Raporun Yazım Tarihi :16.10.2012<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu[/B]
Serameyenin Ödendiği Tarih:<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 15.06.1997, 28.06.1997 [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- İNCELEMELER : [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">…..[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2-[/B]Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3-[/B]Şirketin…../……./…… tarihli mizana gör <B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.000.00.- TL[/B]. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(Beşbin )[/B] sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır. ( TTK Md.324 )
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]Şirketin ……./……/………. tarihli mizanına göre <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖZVARLIĞI[/B] aşağıdaki gibi hesaplanmıştır
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: 1pt inset; BORDER-LEFT: 1pt inset; MARGIN: auto auto auto 56.55pt; BORDER-TOP: 1pt inset; BORDER-RIGHT: 1pt inset; mso-cellspacing: 2.0pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-alt: inset text .75pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .75pt inset text; mso-border-insidev: .75pt inset text" =Ms&#111;normalTable border=1 cellSpacing=3 cellPadding=0 width=501>
<T>
<TR style="HEIGHT: 12.2pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=205>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AKTİF TOPLAMI [/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 20.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=28>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:[/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 193.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=258>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.2pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=205>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BORÇLAR ( - ) [/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 20.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=28>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:[/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 193.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=258>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.2pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=205>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖZ VARLIK [/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 20.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=28>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:[/B]</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-BOTTOM: 0cm; : transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 193.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 12.2pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 1pt outset; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1pt outset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: outset text .75pt" vAlign=top width=258>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR></T></TABLE>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- SONUÇ :[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">…..[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">B-)[/B] Şirketin …./…../..... tarihli mizanına göre hesaplanan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖZ VARLIĞI ……………- TL[/B].olarak bünyede mevcuttur.
************************************************** **********************************
Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu
Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye ilavesi yapılacak Yıllar:2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
3- GENEL BİLGİ :
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">……….’[/B]nin merkezi…………adresindedir. Şirketin iştigal konusu ……. olup, ……/……./ tarihi itibariyle Sermayesi 5.000,00.-TL. dir. Tamamı ödenmiştir. Şirket ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.