmüne göre düzenlemeye ve bu belgelerin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ayrıca 181,206,229 ve 253 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilmiştir.
  <O:P></O:P>
  6.2 KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KANUNA VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
  <O:P></O:P>
  6.2.1 Söz konusu yazı ekinde gönderilen ceza ihbarnamesi, 1 tespite (yoklama tutanağına) istinaden düzenlenmiştir.<O:P></O:P>
  Bu tespitte Ambar Tesellüm Fişi düzenlemediğimiz belirtilmiştir. Bu tespit için V.U.K.’nun 353 maddesine göre Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nca (118x1) 118.00 YTL ceza kesilmesi gerekirken kanun hükmüne aykırı olarak toplam 1,180.00 YTL Özel Usulsüzlük Cezası aşağıda gösterildiği gibi kesilmiştir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  3
  T u t a n a ğ ı n
  <DIV style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt">
  Tespit No TarihiNumarası Matrah Kat Tutarı(YTL)
  1.Tespit01.06.2005303881 118,00YTL 10 1,180.00 YTL
  <O:P></O:P>
  6.2.2. Danıştay’ın kararına göre, belge düzenlenmediğine ilişkin olarak yapılan tek bir tespit olması nedeniyle düzenlenmeyen her bir belge için ayrı ayrı değil, her bir belge türü için (örneğimizde Ambar Tesellüm Fişi İçin) 84x10= 840 milyon lira Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi gerekir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Bu hususta Yüksek Mahkeme Danıştay Dördüncü Dairesince verilmiş 12.4.2001 tarih, 2001/657 Esas ve 2001/1510 Kararın özeti aşağıdaki gibidir;<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  “213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 353.maddesinin 4108 sayılı Kanun’la değişik 2. fıkrasında, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlemediğinin, kullanılmadığının,bulunmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 30.000.000.-lira Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği öngörülmüştür. Maddede her bir belge için Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenleme belge nev-ini belirlemek için yapılmış olup, aynı nev-i belgelerin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının esas alınması gerekmektedir.
  <O:P></O:P>
  Olayda tek bir tutanakta yer alan bilgilerin her biri ayrı bir tespit sayılıp, bunlar için ayrı ayrı Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir. 01.04.200 tarihli tutanakta üç ayrı nihai tüketiciye yapılan ekmek satışı için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği tespit edilmiş düzenlenmeyen ödeme kaydedici cihaz fişi sayısı dikkate alınarak (30.000.000 x 3) 90.000.00. lira Özel Usulsüzlük Cezası kesildiği anlaşılmıştır. Ancak ortada aynı nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine ilişkin tek bir tespit bulunduğundan, tespit sayısı esas alınarak sadece bir Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi gerekirken ayrı ayrı Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesinde isabet görülmemiştir.”(Bknz.Ek:5).
  <O:P></O:P>
  Yukarıda yaptığımız kanunu açıklamalar ile Yüksek Mahkeme Danıştay tarafından verilmiş yargı kararı nazara alınarak kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının iptali yönünde karar verilmesi gerekir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  6.2.3. Özel usulsüzlük Cezasının kesilmesine esas alınan tutanakta belirtilen araçlar şirketimize ait olmayıp, bu tutanağı imzalayan da şirketimizi temsil ve ilzama yetkili değillerdir. Bu tutanak şirketimizin bilgisi dışında düzenlenmiş olup, bu tutanak esas alınarak özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ayrıca, tutanakta belirtilen hususların doğru olup olmadığı kanuni defter ve belgelerimiz üzerinde kontrol edilmeden ceza ihbarnamesi düzenlenmiştir. Halbuki, defter ve belgelerimiz üzerinde gerekli kontrol yapılsaydı tutanakta yer alan hususların kısmen hatalı olduğu görülecekti. Esasen, Özel Usulsüzlük Cezasının doğru ve yetkili kişilerce yapılan bir tespite dayanması gerekmektedir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Yüksek Mahkeme Danıştay Dördüncü Dairesince verilen ve özetleri aşağıda belirtilen kararlarda da mükellef veya temsilcisi tarafından imzalanmayan tutanaklara istinaden özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği görüşü benimsenmiştir.
  <O:P></O:P>
  - Sevk irsaliyesi düzenlenmediğine dair tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç sürücüsüne imzalattırılması halinde, Özel Usulsüzlük Cezası kesilmez(Bknz.Ek:6).
  Bu açıklamalar ve yüksek yargı kararları nazara alınarak tarafımıza kesilen özel usulsüzlük cezasının iptaline karar verilmesi gerekir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  4
  7. SONUÇ VE İSTEM:
  <O:P></O:P>
  İş bu dava dilekçesi ve eklerinde ortaya koyduğumuz tüm ifade, iddia ve kanıtlarımızın dikkat alınması sonucunda ;<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  7.1. Dilekçemizin 6. Bölümünde belirtilen nedenlerle özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  7.2. Her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin davalı idareye yüklenmesine,
  <O:P></O:P>
  Karar verilmesini arz ve talep ederiz.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Saygılarımızla.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Antalya, 25.08.2005 <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Davacı
  <O:P></O:P>
  X Gıda Dağıtım Paz. Tic. Ve San. Ltd. Şti.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  EKLER DİZİNİ
  <O:P></O:P>
  EK: 1- 05.08.2003 tarih 200308005120000034370 Sayılı Vergi/Ceza ihbarnamesi
  2- 1 Adet tutanak,
  3- Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 2001/637 Esas,2001/1310 Karar Sayılı Kararı
  4- Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin 1999/1208 Esas, 2000/184 Karar Sayılı Kararı
  5- Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 1997/548 Esas,1997/2691 Karar Sayılı Kararı
  6- Danıştay dördüncü Dairesi’nin 1995/2902 Esas, 1996/321 Karar Sayılı Kararı
  7- Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 1994/5213 Esas, 1995/326 Karar Sayılı Kararı
  8- İmza Sirküleri.Edited by: mustafa
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •