<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">24 Kasım 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Vergi kayıp ve kaçağında 24 katrilyonluk rekor

DAHA 2005 yılı sonuna gelmeden, vergi kayıp ve kaçağı yönünden, 2005 yılının ‘katlamalı rekor’ kırılan bir yıl olacağı belli oldu.2000-2004 yıllarında yapılan vergi incelemelerinin sonucu, tablo 1’de gösterilmiştir.

ÜRKÜTEN TABLO

2005 yılında yapılan vergi incelemelerinde; bankalar, büyük şirketler, bankalardaki yüksek tutarlı hesap hareketleri ile menkul kıymet gelirleri ve gayrimenkul gelirleri üzerinde, Türkiye çapında kapsamlı bir vergi incelemesi yapıldı.

Bu vergi incelemeleri sonucunda, 2005 yılının ilk 10 ayında Gelirler Kontrolörlerince bulunan matrah farkı tutarı, yaklaşık 24 milyar YTL (24 katrilyon TL) gelmiş geçmiş tüm yılların, matrah farkı rekoru oldu.

Gelirler Kontrolörleri’nin bulduğu bu rekor matrah farkına, diğer denetim birimlerinin bulduğu farkı da ekleyip, olayı yıllık bazda düşündüğümüzde; vergi kayıp ve kaçağı yönünden 2005 yılı ‘katlamalı rekor’ kırılan bir yıl olarak göze çarpıyor.

Vergi denetmenlerinin ise genellikle büyük mükellefleri inceleyemeyişi ve bir kısmının merkezi denetim elemanlarının refaketinde çalışması, bazı sonuçların istatistiklere tam olarak yansımasını engelliyor.

2005 yılı vergi inceleme sonuçları, (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer vergiler toplamı olarak) tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablodan da farkedileceği gibi, vergi mükelleflerinin, yaklaşık yüzde 1’i incelenebilmiş. 2005 yılında yapılan vergi incelemelerinde, beyan edilen toplam matrahın yüzde 140’ı oranında matrah farkı bulunmuş. Bu oran, denetim birimlerine göre değişiyor.

Ancak, bulunan fark Türkiye genelindeki vergi kayıp ve kaçağı için ölçü değil. Daha açık bir anlatımla; ‘100 YTL beyan ediliyor 140 YTL kaçırılıyor’ diye genel bir yorum yapmak yanlış olur. Kaldı ki inceleme sonucu kesilen vergi ve cezaların, ne kadarlık tutarının tahsil edilebildiği de önemli... Bunun da denetim birimleri itibariyle, her yıl açıklanmasında yarar var. Bu tür bir açıklama, denetimin etkinliğini ve verimliliğini de artırabilir.

Vergi kayıp kaçağı ve kayıtdışılığın önlenmesinde, denetim ve denetim birimleriyle ilgili sorunları çözülmesi de önemli...


Arsa değerine

itiraz süresi geçti

EMLAK vergisi ile ilgili değer tespitleri yine kafaları karıştırdı...

Hürriyet
’te 13 Temmuz 2005 tarihli ‘Muhtarınız Sizin için Dava Açtı mı?’ başlıklı yazımızda da uyardığımız gibi;

Vatandaşlar, arsa değerlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle, vergi mahkemesine dava açamıyorlar.

Ticaret odaları ve mahalle muhtarları dava açabiliyor.

Bununla ilgili dava açma süresi geçmiş durumda.
Ticaret Odası da muhtarlık da arsa değerinin indirilmesi için, süre geçtiği için, dava açamaz.

Ancak, Türkiye genelinde, takdir edilen arsa değerlerine baktığımızda, korkulacak bir durum yok. 2002’de yüzde 5.000 hatta yüzde 10.000’lik değer artışları olmuştu. Bu kez arsa değeri 4 yıl öncesine göre yüzde 100 civarında artırılmış. Zaten son üç yıldır emlak vergisi değerleri, yeniden değerleme oranına göre yüzde 60 civarında yükseltilmişti. Bu nedenle 2002 yılına göre 2006 yılında arsa değerine yapılan yüzde 100 civarında değer artışı, önemli bir vergi yükü getirmez. Ancak, yakında vergi oranlarının yüzde 50 artırılması sözkonusu. Bu artış olursa, ciddi bir vergi artışı ortaya çıkar.
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>