<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=8 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR>
<TD rowSpan=2></TD>
<TD =black10 vAlign=top align=right width="100%">29 Kasım 2005 13:36
<HR width="100%" noShade SIZE=1>
</TD></TR>
<TR>
<TD =black14 align=left>Başbakan Erdoğan, gelir verisi mükellefleri için uygulanan tarifede değişikliğe giderek, dilim sayısının 5'ten 4'e indirileceğini söyledi.</TD></TR>
<TR>
<TD width="100%" background=images/dot_black.gif colSpan=100 height=1></TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD>
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gelir verisi mükellefleri için uygulanan tarifede değişikliğe giderek, dilim sayısının 5'ten 4'e indirileceğini söyledi.

Erdoğan, tarifede en düşük oranın yüzde 15, en yüksek oranın ise yüzde 35 olacağını bildirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, ücret gelirleri ile
diğer gelirler için ayrı ayrı uygulanan tarifeyi teke indireceklerini kaydetti. Erdoğan, ''Tarifedeki dilim sayısı 5'ten 4'e inecek. Yeni tarifede en düşük oran yüzde 15, ikinci dilim yüzde 20, üçüncü dilim yüzde 27, en yüksek oran ise yüzde 35 olacak. Bu, daha önce yüzde
40'tı'' dedi.

Beyanname ile beyan edilen gelirler üzerinden yüzde 40'a kadar yükselen dilimlerin, ücret dilimlerine paralel şekilde yüzde 15'ten başlayıp yüzde 35'te sona eren bir yapıya dönüştürülmüş olacağını belirten Erdoğan, yeni uygulamayla hem ücret dilimlerinin tarife yapısının dünya uygulamalarına uygun haline geleceğini, hem de
beyanname veren mükellefler için vergi oranındaki tüm dilimlere 5 puanlık bir indirim sağlanmış olacağını söyledi.

Erdoğan, gelir vergisi için uygulanan en yüksek oranının yüzde 35'e, kurumlar vergisinin de yüzde 20'ye çekilmesiyle, Türk yatırımcı için yüzde 44 olan vergi yükünün yüzde 34'e, kürsel sermaye için ise yüzde 37 olan yükün yüzde 28'e indirilmiş olacağını kaydetti.

Bu düzenlemenin, Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmeye dönük bir adım olduğuna işaret eden Erdoğan, vergi oranlarındaki bu indirimin, küresel sermaye yatırımlarını çekebilmek adına Türkiye'nin
komşusu olan, AB üyesi olmuş veya olacak ülkelerle rekabet edebilme gücünü büyük ölçüde artıracağını vurguladı. Erdoğan, Bu durumun Türkiye'yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirerek ülkeye dönük doğrudan küresel sermaye yatırımlarını hızlandıracağını, ayrıca komşu ülkelerde yatırım yapma arzusu içinde olan yerli yatırımcının, bunu kendi ülkesinde yapmaya teşvik edeceğini belirtti.

-''KAYIT DIŞI BAHANESİ DE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK''-

Kurumlar vergisindeki istisnanın kaldırılmasının, mükelleflerin sadece vergi avantajından yararlanabilmek için yatırım yapmaları yerine, gelecekteki getirisini dikkate alarak daha farklı alanlara yönelmesini sağlayacağına dikkati çeken Erdoğan, yeni yatırımların hem işsizlik, hem de gelir dağılımındaki farklılığı gidermede önemli rol oynayacağını ifade etti.

Başbakan Erdoğan, düzenlemeyle mükelleflerin, vergi yüksekliğini gerekçe göstererek kayıt dışına yönelmesini engelleyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

''Böylece bu bahane de ortadan kalkmış olacaktır. Yapılan iyileştirmelere rağmen kayıt dışı çalışmaya devam edenler de -hiç kusura bakmasınlar- onlar da en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Bunun aynı zamanda psikolojik etkisi de olacaktır. Boş beyanname veren
veya vergi ödemeyenleri, vergi öder hale getirecektir. Ama karşı taraftan da aynı iyi niyeti görmek istiyoruz. Bu ülke 73 milyonluktur. Burada kimse için bir ayrımcılık içinde olamayız. Hepimiz sorumluluğumuzu bileceğiz. Vatandaş olmaktan kaynaklanan bir sorumluluk bilinci olmalı. Her alanda, her sahada bunu yakalamak
zorundayız. Buna kavuşursak, Türkiye inanıyorum ki şu anda geldiği noktanın çok daha üzerine süratle ulaşacaktır.''</TD></TR></T></TABLE>