<H1 style="BACKGROUND: red; MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H1>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarih [/B] : 06.10.1999
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Esas No[/B] : 1998/3228
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar No[/B] : 1999/3436

KDVK Md. 35

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TASFİYE BEYANNAMESİ ÜZERİNE BİR AY İÇİNDE İNCELEMEYE BAŞLANILMASI[/B]

Tasfiye beyannamesinin verilmesinden itibaren en geç bir ay içinde vergi incelemesine başlanılması gerekirken, yaklaşık iki yıl sonra tasfiye memurundan defter ve belgelerin incelemeye ibrazı istenilmesi halinde, yükümlü şirket adına tarhiyat yapılamaz.

İstemin Özeti : Yükümlü şirketin 1994 yılına ait defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmesi nedeniyle katma değer vergisi indirimleri kabul edilmemek suretiyle 1994 Mart dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; olayda 10.05.1994 tarihinde şirketin tasfiyesine karar verildiği, tasfiyenin 18.07.1995 tarihinde sonuçlandığı, şirketin 01.08.1995 tarihinde tasfiye sonuç beyannamesinin davalı idareye verildiği, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 35. Maddesine göre, tasfiye beyannamesinin verilmesinden itibaren en geç bir ay içinde vergi incelemesine başlanması gerekirken yaklaşık iki yıl sonra 25.04.1997 tarihinde tasfiye memurundan yazı ile defter ve belgelerin istendiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla yükümlü şirketin tasfiye dönemi ve sonrasında bu döneme ilişkin yasal işlemleri süresinde yerine getirdiği, tasfiye memurunun görevini tamamlayarak defter ve belgeleri tasfiyesi sona eren şirketin ortağına teslim ettiği bu hususların davalı idarenin bilgisi dahilinde gerçekleştiği, görevi ve sorumlulukları sona eren tasfiye memurundan istenen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldırmıştır. Vergi dairesi müdürlüğü inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın Yasa’ya uygun olduğunu, defter ve belge isteme yazısının şirketin ne tasfiye memurunun adreslerinde bulunamaması nedeniyle geç tebliğ edildiğini ileri sürmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerine ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.