Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMASI

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  23
  Madencilik sektöründe maden sahasının rödovans ile kiralanması ve elverişli maden çıkartana kadar yapılan masrafların kaydı ve maden dairesine yatırılan harçların kaydı nasıl olmalıdır.bilgisi olan meslektaşlarımız bu konuda bilgi verirlerse çok teşekkür ederim.İyi çalışmalar

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  24

  Sayın Tuncay


  1**Madencilikte petrol aramalarıda dahil arama döneminde yapılan masraflar yatırım harcamalarına alınır.Yapılmakta olan yatırımlar hesabına alınır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">258.01. Yatırım İndirimi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  258.001. Bina İnşaat Maliyeti
  258.01.001.00. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  258.01.001.01. İşçi Ücret ve Giderleri
  258.01.001.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
  258.01.001.030 Etüd ve Proje Giderleri.
  258.01.001.031 Diğ. Dış. Say.Fay.Hizm.
  258.01.001.04. Çeşitli Giderler
  258.01.001.05. Vergi, Resim ve Harçlar
  258.01.001.06. Genel Yönetim Gider Payı
  258.01.001.07. Finansman Gider Payı
  258.01.001.08. Diğer Bina İnşaat Maliyeti
  258.01.001.09. Yatırım Maliyetini Azaltıcı Unsurlar (-)
  258.01.001.090 Sübvansiyonlar
  258.01.001.091 Diğer Maliyet Azaltıcı Unsurlar
  258.01.003. Gayri Maddi Haklar
  258.01.003.00 Bilgisayar Programları
  258.01.003.01 Diğer Gayrimaddi Haklar
  258.01.004. Alet, Edevat, Mefruşat ve Büro Demirbaşları
  258.002. Yer altı ve Yerüstü Düzenleri


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">258.02. Yatırım İndirimi Kapsamında Olmayan Yatırım Harcamaları[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]258.02.001.Kullanılmış İktisadi Kıymetler
  258.02.002. Mal ve Hizmet Üretimi ile ilgili olmayan Alet, Edavat, Mefruşat ve Büro Demirbaşları
  258.02.003. Bedelsiz Olarak İktisap Edinilen İktisadi Kıymetler
  258.02.004. Satın Alınan veya İnşa Edilen Binalar
  258.02.005.Arsa ve Araziler
  258.02.006. Binek Otomobil, Deniz Araçları ve Hava Taşıtları
  258.02.007. Yurtdışı Yatırımlarda Kullanılan İktisadi Kıymetler
  258.02.008 Diğer İktisadi Kıymetler

  Hesabın yatırım döneminde kullanılması ile ilgili olarak aşağıda örnekler verilmiştir. Örneklerde 7-A gider seçeneği gözönüne alınmıştır. Bina inşaatı nedeniyle ilk madde ve malzemenin satın alınması aşamasında aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır.

  <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:line></v:line></v:line> __________________ .../.../2003 _________________
  150. İLK MADDE VE MALZEMELER HES. .........................
  191. İNDİRİLİCEK KDV ...........................
  329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR ........................
  İlk madde ve malzeme alımı
  ____________________ __________________

  Yukarıdaki işlemde satın alınan ilk madde ve malzemeler bina inşaat nedeniyle tüketildiğinde aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır.
  </v:line></v:line></v:line>__________________ .../.../2003____________________
  258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES. ........................
  258.01.001.00.İlk Madde ve Mlz.Gid.
  150.İLK MADDE VE MALZ. ........................
  Bina inşaatı nedeniyle ilk madde ve malzeme tüketimi __________________ __________________

  Bina inşaat nedeniyle inşaat işinde çalışan personele ücret tahakkuk ettirildiğinde aşağıda belirtilen kayıtlar yapılabilir.
  </v:line></v:line></v:line>__________________..../..../2003____________________
  258. YAPILMAKTA OLAN YAT. .........................
  258.01.001.01. İşçi Ücret ve Giderleri .
  360. ÖDENECEK VERGİ VE FON. ........... ........... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. ........................
  381. GİDER TAHAKKUKU .......................
  ____________________ __________________
  Bina inşaatı nedeniyle dışarıdan etüd ve proje için hizmet alındığında, aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır.
  </v:line></v:line></v:line>____________________.../.../2003_ ________________
  258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES. .........................
  258.01.001.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz
  191. İNDİRİLECEK KDV ...........................
  329. DİĞER TİC. BORÇLAR .......................
  _________________ __________________

  Yatırım döneminde gerçekleşen finansman ve genel yönetim giderlerinin yatırım maliyetine yansıtılması aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
  __________________.../.../2003______________________
  </v:line></v:line></v:line>258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES. . .......................
  258.01.001.06.Genel Yön. Gid. Payı
  258.01.001.07.Finansman Gid.Payı
  771. GEN.YÖN.GİD. YAN. HES. ......................
  781. FİNANSMAN GİD.YAN HES ......................
  __________________ __________________

  Alınan veya işletme lehine tahakkuk eden bir sübvansiyon nedeniyle yatırım maliyetlerinin düşmesi halinde ise aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır
  _________________..../.../2003_________________________
  </v:line></v:line></v:line>181. GELİR TAHAKKUKLARI . ........................
  (102. BANKALAR)
  258. YAP.OLAN YAT. HES
  258.01.001.09.Yat.Mal.Azaltıcı Unsurlar ...................
  __________________ __________________

  Yatırımın tamamlanıp ve ilgili varlığın kullanma aşamasına geldiğinde aktifteki nihai hesaplara yani öz niteliğine kavuşma aşamasında, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda şu kayıt yapılır.
  </v:line>_______________________ ..../..../2003____________________________
  </v:line></v:line>251. YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZ. HES. ........... .
  252. BİNALAR HES. ...........
  260. HAKLAR HES. ............
  260.01. Lisansı, Patent Ticari Marka ve Ünvanlar
  255. DEMİRBAŞLAR HES. ..........
  258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ....
  ______________________ _________________


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">259. VERİLEN AVANSLAR HESABI[/B]
  Bu hesapla ilgili olarak Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde yapılan açıklama ise şöyledir. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">"Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili giderleri de kapsar.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Ödeme yapıldığında hesaba borç, sipariş edilen duran varlık teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir."[/B] denilmektedir.
  Uygulamada yatırım harcaması yapacak olan iktisadi işletmelerin yatırım dönemi içinde mal ve hizmet üretimini sağlayacak olan makine, tesis ve cihazları; genellikle sipariş yoluyla veya doğrudan satın alma yoluyla edindikleri varsayılarak hesap planında aşağıda belirtilen şekilde yardımcı ve alt hesap bazında düzenlemeler yapılmıştır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AVANSLAR HES.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">259.01. Verilen Yurtiçi Sipariş Avansları[/B]
  259.01.001. Tesis, Makine ve Cihaz Maliyeti
  259.01.001.00. Fatura Bedeli
  259.01.001.01. Navlun
  259.01.001.02. Sigorta Bedeli
  259.01.001.03. Montaj Giderleri
  259.01.001.04. Vergi, Resim, Harç Gideri
  259.01.001.05. Komisyon Giderleri
  259.01.001.06. Kambiyo Zararları
  259.01.001.07. Kambiyo Karları (-)
  259.01.001.08 Diğer TMC Giderleri
  259.01.001.09. Banka Giderleri
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">259.02.Verilen Yurtdışı Avansları[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 259.02.001. Tesis, Makine ve Cihazlar (TMC) Maliyeti[/B]
  259.02.001.00. Fatura (Alış) Bedeli
  259.02.001.01. Navlun Bedeli
  259.02.001.02. Sigorta Gideri
  259.02.001.03. Montaj Bedeli
  259.02.001.04. Vergi, Resim ve Harç Giderleri
  259.02.001.05. Gümrük Komisyoncusu Gideri
  259.02.001.06. Kambiyo Zararları
  259.02.001.07. Kambiyo Karları (-)
  259.02.001.08. Komisyon Gideri
  259.02.001.09. Diğer TMC Gideri
  259.02.001.010.Banka Giderleri

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Verilen avansın yurtiçine ait bölümü yurtiçi satıcı bazında; yurtdışı avansları da Gümrük Beyanname tarih ve numarası bazında veya banka referans numarası bazında ayrıca izlenebilir.[/B]
  Yatırım konusu iktisadi kıymetle ilgili olarak avans verilmesi aşamasında şu kayıtlar yapılabilir.
  </v:line></v:line></v:line>________________.../.../2003_________________
  259. VERİLEN AVANSLAR .......................
  191. İNDİRİLECEK KDV ......................
  329. TİCARİ BORÇLAR .........................
  103.VER.ÇEK.VE ÖD.EMR.
  102.BANKALAR

  Y
  Y.Avcı

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  23
  İlginize teşekkür ederim.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •