Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Akaryakıt Pompa Fişi ....

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  55


  Üzerinde, Alıcıya ait;


  Ünvan, Adres, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası olmayan ve


  sadece Aracın Plakasının yazdığı, Akaryakıt Pompa Fişi, Fatura yerine geçer mi?


  Kdv indirilebilir mi ve gider olarak yazılabilir mi?


  Teşekkürler...
  Forum

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609


  Sayın Üye,


  Akaryakıt Pompa Fişi ile bunu yapamayacağınızı düşünüyorum. Bunun yerine zaten perakende satış fişi yasada geçmektedir. Edited by: Mustafa Gülşen
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  55


  Sn. Mustafa Bey;


  İlk yazımda detaya değinmedim fakat Fiş üzerinde;


  Akaryakıt bayii'nin ticari bilgileri, fiş tarihi, alınan akaryakıtın Lt.'si, Aracın Plakası,


  Fişe ait Kdv, Genel Toplam bilgileri yer almaktadır.


  Fişin en alt tarafında ise, Akaryakıt Şirketinin(Shell)'inLogo'su bulunmaktadır.


  Aracı kullanan personelimizden, Bu fişlere karşılık Bayii'den Fatura almasını istediğimizde, Akaryakıt Bayii'nin,


  "Fatura düzenlemiyoruz, bu fişi kullanabilirsiniz"


  diyerek fatura vermediklerini belirtmektedir.


  Tekrar bu konu ile ilgili cevabınızı sizden veya diğer forum kullanıcılarından rica ediyor, ilginiz için teşekkür ediyorum.


  Edited by: 999333
  Forum

 4. #4
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609


  Sayın Forum Üyesi,


  Üzerinde ne bilgi olursa olsun, fatura veya yasada sayılan diğer vesikaların yerine hiç birşey kullanılamaz. Bunu ancak, kanun koyucu belirler.


  Yineliyorumki bu fiş resmi belge niteliği taşımamaktadır.


  Yine diğer forum üyeleri arkadaşlarımızdan görüşünü alalım.


  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 5. #5
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Kasım.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  31


  Bir kere bu belgeye akaryakıt pompa fişi demenin kafaları karıştırdığını düşünüyorum..Zira konuyla ilgili tebliğlerin hep "Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri" çerçevesinde çıktığını,ödeme kaydedici cihazlar gibi bahsi geçencihazların da vergi dairesine kaydının yapılıp ruhsat alınması nedeniyle adı geçen belgelerin fatura ve fatura yerine geçen belge yerine geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.. Size konuyla ilgili 1/11/2005 tarihinde yayınlanan Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/6'yı ve bir gazete güpürünü aktarmak istiyorum..


  __________________________________________________ __________ _______  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Başlık</TD>
  <TD width=680>Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/6</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Tarih</TD>
  <TD width=680>01/11/2005</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=76>Sayı</TD>
  <TD width=680>ÖKC-6/2005-3</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=756 colSpan=2>
  <DIV align=justify></TD></TR></T></T></TABLE>
  <CENTER>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=737>

  <DIV align=center>T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/6

  <DIV align=center>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=240>Konusu</TD>
  <TD width=434>: Akaryakıt Pompaları (LPG dahil) Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanıncaya Kadar Düzenlenecek Belgeler ve Cihaz Kayıt İşlemleri </TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=240>Tarihi</TD>
  <TD width=434>: 01/11/2005</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=240>Sayısı</TD>
  <TD width=434>: ÖKC-6/2005-3 </TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=240></TD>
  <TD width=434></TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=240>İlgili olduğu maddeler</TD>
  <TD width=434>: 3100 Sayılı Kanun Madde 10</TD></TR></T></T></TABLE>  <DIV align=justify>


  1- Giriş:


  Akaryakıt Pompaları (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar, akaryakıt ve LPG satışlarında düzenlenecek belgeler ile söz konusu ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kaydına ilişkin işlemler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


  2- Akaryakıt ve LPG Satışlarında Düzenlenecek Belgeler:


  Bilindiği üzere, 66 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 2. bölümünün sonunda “Akaryakıt istasyonu işletmecileri 01/11/2005 tarihinden itibaren (01/11/2005 tarihi dahil) kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, pompa totalizatörlerindeki rakamları değil, ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve perakende satış fişlerinde yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır. 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “akaryakıt satışlarında hasılatın pompa totalizatörlerinden tespit edilebileceği”ne dair hükmü 01/11/2005 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.” denilmiştir.


  Buna göre akaryakıt istasyonu işletmecileri, 01/11/2005 tarihinden itibaren pompalardan gerçekleştirilen her türlü akaryakıt (LPG dahil) satışının belgelendirilmesinde (pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar), her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere fatura veya perakende satış fişi düzenleyeceklerdir. Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi müşterinin istemesi halinde fatura düzenleneceği tabiidir. Ayrıca, işletmelerde mevcut ödeme kaydedici cihazların da söz konusu satışların belgelendirilmesinde kullanılması mümkün bulunmaktadır.


  Yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenen belgelerde taşıtın plaka numarası bulunmayabilecektir.


  Ödeme kaydedici cihazların akaryakıt pompalarına montaj işlemlerinin tamamlandığı (pompanın manuele alınamamasının gerçekleştirildiği ve ödeme kaydedici cihazların mali hale getirildiği) tarihten sonra gerçekleştirilecek akaryakıt satışları ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilecektir.


  3- Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları:


  Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan akaryakıt (LPG dahil) satışlarında (pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar), yukarıda belirtildiği gibi her bir teslim için ayrı ayrı fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.


  Akaryakıt dağıtım şirketleri ile işletmeler arasında yapılan anlaşmalara dayanılarak, taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıt satılmasına ve bu satışlara ait ödemelerin, müşteri tarafından bizzat akaryakıt dağıtım şirketine yapılmasına ilişkin satış işlemlerinde; (katma değer vergisi açısından) vergilendirme dönemi aşılmamak ve fatura düzenleme süresi gözönünde bulundurulmak şartıyla, akaryakıt bayii tarafından akaryakıt dağıtım şirketine, akaryakıt dağıtım şirketi tarafından da söz konusu sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıt satın alan işletmeye fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu faturalarda gösterilen tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp beyan edileceği tabiidir.


  4- Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazların Vergi Dairesine Kaydı:


  27 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinde, kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin cihazlarını, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettirecekleri ve bu işlemle birlikte her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı vergi dairesinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacakları açıklanmıştır.


  Ödeme kaydedici cihazların akaryakıt pompalarına montajı işleminin zamana ihtiyaç göstermesi, fatura tarihi ile cihazın montajı ve kullanımı arasındaki sürenin onbeş günlük kayıt süresini aşabileceği durumu dikkate alınarak pompalara bağlanacak ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kaydında mükelleflerden fiş örneği istenmemesi; kayıt işleminin, dilekçe, cihazın iktisabına ilişkin fatura fotokopisi ve ruhsatnameye dayanılarak gerçekleştirilmesi; ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazların açık alanda kullanılması, ödeme kaydedici cihaz levhalarının asılmasına uygun bir fiziki ortam bulunmaması sebebiyle, söz konusu cihazlar için “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”nın düzenlenmemesi, bunun yerine cihaz ruhsatnamesinin (cihazın marka, model, sicil no. ve onayına ilişkin bilgilerin yer aldığı) sayfasına ilgili vergi dairesince “kaydedilmiştir”şerhi düşülüp tasdik edilmek suretiyle mükellefe verilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu ruhsatnamelerin, gerektiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere, cihazın kullanıldığı işletmede muhafaza edilmesi gerekmektedir.


  Duyurulur.  <DIV align=right>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=189></TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=189>
  <DIV align=center>Osman ARIOĞLU</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=189>
  <DIV align=center>Gelir İdaresi Başkanı</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=189></TD></TR></T></T></TABLE>

  ______________________________________________</TD></TR></T></T></TABLE></CENTER>

  <A ="koyubaslik">Maliye, benzin fişi almayan vatandaşa ilk cezayı kesti</A>


  Akaryakıt istasyonlarına yazarkasa mecburiyeti getiren Maliye, işi sıkı tutuyor. Müfettişler denetime başladı. Ancak kabak önce vatandaşın başına patladı. Fiş almayan Hüseyin Ö.’ye 11 YTL ceza kesilirken, vatandaş bunu istasyon sahibinden almayı başardı.


  Devlete yıllık maliyeti 2,5 milyar Yeni Türk Lirası’nı bulan akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden Maliye, istasyonlarda başlattığı ‘fatura-fiş’uygulamasının başarılı olması için kararlı. 1 Kasım’da yazarkasa olmasa bile elle fiş yazılması mecburi hale getirilirken, uygulamada aksaklıkların yaşanması Maliye’yi harekete geçirdi. Denetimlerin ilk gününde vatandaş da ceza yemekten kurtulamadı. Vergi Usul Kanunu’ndaki ‘fiş almayan vatandaşa ceza’ yetkisi yıllar sonra İstanbul’da kullanıldı. İlk olarak Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonlarını denetleyen İstanbul Gelir İdaresi yetkilileri, akaryakıt istasyonlarından fiş almayan beş vatandaşa ceza uyguladı. Dün de Üsküdar Altunizade Total akaryakıt istasyonundan fiş almayan otomobilin şoförü Hüseyin Ö. durduruldu. 15 yeni liralık benzin almasına rağmen fiş istemeyen Hüseyin Ö.’ye 11 YTL ceza verildi. Bayinin işletmecisi Doco Petrol’e ise 118 yeni lira ceza kesildi. Gökhan K.’ya ait olduğu öğrenilen aracın şoförü Hüseyin Ö. vergi denetmenlerinin, ‘Niye fiş almadınız?’ sorusuna “Ben fiş kullanmıyorum ki.” cevabını verdi. İstasyonun fiş vermesinin, kendisinin de saklamasının yasal zorunluluk olduğu hatırlatılırken, şoför cezayı istasyon sahibinden istedi. Tartışmanın sonunda Hüseyin Ö. 11 yeni lirayı istasyon sahibinden almayı başardı.


  Bağdat Caddesi'nde önceki gün denetlenen yedi istasyondan sadece birinde fiş-fatura uygulamasına tam olarak uyulduğu görüldü. Kanunlara uyan istasyonda sadece iki pompa görevlisi fiş kesmekle görevlendirilmişti. Bir istasyonda fiş verilmediği tespit edilerek hakkında işlem yapılırken, fişini almayan vatandaş bulunamadı. Geri kalan beş istasyona ise fiş kesmedikleri için 590'ar YTL ceza verildi. İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, Anadolu ve Avrupa yakasında müşteriye fiş vermeyen 11 istasyona toplam bin 534, bu istasyonlardan fiş almayan 13 vatandaşa da toplam 306 yeni lira ceza kesti. Dün denetlenen Altunizade Total istasyonu ile birlikte fiş almadığı için ceza alan vatandaş sayısı 14, istasyon sayısı ise 12'ye ulaştı.


  Gelir İdaresi Başkanlığı, 1985'ten itibaren uygulamada bulunan akaryakıt istasyonlarında isteğe bağlı fatura ve fiş kesilmesi işlemine son verdi. Buna bağlı olarak, LPG'ler dahil bütün akaryakıt istasyonları, belge düzenine geçirildi. Bu çerçevede, pompalara yazarkasa kapsamında olsun olmasın, Türkiye'deki bütün istasyonlar, 1 Kasım'dan itibaren, müşterinin isteğine bağlı olmaksızın sattıkları akaryakıt ürünleri karşılığında fatura, perakende satış fişi ya da yazarkasa fişi verecek. Fatura-fiş verme zorunluluğuna aykırı hareket eden işletme sahiplerine, düzenlenmeyen her belge karşılığında 118 yeni lira para cezası kesilecek. Uygulama 1 Kasım'da sancılı başlamıştı. Yaklaşık 8 bin akaryakıt bayiinden sadece 200'ünde pompalara yazarkasa takılabilmesinden dolayı sıkıntılar yaşandı. Maliye'nin yazarkasa takmayanların elle fatura ve fiş kesmesini zorunlu kılması sebebiyle istasyonların büyük bir kısmında kuyruklar oluştu. Pompacıların bir elinde fatura, diğer elinde kalemle isim, adres, vergi dairesi ve araç plakası gibi bilgileri doldurmaya çalışması, hem bayi sahipleri hem de müşterileri şaşırttı. Adının açıklanmasını istemeyen bir istasyon yetkilisi, “Birçok müşteri ‘vaktim yok' diyerek almak istemiyor.” şeklinde konuşmuştu. Bu tabloyu gören Maliyeci, bayramdan sonra harekete geçti. İstasyonlarda denetimler fiş-fatura almayan vatandaşa da ceza kesilerek başladı. Vatandaşa sadece benzin istasyonunda değil herhangi bir alışverişten sonra fiş almaması halinde cezayı, Maliye memurları değil yalnızca vergi denetmeni ve hesap uzmanı kadrosundaki ‘üstad' olarak anılan Maliyeciler kesebiliyor. İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı da istasyonlarda başlattığı baskınlarda ‘üstad' Maliyecileri görevlendirirken, halkı fiş almaya zorlamak için bireye karşı ceza yetkisini kullanmalarını istedi. Bugüne kadar sadece şirketlerle ilgili cezalı işlem tutanağı düzenleten Gelir İdaresi, ilk defa üstadlara vatandaşa sokakta ceza kesme yetkisini kullandırdı. İstanbul'daki yetkililer, “Fişi şirket sahibinin müşteri istemeden vermesi gerekiyor. Ancak vatandaşı fiş almaya zorlamak, alması gerektiğini hatırlatmak ve bilmeyenlere öğretmek için yıllar sonra ilk defa sokağa çıkıp bu yetkimizi kullandık. Bundan böyle fiş almayan vatandaş Vergi Usul Kanunu yönünden suç işlediğini bilsin ve alışverişte fişini mutlaka talep etsin.” diye konuştu.


  Denetimden kaçanın cezası katlanıyor


  Edinilen bilgilere göre fiş almama cezasını vatandaş ilk gün öderse 11,8, bir hafta içinde öderse 23,6, bir haftayı aşarsa 43,6 Yeni Türk Lirası olarak ödüyor. Araç sahibi kaçarsa ceza 420 yeni liraya çıkıyor. Şirketler ise vermediği her fiş başına 118 yeni lira ceza ödüyor. Kesilen cezalar en yakın vergi dairesine ödenebiliyor. Maliye, denetimlerin süreceği uyarısında bulunurken, vatandaşların mutlaka akaryakıt fişi alması gerektiğini belirtiyor.


  Verginin patronuna fiş verilmeyen Bolu’da denetim


  Bayram tatili dönüşünde Bolu'da 3,5 YTL'lik ekmek alan Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu'nun zorlamayla aldığı 7 YTL'lik fişi yırtıp atması üzerine Bolu Defterdarlığı harekete geçti. Defterdar Süleyman Karakaş, “Bu işyerinin ismini öğrenemedik. Ama yol üstündeki bütün işyerlerine karşı bugün (dün) denetim yaptık. Zaten biz bu yol güzergahındaki işyerlerini haftada iki defa denetliyoruz. Her defasında da belge düzenine uymayanları cezalandırıyoruz.” dedi. Arıoğlu, Bolu'da esnafın fiş vermek istememesini anlatırken, vatandaşları akaryakıt dahil her türlü alışverişinde fiş almaya çağırmıştı.


  10.11.2005
  İbrahim Balta
  İstanbulEdited by: Seza Burgu

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  23.Mayıs.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  115


  sayın 999333 parekende satış fişleri vergi usul kanununda fatura ve fatura yerine geçen belgeler arasında sayılmıştır işletmenin devamlılığı ile igili olmak üzere yapılan ve belgelendirilen hertürlü fatura, ödeme kaydedici cihaz fişleri ve parekende satış fişleri gider yazılabilir fakat bu uygulamada fişi alan taraf gerçek usulde ticari veya kurum kazancına tabi ise kdv nin gösterilmesi yeterli olacaktır. ayrıca işletme aktifine kayıtlı her türlü araç için yapılan giderler ve akaryakıt alışları gider olarak yazılır. sonuçta işletme ile ilgili olması yeterli verilen vesikanın cinsi farketmez.
  SAYGILARIMLA

 7. #7
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  55
  İlgi gösteren tüm forum kullanıcılarına açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum...
  Forum

 8. #8
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609

  Şimdi olay aydınlığa kavuştu. Bu fiş sanırım Akaryakıt pompalarına bağlanan yeni ödeme kaydedici cihazlardan alınan fiş.


  Halen bir müşterimdeödeme kaydedici cihaz pompalara bağlanamadığı için perakende satış fişleri vediğer vesikalar ile işlemler sürdürülmektedir. Bu nedenle fişi algılayamadım.

  Edited by: Mustafa Gülşen
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •