Yozgat’ın Yerköy İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü, mükelleflerin 'Affın Affı' niteliğindeki 6322 sayılı yasadan faydalanmaları konusunda uyardı.


Yerköy Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Coşkun, borçlu mükelleflere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında kanundan faydalanmak üzere dilekçe ile vergi dairesine müracaat edip yapılandırmayı ihlal eden mükellefler için 'Affın Affı' niteliğindeki 6322 sayılı yasadan faydalanmaları çağrısında bulundu. 6111 sayılı kanunla getirilen ödeme kolaylığından yararlanıp, taksitlerini mücbir sebep nedeni ile ödeyemeyen veya yapılandırmayı ihlal eden borçluların 16 Haziran tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı kanun çerçevesinde 31 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunarak vadesi geçmiş taksitlerini ve cari yıl borçlarını yine bu tarihe kadar ödemeleri halinde 6111 sayılı kanunla sunulan yapılandırmanın devam edeceğini ifade eden Coşkun, “ Ayrıca borçlarını taksitlendiren mükellefler hakkında vergi borçları olup, olmadığına dair yazı istenmesi halinde söz konusu taksitlerin ihlal edilmediği sürece bu borçlar için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilebilecek ve yapılan hacizlerin paraya çevirme işlemleri durdurulabilecek, yapılan ödeme nispetinde hacizler ve trafikten alıkonulan araçların yakalama işlemlerinin kaldırılabilecek.” dedi.

Yerköy Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Coşkun, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Sağlanılan bütün bu kolaylıklara rağmen borçlarını ödemeyen amme borçluları hakkında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde takibat yapılacağı ve bir dizi etkin yaptırımları kapsayan (Banka hesaplarına E-Haciz, Araçlar üzerine yakalamalı haciz ve Hacizli Menkul ve Gayrimenkul mal satışı v.s ) cebren tahsil yöntemlerinin uygulanacağı bildirilmiştir. Bu çerçevede sunulan bu imkanın iyi değerlendirileceğini düşünüyoruz ve mükelleflerimizin sıkıntı yaşamamaları adına kendilerini vergi dairemize bekliyoruz.


Kaynak: https://www.haberfx.net/yerkoy-vergi-dairesi-muduru-coskun-haberi-625837/