<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 5px">
<DIV ="subject">
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=520>
<T>
<TR>
<TD align=middle></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<TABLE id=Table9 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=520>
<T>
<TR>
<TD =manset style="TEXT-ALIGN: justify">Hükümetin bayram öncesinde Meclis’e sunduğu, Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını planlayan tasarının üzerinde önemli değişiklikler yapılarak Meclis’e sevk edilmesine karar verildi.</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>
<DIV ="subject">
<DIV ="subject">Prim borcuna süper indirim
24 Kasım 2005 Perşembe
<DIV ="">&gt; Yücel Kayaoğlu

ANKARA- Hükümetin bayram öncesinde Meclis’e sunduğu, Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını planlayan tasarının üzerinde önemli değişiklikler yapılarak Meclis’e sevk edilmesine karar verildi. Buna göre, hükümetin bayram öncesi Meclis’e gönderdiği tasarıda yer alan ve prim borçlarına ortalama yüzde 30-40 indirim öngören düzenlemenin değiştirilerek indirim oranlarının yüzde 70’e kadar çıkacağı belirtiliyor. SSK ve Bağ- Kur Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını planlayan tasarının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın yapılacak görüşmeleri ‘Tasarı üzerinde yeni bir çalışma yapılacağı’ sebebiyle ertelendi. Tasarıdaki SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına uygulanacak gecikme cezaları ve faizlere hem kamuoyundan hem de AK Parti içinden gelen tepkiler nedeniyle yarın yeni bir öneri üzerinde çalışma yapılması kararı alandı. Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonunun AK Partili üyeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ilgili bürokratların yapacağı toplantıda yeni bir borç yapılandırma sistemine yönelik toplantı yapacak. Çalışma sonucunda ortaya çıkacak metin bütçe görüşmelerinden sonra önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Ardından da Genel Kurul gündemine indirilecek.

21.3 katrilyonluk alacak
Öte yandan, Bağ- Kur ve SSK’ya olan borçlar, 2002 yılından 2004 yılı sonuna kadar yüzde 74 oranında arttı. Tasarının yasalaşması durumunda SSK’ya olan toplam 4.6 milyar YTL (4.6 katrilyon lira) borç yeniden yapılandırılacak. Bu miktar SSK’nın toplam alacağının yüzde 63.7’sine tekabül ediyor. SSK verilerine göre, özel sektöre ilişkin olarak bir milyon 446 bin borçlu dosya bulunuyor. Bağ- Kur’a ise 31 Mart 2005 tarihi itibariyle toplam 2 milyon 187 bin kişinin borcu bulunuyor. Bağ- Kur’un 31 Mart 2005 tarihi itibariyle toplam prim alacağı ise 16.7 milyar YTL (16.7 katrilyon lira).

&gt; Mevcut tasarı nasıldı?
Hükümetin bayram öncesi gönderdiği ve ‘beklentileri karşılamadığı’ eleştirisi yapılan tasarı ile SSK ve Bağ- Kur prim borçlarına 36 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiriliyordu. 31 Mart 2005 tarihine kadar olan borçları kapsayacak düzenleme ile primlere uygulanan gecikme ceza ve faizlerinde indirime gidilmesi planlanıyordu. Bağ- Kur’daki tüm borçlar ile SSK’da borç aslı 50 bin YTL ve altında olanlar için, borç asıllarına 1998 sonuna kadar gecikme cezası, 1999’dan başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası oranları yerine TEFE oranı uygulanarak borçlar yeniden hesaplanacak. Bu sistemle gecikme cezası ve faizle birlikte toplam prim borcuna ortalama yüzde 30-40 oranında bir indirim öngörülüyor.

Yeni düzenlemede ne var?
AK Partili komisyon üyeleri hazırlanacak yeni tasarı önerisinin mevcut tasarıdan farklı olarak ‘SSK ve Bağ- Kur prim borçlarına uygulanan gecikme cezaları ve faizlerin silinmesi, borç aslına bileşik TEFE oranının uygulanması, ortaya çıkacak borç toplamının da 36 takside bölünmesi’ şeklinde olacağını dile getirdiler. Bu sistemle toplam prim borcuna ortalama yüzde 70 civarında bir indirim sağlanacağı belirtiliyor. Yeni düzenleme 31 Mart 2005 tarihine kadar olan prim borçlarını kapsayacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, yapacakları çalışma sonucunda Vergi Barışı düzenlemesinde olduğu gibi prim borçlarının da tahsil edilebilir duruma getirileceğini söyledi.
Edited by: mustafa