Sendikalar ve meslek odalarına vergi geldi<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">15 Kasım 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Sendikalar ve meslek odalarına vergi geldi

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tüm sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar, siyasi partiler, dernekler ve vakıflar, vergi ile tanışacaklar.


Bazı okurlarımız ‘Bunların ticari bir faaliyetleri yok, bir şey alıp satmıyorlar ki neyin vergisini ödeyecekler. Bu da nereden çıktı?’ diye düşünebilirler.

Hemen açıklayalım, bankadaki mevduatlarından alacakları faiz nedeniyle, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yüzde 15 gelir vergisi ödeyecekler. Bu vergi, faiz ödenirken, vergi kesintisi (stopaj) yolu ile tahsil edilecek.

Nereden çıktığına gelince, ‘5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 67. madde ile bu yönde bir düzenleme yapıldı.

SİYASİ PARTİLERE VERGİ

Öteden beri süregelen uygulama şu şekildeydi.

AKP, CHP ya da diğer siyasi partiler Hazine’den aldıkları yardımları ya da vatandaşların bağışlarını, bankaya mevduat olarak yatırdıklarında, belli bir faiz geliri elde ediyorlar ve bundan dolayı da hiç vergi ödemiyorlardı. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, yeni bir dönem başlayacak ve siyasi partilerin elde edecekleri mevduat faizlerinden, yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılacak.

Siyasi partilerin, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz geliri ya da repo geliri elde etmeleri halinde, bu gelirlerinden de yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak.

DERNEK VE VAKIFLARA DA VAR

Yalnızca siyasi partiler değil;

Kanunla kurulan dernek
ve vakıflar

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,

Sendikalar

Kamu menfaatine yararlı dernekler,

Odalar, borsalar

Meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları

Emekli ve yardım sandıkları,

bankadan ‘mevduat faizi’ aldıklarında, bu faizlerden ayrıca ‘Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizlerinden’ ve ‘repo gelirleri’nden 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, ödeme sırasında yüzde 15 stopaj yapılacak (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu Geçici Md. 67).

SÜRPRİZ VERGİ

Son anda bir yasa değişikliği olmazsa, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren; siyasi partiler, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, diğer odalar ve mesleki kuruluşlar, Türk-İş, DİSK, TİSK, MESS, MÜSİAD, TÜSİAD gibi üst kuruluşlar, dernekler ve vakıflar ile Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamuya yararlı dernekler, ‘yüzde 15 vergi sürprizi’
ile karşılaşacaklar.

Bunların mevduat faizi, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizi, repo geliri ya da özel finans kurumlarından elde edecekleri gelirler, yüzde 15 oranında stopaja (vergi kesintisine) tabi olacak. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan, borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden, vergi kesintisi yapılmayacak.

Sivil toplum kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarının, güç kaybetmelerine neden olacak bu uygulama, yıl sonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde, bunların gelirlerinde bir azalmaya neden olacak şekilde, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>