Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: BASİT USULDEN TİC. ARAÇ ALIŞI

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  18.Temmuz.2012
  Mesajlar
  53
  DEFTERE TABİ MÜKELLEFİMİZ BASİT USULDEN OTOBÜS ALDI BASİT USUL BU SATTIĞI TİCARİ ARAÇ İLE İLGİLİ MÜKELLEFİMİZE FATURA KESEBİLİR Mİ?

 2. #2
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  01.Aralık.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  9,140
  230 no.lu gv tebliğince fatura kesme yükümlülüğü bulunmuyor<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2010
  Nereden
  YOZGAT/Sorgun
  Mesajlar
  3,232
  </font>Tarih/Sayı :
  20101018.064</font>


  </font>Konu
  : ÖZELGE-MÜKELLEF OLMAYAN ŞAHISTAN ALINAN
  OTOMOBİLLER İÇİN DÜZENLENECEK BELGE</font>


  </font>Özet
  : Vergi mükellefi olmayan kişilerden noter satış senedi ile alınan taşıtlar
  için Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte ancak bu
  gider pusulasında stopaj yapılmasına ve KDV hesaplanmasına gerek
  bulunmamaktadır.</font>


  </font></font>

  </font></font>

  </font>İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri
  Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü</font>


  </font>Sayı :
  B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052</font>


  </font>Tarih
  :17.09.2008</font>


  </font></font>

  </font>
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……….. vergi kimlik
  numaralı mükellefi olduğunuz araç alım satım işi ile uğraştığınız, şirketinize
  ait olmayan araç satışlarında komisyon faturası düzenlediğiniz, firmanıza ait
  araçlar için de noter satış sözleşmesine bağlı kalarak fatura düzenlediğiniz
  belirtilerek, vergi sorumlusu olmayan kişilerden yapılan araç alımları için
  gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, stopaja tabi olup olmadığı, noter
  satış sözleşmesi ile gider pusulası düzenlemeden % 1 KDV ayrılarak
  kayıtlarınıza giriş yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü
  sorulmaktadır.</font>

  </font></font>

  </font>
  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1.
  fıkrasında;
  Kamu
  idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret
  şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî
  işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan
  etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço
  veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki
  bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
  yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
  yapmaya mecburdurlar.” Hükmü yer almaktadır. </font>

  </font></font>

  </font>
  Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13.
  bendinde “Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında
  yapılan ödemelerden
  ” tevkifat yapılacağı belirtilmiştir. </font>

  </font></font>

  </font>
  Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1.
  maddesine göre; “
  Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest
  meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine
  tabidir.</font>

  </font></font>

  </font>
  Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer
  vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç
  sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak
  sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde
  söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. </font>

  </font></font>

  </font>
  Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi
  işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve
  sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi
  katma değer vergisine tabi olacaktır.” </font>

  </font></font>

  </font>Benzer konuda Maliye
  Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve
  GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;
  </font></font>

  </font></font>

  </font>
  “Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu
  kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait
  kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242’nci
  maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait
  hükümler yer verilmiştir. </font>

  </font></font>

  </font>
  Aynı Kanunun 234’üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların,
  kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan
  serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları
  işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya
  emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf
  tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. </font>

  </font></font>

  </font>
  <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
  Tebliğinin “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni”
  başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer
  sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin
  bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter
  satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası
  düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer
  verilmiştir.
  <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/b]</font></font>

  </font></font>

  </font>
  Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul
  Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir.
  Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin
  taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde
  düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi
  bir düzenlemeye gidilmemiştir. </font>

  </font></font>

  </font>
  Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan
  vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin
  vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı
  taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.” denilmektedir. </font>

  </font></font>

  </font>
  Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın
  aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf
  muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider
  pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi
  tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.</font>


  </font></font>

  </font>
  Smmm. İsmail ATASEVER

  \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •