SSK Genelge 16-356 Ek<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Gazete Tarihi[/B] :
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resmi Gazete No.su[/B] :

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08/VIII-031/879741 A N K A R A
KONU: Elektronik Bilgilendirme Servisi 15/11/2005


GENELGE
16-356 EkAylık prim ve hizmet belgelerini internet (e-Bildirge) kanalıyla gönderen işverenlerimizin Kurumumuzca yayımlanan genelgeler, basın açıklamaları, duyurular, hazırlanan projeler, sosyal sigorta alanındaki gelişmeler, cari aylara ilişkin borçlarının ödenip ödenmediği v.d. konularda bilgilendirilmeleri amacıyla, Kurumumuzca elektronik posta servisi geliştirilmiştir.

Kurumumuzun elektronik posta servisi ile bilgilendirme uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerimiz, “e-Bildirgeye Giriş” uygulaması içinde yer alan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş Ana Menü”den “e-Posta Adresleri Güncelleme” seçeneğini seçmek suretiyle e-posta adreslerini güncellemeleri ve Kurumumuz bilgilendirme hizmetlerinden yararlanma isteğini onaylamaları halinde, yukarıda belirtilen konularla ilgili bilgi mesajları düzenli olarak e-posta kanalıyla kendilerine gönderilecektir.

İşverenlerimizce, e-posta adreslerinin güncellenmesi ve onaylanması sırasında, Kurumumuzca gönderilecek bilgi mesajlarının İşyeri e-Posta Adresi (1), İşyeri e-Posta Adresi (2), İşveren e-Posta Adresi ve Yetkili Kullanıcı e-Posta Adresi bölümlerinin tümüne birden gönderilmesi istenilebileceği gibi, bir veya birkaç e-posta adresine bilgi mesajının gönderilmesi de istenilebilecektir.

Bu bağlamda, e-Bildirge uygulamasından yararlanan işverenlerimizden 58.317’si Kurumumuz e-posta hizmetlerinden yararlanma isteğini onaylayarak e-posta adreslerini güncellemiş olup, bu işverenlerimizden 2005 yılı Ağustos ayına ait borcu olan 8.119 özel sektör işverenimiz ile 15.08.2005-14.09.2005 dönemine ait borcu olan 681 resmi sektör işverenimize, borç türü ve tutarları belirtilmek suretiyle bilgi mesajı gönderilmiştir.

Cari ay borçlarının yasal süresi içinde ödenip ödenmediği konusunda işverenlerimizin elektronik posta yoluyla bilgilendirilmeleri uygulamasına bundan sonra da düzenli olarak devam edilecek ve kendilerine her ayın 25’inde bilgi mesajı gönderilecektir.

Bu bağlamda, her ayın 25’inde gönderilecek olan bilgi mesajı, bir önceki ayda/dönemde ödeme vadesi dolduğu halde ödenmemiş olan borçlara ilişkin olacaktır.

Bilindiği üzere, özel sektör işverenlerimiz cari aylara ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarını en geç ödenmesi gereken ayı takip eden ayın 15 ‘ine kadar Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ilgili vergi daireleri vasıtasıyla ödemeleri halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilerek gecikme zammı tahakkuk ettirilmemekte ve bu şekilde yapılan tahsilatlar, “İşveren Sistemi Ana Menüden” 9-2-3-14 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “Banka KDV İadesi Tahsilatları Listesi” ekranı kullanılarak listesinin alınmasını müteakip, 11-1-2 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dönem Seçimli Banka Tahsilat[/B]” ekranları vasıtasıyla, Ünitelerimizdeki kullanıcılar tarafından manuel olarak hesabı cari kartlarına aktarılmaktadır.

Bu nedenle, cari ay borçlarını ödemeyen özel sektör işverenlerimize her ayın 25’inde bilgi mesajı gönderileceği dikkate alınarak, prim borçlarını Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerimize cari ay borçlarının ödenmediği şeklinde hatalı bir bilgi mesajı gönderilmemesi ve tereddüde düşürülmemesi amacıyla, bundan böyle Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup suretiyle yapılan cari aylara ilişkin tahsilatların işyeri hesabı cari kartlarına giriş işlemleri, bundan böyle en geç her ayın 24’üne kadar yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve Kurumumuzun elektronik bilgilendirme uygulaması hakkında işverenlerimize, muhasebecilere ve ilgili odalara Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce gerekli duyurunun yapılmasını rica ederiz.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Celal ÖZCAN Sait ERSOY [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Daire Başkanı G. Genel Müdür[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kurum Başkan V.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]

Dağıtım / Gereği : Bilgi :
-Sigorta İl ve Sigorta -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müdürlükleri -Kurum Merkez Üniteleri